ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τα τμήματα του ιδρύματος

 

Ιστότοπος: www.teikoz.gr
email: pubrel@kozani.teikoz.gr
τηλέφωνο: 2461040161
FAX: 2461039683
Διεύθυνση:Κοίλα, Κοζάνη, 501 00

Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: bs.teikoz.gr/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Πτυχίο Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να μελετούν και να σχεδιάζουν βιομηχανικά προϊόντα, να αναλύουν την αγορά και να προωθούν προϊόντα τεχνογνωσίας-τεχνολογίας.Βασικός στόχος του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση της Μηχανικής σαν επιστήμης μέσα από την πληροφορική.Η δομή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι τέτοια ώστε οι πτυχιούχοι του τμήματος να αποχτούν ολοκληρωμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα που σχετίζεται με το Βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

1o Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι, Πληροφορική Ι, Μηχανική Ι, Γραμμικό Σχέδιο, Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό, Τεχνολογία Υλικών 
 
2ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ, Λειτουργικά Συστ. ΙΙ (UNIX), Σχέδιο ΙΙ - CAD ΙΙ, Μηχανική ΙΙ, Μηχ. Τεχν. & Σχεδ. Βιομ. Αντικ., Αρχές Γεν. Λογιστικής, Ξένη γλώσσα ΙΙ, Κινηματική - Δυναμική

3ο Εξάμηνο
Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική Ι, Προγρ/σμός Η/Υ C, CAD ΙΙΙ, Μέθοδοι Παραγ. Βιομ. Προϊόντων, Στοιχεία Μηχανών, Εισαγωγή στην Οργ. Παραγ., Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Στατιστική ΙΙ, CAM Ι, CAD ΙV, Βάσεις Δεδομένων Υλικών, Οικονομική της Διοίκησης, Αρχ. Κοστολόγησης, Προγ/σμός & Έλεγχος Παραγωγής, Οργάνωση & Διοίκηση ΒΕ Ι

5ο Εξάμηνο
Οικονομ/τεχνικές Μελ., CAM ΙΙ, CAD V, Προσομοίωση & Προτυπ. με Η/Υ, Σχεδ. & Εξελ. Λογισμικού Η/Υ, Ολοκληρωμένη Μελέτη Θέματος Ι, Εργονομία - Ανθρωπομετρία, Βιομ/κό Μάρκετινγκ

6ο Εξάμηνο
Δίκτυα Η/Υ Ι, CAM ΙΙΙ, CAD IV, Εμπειρία Συστήματα CAD - CAM, Ολοκληρωμένη Μελέτη θέματος ΙΙ, Επιχειρησιακή Έρευνα, Έρευνα Αγοράς, Τεχνητή Νοημοσύνη

7ο Εξάμηνο
Δίκτυα Η/Υ ΙΙ, Ολοκληρωμένα συστ. Παραγωγής, Ολοκληρωμένη μελέτη θέματος ΙΙΙ, Αυτόματος διαστατικ. Έλεγχος, Παράλ. Μηχανική, CAM IV

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορικής Ι, ΙΙ, Τεχνολογίας Υλικών, Μηχανικής (Αντοχής των υλικών), CAD, CAM, Μεθόδων Παραγωγής Βιομ. Προϊόντων, Συμβατικών Μεθόδων Σχεδιασμού Προϊόντων & Παραγωγής Πρωτοτύπων, Ξένων Γλωσσών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σημειολογία, Βιομηχανικές Σχέσεις, Ασφάλεια Εργασίας, Τυποποίηση, Τεχνολογία Μετρήσεων, Διεθνές Εμπόριο, Εργονομία ΙΙ, Μέθοδοι Απεικόνισης, Ιστορία των Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μαθήματα Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών

Διδακτικές μονάδες: 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8790
Βάσεις 2008 8850
Βάσεις 2009 9460
Βάσεις 2010 975
Βάσεις 2011 6448

 

Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: airlab.teikoz.gr/geope/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση:Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Πτυχίο Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών και της γεωτεχνολογίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Γενικά μαθηματικά, Φυσική, Χημεία - χημική τεχνολογία, Γεωλογία, Μηχανική Ι, Η/Υ
Προαιρετικά: Αντικείμενα δραστηριότητας μηχανικού γεωτεχνολογίας & περιβάλλοντος ΤΕ, Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, Ξένη γλώσσα Ι, Φυσική γεωγραφία

Εξάμηνο 2ο
Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας & ηλ/κών, Σχέδιο-σχέδιο με Η/Υ, Ορυκτολογία, Μηχανική ΙΙ
Προαιρετικά: Βιομηχανική κοινωνιολογία, Ξένη γλώσσα ΙΙ, Τεχνολογία υλικών, Φυσική περιβάλλοντος

Εξάμηνο 3ο
Σκυρόδεμα - δομικές κατασκευές, Τοπογραφία, Κοιτασματολογία, Γεωλογικές χαρτογραφήσεις, Εκμετάλλευση Ι, Περιβαλλοντικά συστήματα
Προαιρετικά: Μικρο/μακρο οικονομική ανάλυση, Μουσική ακουστική τεχνολογία, Φυσικοχημικές διεργασίες

Εξάμηνο 4ο
Εξόρυξη πετρωμάτων-τεχνολογία εκρηκτικών υλικών, Μέθοδοι διερεύνησης υπεδάφους, Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωτεχνικών έργων, Υδρογεωλογία, Εισαγωγικά θέματα οικονομίας και οικονομικής των επιχειρήσεων
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Εφαρμοσμένη υδραυλική, Περιβαλλοντική μηχανική
Προαιρετικά: Ειδική κοιτασματολογία, Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών, Παγκόσμια περιβ/κά προβλήματα  & στρατηγικές στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Εξάμηνο 5ο
Εδαφομηχανική Ι, Εφαρμοσμένη γεωχημεία, Εφαρμογές υπολογιστών στα γεωτεχνικά & μεταλλευτικά έργα, Γεωστατιστική
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Οδοποιία, Περιβαλλοντική γεωτεχνολογία Ι
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Ατμοσφαιρική ρύπανση, Τεχνική γεωτρήσεων
Προαιρετικά Ανάλυση μέτρησης παραγωγικότητας, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί - ρομποτική

Εξάμηνο 6ο
Επιλέγoνται τέσσερα από τα οκτώ: Αντιρρυπαντική τεχνολογία, Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, Γεωτεχνικά έργα - φράγματα και σήραγγες, Εδαφομηχανική II και βραχομηχανική Εκμετάλλευση ΙΙ, Μέθοδοι εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, Περιβαλλοντική γεωτεχνολογία ΙΙ, Τηλεπισκόπηση - γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Επιλέγονται δύο από τα τέσσερα: Διοίκηση μεταλλευτικών & γεωτεχνικών έργων, Επιχειρησιακή έρευνα, Ορολογία - ξένη γλώσσα, Τεχνικοοικονομική μελέτη εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων
Προαιρετικά: Γεωστατιστική ανάλυση ρύπανσης και εκτίμηση επιπτώσεων, Κεραμικά υλικά

Εξάμηνο 7ο
Επιλέγoνται δύο από τα τρία:
Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων και στα γεωτεχνικά έργα, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα μεταλλευτικά και γεωτεχνικά έργα, Προσομοίωση - μοντέλα διασποράς
Επιλέγoνται δύο από τα έξι: Γεωτεχνικές μελέτες καταλληλότητας, Εκμετάλλευση ενεργειακών πρώτων υλών, Εκμετάλλευση & επεξεργασία μαρμάρων και αδρανών υλικών, Έλεγχος θορύβου και ακτινοβολιών, Καταστροφικά Φαινόμενα: μελέτη / πρόληψη / διαχείριση, Πληροφοριακά συστήματα - ολοκληρωμένη διαχείριση γεωτεχνικών έργων
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Μεταλλευτικό δίκαιο - ασφάλεια & υγιεινή στις υπαίθριες και υπόγειες εκμεταλλεύσεις, Συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας
Προαιρετικά: Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Στοιχεία μάρκετινγκ - μάρκετινγκ βιομηχανικών προϊόντων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9120
Βάσεις 2008 9163
Βάσεις 2009 9228
Βάσεις 2010 868
Βάσεις 2011 6440

