Skip to main content

Η Μορφωτική Πρωτοβουλία και το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας που αυτή δημιούργησε ολοκλήρωσαν τα επιμορφωτικά τους προγράμματα τον Ιούλιο 2012.

Ο διαδικτυακός τόπος www.protovoulia.org θα παρεμείνει ενεργός.

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σπουδών και Απασχόλησης αποτελεί δράση του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, και εφαρμόζεται πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2011-12.  Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη, σε επιστημονική συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και με τη σύμπραξη φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της σύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας, δηλαδή ΙΕΠΑΣ (Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας), ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος), Future Leaders και Young Leaders.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα με βασικούς στόχους:
·       Την ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και ελλείψεις της σχολικής εκπαίδευσης ως προς τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες και πολυσύνθετες όψεις της Εργασίας και των Επαγγελμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες.
·       Την παροχή δυνατοτήτων για αμοιβαία σύνδεση και αλληλεπίδραση του σχολείου με την κοινωνία, τοπική και ευρύτερη, και την αγορά εργασίας.
·       Την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ του κόσμου της οικονομίας και της σχολικής εκπαίδευσης.
 
Προς την κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα κατά την πιλοτική φάση προσφέρει:
·       επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και δεξιοτήτων επικοινωνίας για ΣΕΠ (εφαρμογή σε μελέτες περίπτωσης μαθητών με δυσκολίες λήψης εκπαιδευτικής/επαγγελματικής απόφασης),
·       υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη δράσεων Προσανατολισμού και Επιχειρηματικότητας στο σχολείο,
·        υποστήριξη των σχολείων για τη σύνδεσή τους με οργανισμούς και επιχειρήσεις (επισκέψεις μαθητών σε φορείς και στελεχών οργανισμών, επιχειρήσεων σε σχολεία, κ.λπ.),
·       ευκαιρίες ανάδειξης και αξιοποίησης καλών πρακτικών

 

Η υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ). Συμμετέχουν σχολεία με τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιμορφώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εργαστηρίου του ΔΣΚ αλλά και σε δια ζώσης σεμινάρια. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν δύο παράλληλα προγράμματα που στοχεύουν αφενός στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αφετέρου της σχολικής μονάδας, τα οποία εξελίσσονται σε τρεις διαδοχικούς κύκλους προόδου. Η επιμορφωτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση δραστηριοτήτων (projects) από τα σχολεία, όπου οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές και τους συναδέλφους τους σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και υλοποιούν καινοτόμες δράσεις Συμβουλευτικής σχετικά με τις σπουδές και τα συνδεόμενα σενάρια απασχόλησης.
 
Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σύνδεσης του σχολείου με την περιβάλλουσα αγορά εργασίας. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αποτίμησης του project οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται από επιμορφωτές («Συντονιστές»), οι οποίοι παρέχουν τη γενικότερη παιδαγωγική καθοδήγηση έχοντας και οι ίδιοι κατάλληλα επιμορφωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος.
 
Σύνδεση του σχολείου με την Αγορά Εργασίας 
Για την εφαρμογή των δράσεων (projects) των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός της παιδαγωγικής υποστήριξης ενός Συντονιστή (Επιμορφωτή), παρέχεται και η υποστήριξη ενός ή και περισσότερων Στελεχών Επιχειρήσεων και συνεργαζόμενων Φορέων της Αγοράς Εργασίας και της Κοινωνίας, οι οποίοι έχουν αναλάβει εθελοντικά να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για την εκπόνηση των project τους σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, τα Στελέχη:
·       Παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, σε συνεργασία με τον Συντονιστή (Επιμορφωτή)
·       Βοηθούν τις σχολικές μονάδες για την εξεύρεση εταίρων
·       Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την παραγωγή νέων πρωτότυπων ιδεών
·       Βοηθούν στην υλοποίηση των projects των σχολείων σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με την αγορά εργασίας 

 

Επιλογή σχολικών μονάδων 

Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σπουδών και Απασχόλησης συμμετέχουν σχολεία που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο του ΔΣΚ ενώ επιπλέον έχουν επιλεγεί κατα προτεραιότητα:

- Σχολεία με ποσοστό αλλοδαπών μαθητών που υπερβαίνει το 20%

- Σχολεία που βρίσκονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σχολικών μονάδων για την πιλοτική φάση έληξε στις 14 Δεκεμβρίου 2011.

 

Συμμετέχοντα σχολεία
     
ΓΥΜΝΑΣΙΑ Κύκλος ΔΣΚ Νομός 
1ο Γυμνάσιο Αχαρνών Α΄ Αττικής
1ο Γυμνάσιο Καισαριανής Α΄ Αττικής
1o Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού Α΄ Αττικής
Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο Απόφοιτο Αττικής
Γυμνάσιο Λεβιδίου Α΄ Αρκαδίας
16ο Γυμνάσιο Πάτρας Απόφοιτο Αχαΐας
Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου Απόφοιτο Δωδεκανήσου
5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Γ΄ Ιωαννίνων
Γυμνάσιο Αγρού Κερκύρας Α΄ Κερκύρας
Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Α΄ Λέσβου
Γυμνάσιο Αμυνταίου Α΄ Φλώρινας
     
ΛΥΚΕΙΑ    
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης   Αττικής
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ρόδου Α΄ Δωδεκανήσου
ΓΕΛ Προαστίου Α΄ Καρδίτσας
2ο ΕΠΑΛ Σερρών Α΄ Σερρών
ΓΕΛ Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής Α΄ Χαλκιδικής

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στελεχών της Αγοράς Εργασίας και Φορέων της Κοινωνίας για υποστήριξη σχολικών μονάδων του Προγράμματος Συμβουλευτικής Σπουδών και Απασχόλησης: 

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς:

  • Στελέχη επιχειρήσεων και φορέων της Κοινωνίας και της Αγοράς Εργασίας,
  • Νέους επιχειρηματίες,
  • Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές

για προσφορά εθελοντικής υποστήριξης και συνεργασίας με σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η υποστήριξη των σχολείων θα πραγματοποιείται είτε εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, είτε με διά ζώσης επισκέψεις των εθελοντών στα σχολεία. Ο μέγιστος χρόνος υποστήριξης εκτιμάται στις 12 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας και στη συνέχεια να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.