Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.nured.uowm.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310991015
FAX:
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Φλώρινα, 531 00

Πόλη: 
Φλώρινα

Μεταπτυχιακό στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το πανεπιστημιακό έτος 2009-2010, θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη», σε δύο κατευθύνσεις: 1. Στη Γνωστική Ανάπτυξη 2. Στην Κινητική Ανάπτυξη Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» Ο αριθμός των εισακτέων στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές για κάθε έτος (δέκα φοιτητές ανά κατεύθυνση)

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοποί του προτεινόμενου διατμηματικού διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος στην «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» είναι: α) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας − αλλά και της ελληνικής κοινωνίας − για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, β) η παροχή ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του ευρύτερου χώρου της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και άλλων κοινωνικών ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης, παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών και φυσικής αγωγής/αθλητισμού. γ) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/τριών και η δημιουργία επιστημόνων−ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά «εργαλεία» για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και δ) η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα γνωστικής και κινητικής ανάπτυξης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με έμφαση στην πρωτοσχολική και σχολική ηλικί

Μαθήματα: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα Κορμού (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις) [τέσσερα (4) (30 ECTS.)] Κωδικός Τίτλος Ώρες ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS. ΜΚ 1 Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών 36 8 ΜΚ 2 Στατιστική κοινωνικών επιστημών 36 8 ΜΚ 3 Γνωστική ανάπτυξη 36 7 ΜΚ 4 Κινητική ανάπτυξη 36 7 Σύνολο 30 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα Επιλογής [τέσσερα (4) από οκτώ (8) (30 ECTS.)] ΜΕ 1 Μέτρηση και αξιολόγηση ικανοτήτων 36 8 ΜΕ 2 Πολιτισμικές επιδράσεις και ανάπτυξη 36 7 ΜΕ 3 Ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη 36 8 ΜΕ 4 Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 36 7 ΜΕ 5 Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 36 8 ΜΕ 6 Κίνηση και δημιουργικότητα 36 7 ΜΕ 7 Μάθηση και έλεγχος κινητικών δεξιοτήτων 36 8 ΜΕ 8 Διγλωσσία και ανάπτυξη 36 7 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΔ 60Μεταπτυχιακή διατριβή − 30

Διδακτικές μονάδες: 
90
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά (στην Φλώρινα και στην Αθήνα, αναλόγως) καθώς το πρόγραμμα θα είναι προσαρμόσιμο προς τις ανάγκες των διδασκόντων όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Περιλαμβάνονται μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά· θα διδάσκουν δόκιμοι και γνωστοί συγγραφείς (πεζογράφοι, ποιητές, στιχουργοί, σεναριογράφοι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι).

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4
Δίδακτρα: 
3200

Μεταπτυχιακό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε πέντε κατευθύνσεις:

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης

Πτυχίο Νηπιαγωγών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Τμήμα έχει ως αποστολή:

• να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,

• να παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,

• να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,

• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και

• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση,

• να χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε νηπιαγωγεία.

 

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Οι στόχοι του τμήματος Νηπιαγωγών είναι κοινοί με τους στόχους του παιδαγωγικού τμήματος. Πιο συγκεκριμένα και αυτό το τμήμα έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους τους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων. Τέλος οφείλει επίσης να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