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: kastoria.teikoz.gr/pr
email:
τηλέφωνο: 2467087061
FAX:
Διεύθυνση:Τ.Θ. 30. Περιοχή Φούρκα, 52100

Πόλη: 
Καστοριά

Πτυχίο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής (Μ.Μ.Ε. και σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία) και πολιτικής επικοινωνίας (Marketing Planning).

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Σπουδές στην Επικοινωνία – Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Αρχές Οικονομικής, Ποσοτικές Μέθοδοι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές Δικαίου, Αρχές Μάνατζμεντ

2ο Εξάμηνο
Αρχές Μάρκετινγκ, Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ, Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εσωτερικές Επικοινωνίες, Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης

3ο Εξάμηνο
Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διαφήμιση, Οικονομική της Επικοινωνίας, Διεθνείς Επικοινωνίες

4ο Εξάμηνο
Μάρκετινγκ ΜΜΕ, Κοινή Γνώμη, Κουλτούρα, Επικοινωνία, Θεσμοί και Δράσεις της Ε.Ε., Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνείς Σχέσεις, Υπερεθνικοί Οργανισμοί

5ο Εξάμηνο
Δημοσιότητα και ΜΜΕ, Νομοθεσία - Νομολογία ΜΜΕ, Δημοσκοπήσεις, Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων, Ορολογία Αγγλικά I, Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ρωσικά I
Ένα μάθημα επιλογής: Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM), Γυναίκες και κέντρα λήψης αποφάσεων

6ο Εξάμηνο

Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις, Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες, Ορολογία Αγγλικά II,
Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ρωσικά II
Επιλογής 1 από τα 4 μαθήματα: Εταιρική Ταυτότητα και Εικόνα, ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμός Χορηγιών, Διαπολιτιστικές Επικοινωνίες

7ο Εξάμηνο

Επικοινωνιακή Πολιτική, Επικοινωνιακός Προγραμματισμός, Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Επιλογής 1 από τα 4 μαθήματα: ΜΜΕ και Ελληνική Κοινωνία, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων, Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό, Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις

8ο Εξάμηνο

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 11525
Βάσεις 2008 11287
Βάσεις 2009 11209
Βάσεις 2010 11519
Βάσεις 2011 10973

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: kastoria.teikoz.gr/intrade/
email:
τηλέφωνο: 24670 8706002
FAX:
Διεύθυνση: Τ.Θ. 30. Περιοχή Φούρκα, 52100

Πόλη: 
Καστοριά

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί με σύμπραξη του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστημιο του Τernopil της Ουκρανίας.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» (M.Β.Α.-Master in Business Administration) έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA - Master in BusinessAdministration)» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Τερνόπιλ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008.

 

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Διεθνούς Εμπορίου

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών οικονομίας και διεθνών σχέσεων, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γενική Λογιστική, Διεθνές και Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στους Η/Υ, Γενικά Μαθηματικά

Εξάμηνο 2ο
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός - Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Λογιστική Εταιρειών, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Ι, Στατιστική Επιχειρήσεων, Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο, Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου και Βάσεις Δεδομένων

Εξάμηνο 3ο

Μακροοικονομική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Εφαρμογές Οικονομετρίας με χρήση Η/Υ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Μικροοικονομική Ανάλυση Ι, Διεθνές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Επιχειρησιακή Έρευνα

Εξάμηνο 5ο
Διεθνές Εμπόριο Ι, Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί, Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ι, Ορολογία Αγγλικά Ι, Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρωσικά I
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 1 από τα 3: Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Εξάμηνο 6ο
Διεθνές Εμπόριο ΙΙ, Διοίκηση Διεθνών Μεταφορών - Logistics, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ορολογία Αγγλικά ΙΙ, Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρωσικά II
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 1 από τα 3: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξαγωγικών Επιχειρήσεων, Οικονομική του Χώρου, Τεχνολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

Εξάμηνο 7ο
Ευρωπαϊκή Ένωση- Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΙΙ, Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 1 από τα 3: Διαβαλκανικές και Παρευξείνειες Οικονομικές Σχέσεις, Δημόσια Οικονομική, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία
 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9702
Βάσεις 2008 9501
Βάσεις 2009 10205
Βάσεις 2010 2670
Βάσεις 2011 6311

Τμήμα Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

Πόλη: 
Γρεβενά

Πτυχίο Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

Με τον όρο εφοδιαστική εννοείται το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στη ροή υλικών και πληροφοριών από, προς και εντός ενός οργανισμού. Η διαχείριση της παραπάνω ροής αποτελεί το αντικείμενο της διοίκησης των συστημάτων εφοδιασμού και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της αποτελεί και μέτρο για την αξιολόγηση της πορείας του οργανισμού στο σύνολό του. Ειδικά για της επιχειρήσεις, η διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των επιμέρους διαδικασιών του εφοδιαστικού κυκλώματος (διαχείριση προμηθειών και δικτύων μεταφοράς, διαχείριση αποθεμάτων, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων κ.λ.π), στην ενσωμάτωση αυτών των διαδικασιών σε ένα οργανικό σύνολο από στόχους, στρατηγικές και πολιτικές και την ένταξη αυτού συνόλου στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Επομένως η διοίκηση των συστημάτων εφοδιασμού αποτελεί μέρος της διοίκησης επιχειρήσεων και με αυτή την έννοια εντάσσεται οργανικά στην τελευταία.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει σύγχρονη γνώση στη διοίκηση των επιχειρήσεων και ειδικότερα στη διοίκηση των συστημάτων εφοδιασμού και στη διοίκηση των επιμέρους διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: βασικά μαθήματα στη διοίκηση επιχειρήσεων, ως απαραίτητο υπόβαθρο για τη χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνικών αποτελεσματικής διοίκησης και τη διασύνδεση της λειτουργίας του εφοδιασμού με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης, μαθήματα πληροφορικής για την κατανόηση και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών στη διαχείριση πληροφοριών, μαθήματα ποσοτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και τη λήψη ανάλογων αποφάσεων και μαθήματα εφοδιαστικής που σχετίζονται με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αλυσίδας εφοδιασμού.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Mαθηματικά Ι
2 Οικονομική Ι
3 Στοιχεία Αστικού Δικαίου
4 Πληροφορική Ι
5 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
6 Αγγλικά Ι  
 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
1 Μαθηματικά ΙΙ
2 Οικονομική ΙΙ
3 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
4 Πληροφορική ΙΙ
5 Στατιστική Επιχειρήσεων
6 Αγγλικά ΙΙ     
 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2 Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική
3 Φορολογική Λογιστική
4 Δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών
5 Business English     
 
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών
2 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
3 Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
4 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
5 Εισαγωγή στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
6Α Ευρωπαϊκή Ένωση - Θεσμοί και πολιτικές 
6Β Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί    
 
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Στρατηγική των επιχειρήσεων και logistics
2 Διοίκηση επιχειρησιακών πόρων
3 Οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
4 Διοίκηση προμηθειών
5 Διοικητική Λογιστική
6Α Τεχνική των διαπραγματεύσεων
6Β Επιχειρηματικά σχέδια    
 
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
2 Διαχείριση αποθεμάτων
3 Συστήματα διανομής και μεταφορών
4 Πρότυπα ποιότητας και οικολογική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
5Α Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
5Β Μεθοδολογία έρευνας    
 
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
1 Αποδοτικότητα και έλεγχος διαδικασιών logistics
2 Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων
3 Εργαστήριο εφαρμογών logistics
4 Σύγχρονα θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας: μελέτες περιπτώσεων
5Α Διοίκηση έργων
5Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο    
 
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πρακτική Ασκηση 
2 Πτυχιακή Εργασια