Η διαμόρφωση του αναμορφωμένου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο καθορισμός του περιεχομένου των μαθημάτων και της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και η θέση της πρακτικής άσκησης, βασίστηκε: Στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης τόσο της επιστημονικής και της επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος, ώστε να είναι σε θέση:
• να παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής • να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής • να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο τους. Έτσι, το Πρόγραμμα αποσκοπεί να είναι οι απόφοιτοι του τμήματος σε θέση να λειτουργούν ως κριτικοί εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους αλλά και ως επιστήμονες. Αυτό επιτυγχάνεται με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να εμβαθύνουν στις γνωστικές περιοχές και στα αντικείμενα με κριτήριο τα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώνεται από την αρχή της επιστημονικής και επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος έχει τους εξής επιμέρους στόχους: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει: • να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική κατάρτιση) • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση) • να αποκτήσουν γνώσεις Διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική κατάρτιση) • να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και • να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία. Τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα αναγράφονται ανά γνωστικό αντικείμενο. πιστώνεται το καθένα με 3 δμ εκτός από την πρακτική άσκηση που πιστώνεται με 21 δ.μ. με υ περιγράφονται τα υποχρεωτικά μαθήματα και με ε τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Υ Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας των κοινωνικών επιστημών Υ Περιγραφική στατιστική Ε Εφαρμοσμένη στατιστική Ε Στατιστική – Ανάλυση δεδομένων Ε Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση Υ Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης Ε Ιστορία της προσχολικής αγωγής Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία Υ Φιλοσοφία της εκπαίδευσης Ε Φιλοσοφία και εκπαίδευση Ε Πολιτική φιλοσοφία και παιδεία Υ Γνωστική ψυχολογία Υ Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία Ε Εκπαιδευτική ψυχολογία & ανάπτυξη του νηπίου Ε Ψυχολογία κινήτρων Ε Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Ε Κοινωνική ψυχολογία και εκπαιδευτική έρευνα Ε Η μελέτη του πολιτισμού στην κοινωνική ψυχολογία Ε Η μελέτη του λόγου στην κοινωνική ψυχολογία Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Υ Κοινωνιολογία της προσχολικής εκπαίδευσης Ε Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Ε Κοινωνιολογική ανάλυση της εκπαιδευτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών Υ Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία Υ Ψυχολογία της ειδικής αγωγής Ε Νοητική καθυστέρηση Ε Μαθησιακές δυσκολίες – Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης Υ Προσχολική παιδαγωγική Υ Η οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο του παιχνιδιού Υ Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής – Στρατηγικές διδασκαλίας Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγική Ε Παιχνίδι και παιδική ηλικία Ε Κοινωνικοδραματικό παιχνίδι και γραμματισμός Ε Παιδαγωγικά συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης στη Γερμανία Ε Διδακτική και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα Ε Διαπολιτισμική παιδαγωγική και διδακτικό υλικό Ε Διαπολιτισμικές κοινωνικές δεξιότητες και εκπαίδευση ενηλίκων Υ Εκπαιδευτική αξιολόγηση Υ Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης Υ Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία Υ Διαχρονία και συγχρονία της ελληνικής γλώσσας Ε Παιδαγωγική του γραμματισμού - Πολυγραμματισμοί Υ Ελληνική λογοτεχνία Ι Υ Ελληνική λογοτεχνία ΙΙ Υ Παιδική λογοτεχνία Ε Ξένη παιδική λογοτεχνία Ε Ανάγνωση και απαγγελία Υ Νεότερη ελληνική ιστορία Ε Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία Υ Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές Ε Θέματα ιστορίας και τέχνης Υ Αρχές πληροφορικής Υ Εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση Ε Νέες τεχνολογίες και καλλιτεχνική δημιουργία Ε Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Υ Προμαθηματικές έννοιες Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση Υ Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και οι αναπαραστάσεις τους Υ Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ και η διδασκαλία τους Ε Οργάνωση επισκέψεων στα τεχνοεπιστημονικά μουσεία Ε Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών, εργαστηριακό - υποχρεωτική παρακολούθηση Υ Εικαστικά εργαστήρια Ε Παιδαγωγικά υλικά και μέσα Υ Παιδικό τραγούδι και δημιουργικές μουσικές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση Ε Μουσική θεωρία και μουσικοκινητική πράξη στην προσχολική εκπαίδευση Υ Θεατρικό παιχνίδι Ε Κουκλοθέατρο Υ Κινητική – ρυθμική αγωγή Ε Αναπτυξιακά θέματα κινητικών δεξιοτήτων Ε Παιδαγωγικά παιχνίδια στην προσχολική ηλικία Ε Δημιουργικότητα στην κίνηση, στο χορό και στο παιχνίδι Ε Γραφοκινητικές δεξιότητες στην προσχολική ηλικία Ε Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικο-κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων Ε Υγιεινή-Πρώτες βοήθειες Υ Διδακτική της κινητικής αγωγής Υ Διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Υ Πρακτική άσκηση Ε Εικονογραφημένες μικρές ιστορίας και η διδακτική τους στο νηπιαγωγείο Ε Διδακτική Κουκλοθεάτρου Ε Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αγγλική ορολογία Ε Επεξεργασία αγγλικών κειμένων των επιστημών της αγωγής Ε Εμβάθυνση και ανάλυση αυθεντικού υλικού των επιστημών της αγωγής.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 15752
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009 16851
Βάσεις 2010 16064
Βάσεις 2011 14159