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 

Βάσεις 2009              10434

Βάσεις 2010                2994

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: dioik.teikoz.gr/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣΕ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής:

Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Παροχή γνώσης  στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής. 
Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων. 
Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας. 
Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. 
Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες Εξειδικεύσεις:
• Συστημάτων Υπολογιστών
• Επιχειρηματικής Πληροφορικής
β) Διδακτορικού Διπλώματος σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθήματα: 

1ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Γενική Κατεύθυνση
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υπολογιστές και δίκτυα, Προγραμματισμός Η/Υ, Τεχνολογια βασεων δεδομενων, Ψηφιακη οικονομικη

2ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Γενική Κατεύθυνση
Μαθήματα Επιλογής (4)

Ηλεκτρονικό εμπόριο-ηλεκτρονικό επιχειρειν, Κατανεμημένα συστήματα, Ανάλυση και σχεδίαση αλγόριθμων Η/Υ, Τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτυου, Επιστημονικοί υπολογισμοί, Προγραμματισμός διαδικτυου, Δημιουργία υποδειγμάτων-εφαρμογές, Τεχνητη νοημοσυνη

3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Συστήματα Υπολογιστών
Μαθήματα Επιλογής (4)

Προηγμενη τεχνολογια λογισμικου, Κρυπτογραφια και ασφαλεια δεδομενων, Γραφικα-εικονικη πραγματικοτητα, Επεξεργασια σηματος και εικονας, Ανακτηση πληροφοριων-εξορυξη δεδομενων, Νευρωνικα δικτυα-εξελικτικοι αλγοριθμοι, Συστηματα κινητης υπολογιστικης, Στατιστικες μεθοδοι με εντατικη χρηση Η/Υ, Μεθοδολογια ερευνας, Ειδικα θεματα αλγοριθμων

3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Επιχειρηματική Πληροφορική
Μαθήματα Επιλογής (4)

Διαχειριση πληροφοριακων συστηματων, Υπολογιστικες τεχνικες εκτιμητικης, Συστηματα λογιστικης κοστους, Συστηματα χρηματοοικονομικης αναλυσης και διοικησης, Συστηματα στηριξης αποφασεων, Συστηματα επιχειρηματικων καινοτομιων, Πολυδιαστατη στατιστικη αναλυση, Συστηματα διαχειρισης γνωσης, Διαχειριση εφοδιαστικης αλυσιδας, Μεθοδολογια ερευνας

4ο εξάμηνο
ΔΙπλωματική Εργασία

Αριθμός μαθημάτων: 
12
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Οικονομίας Ι, Γενικά Μαθηματικά, Γενική Λογιστική Ι, Εισαγ. στο Αστικό Δίκαιο, Προγ. Η/Υ Ι, Οικονομικά Μαθηματικά, Επιχείρηση & Κοινωνία, Ανθρώπινες Σχέσ. στην Εργασία, Ελλην. δακτυλογραφία

Εξάμηνο 2ο
Αρχές Οικονομικής ΙΙ, Στατιστική Επιχ/σεων, Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Οργ. & Διοικ. Επ/σεων Ι, Προγ. Η/Υ ΙΙ, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αγγλική Δακτυλογραφία, Ξένη γλώσσα Ι

Εξάμηνο 3ο
Οργ. & Διοίκ. Επιχ/σεων Ι Ι, Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες, Οικονομική της Διοικ., Στοχ. Εργατικού Δικ., Προγ. Η/Υ ΙΙΙ, Συστ. Πληρ/ριών Διοίκ., Ιστορία & Αρχ. Συν/σμού, Οργάνωση Γραφείου, Ξένη γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Διοίκηση Προσ/κού, Χρηματοδοτική Διοίκ., Διοίκηση Παραγωγής, Αρχ. Διοίκ. Μάρκετινκ, Διοίκ. Μικρομεσ. Επιχ., Στοιχ. Συν. & διοίκ. Δικαίου, Δημοσιονομική Νομοθεσία, Ξένη γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Εισ. στη Δημόσια διοίκηση, Επιχ/σιακές Επικοινωνίες, Διοίκ. Δεον. & Πρακτική Ι, Οικ. Πρ. Επιχ. Έρευνα Ι, Δημόσιες Σχέσεις, Εμπ/κή Ξένη Γλώσσα Ορολογία

Εξάμηνο 6ο
Στρατηγική της Ανάπτυξης, Οικ. Προγ. Επιχ. Έρευνας ΙΙ, Διοικ. Δεον. & Πρακτική ΙΙ, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Οικονομ. Οργαν., Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ελληνική Οικονομία, Σεμινάριο τελειόφοιτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπολογιστές, Δακτυλογραφία, Λογιστικής, Αγγλικά

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9251
Βάσεις 2008 9220
Βάσεις 2009 9635
Βάσεις 2010 5236
Βάσεις 2011 7632

Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Eλέγχου Αγροτικών Προϊόντων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: florina.teikoz.gr/florina/B3.php
email:
τηλέφωνο: 2385023302, 25528, 25292
FAX:
Διεύθυνση: Παλιά Γεωργική Σχολή - τέρμα Κοντοπούλου, 53100

Πόλη: 
Φλώρινα

Πτυχίο Εμπορίας και Ποιοτικού Eλέγχου Αγροτικών Προϊόντων

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να παρέχει στους σπουδαστές του βασικές γνώσεις γεωπονίας, αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Οικονομικά, Μαθηματικά, Πληροφορική Ι, Γεωργική Χημεία, Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία, Επιστημονική Μεθοδολογία.

Εξάμηνο 2ο

Πληροφορική ΙΙ, Οικολογία, Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Λογιστική, Βιολογία.

Εξάμηνο 3ο

Μικροοικονομική Ανάλυση, Παραγωγή & Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων, Αρχές Στατιστικής, Αγροτική Κοινωνιολογία, Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Συνεταιρισμός - Συνεταιρισμοί.

Εξάμηνο 4ο

Παραγωγή & Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια Υγεία - Υγειονομικός Έλεγχος, Μακροοικονομική Ανάλυση, Αγροτική Ανάλυση.

Εξάμηνο 5ο
Τιμολόγηση Αγροτικών Προϊόντων, Εργαστηριακός Έλεγχος Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Παραγωγή & Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρήμα - Τράπεζες - Πίστη.

Εξάμηνο 6ο
Συμπεριφορά των Καταναλωτών, Τεχνική Πωλήσεων Αγροτικών Προϊόντων, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Νομοθεσία Εμπορίας, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εργασιακές Σχέσεις, Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

Εξάμηνο 7ο
Συντήρηση Αγροτικών Προϊόντων, Έρευνα Αγοράς, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Κόστος-Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Διεθνείς Οργανισμοί & Νομοθεσία Εμπορίας, Σεμινάριο.

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση.

Προαιρετικά Μαθήματα
Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες, Τεχνικά Αγγλικά - Ορολογία Ι, Τεχνικά Αγγλικά - Ορολογία ΙΙ, Μικροβιολογία Τροφίμων, Ποιότητα Οπωροκηπευτικών, Ποιότητα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Ποιότητα Γάλακτος, Ποιότητα Κρέατος, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί και Τρόφιμα.
Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, Ποιότητα Ελέγχου Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταποίησης Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Μεταποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής, Δημιουργίας - Αναπαραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού και Εποπτικών Μέσων.

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9207
Βάσεις 2008 9928
Βάσεις 2009 8946
Βάσεις 2010 1000
Βάσεις 201 6710

Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Γρεβενών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

Πόλη: 
Γρεβενά

Πτυχίο Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής σχεδιάσθηκε για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Επικεντρώνεται τόσο στις γνωστικές περιοχές της επιστήμης των οικονομικών, όσο και στις γνωστικές περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας της πληροφορικής και τις επιχειρησιακές της εφαρμογές.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή γνώσεων με οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και με αναπτυγμένες διοικητικές και οργανωτικές γνώσεις και ικανότητες. Αυτό θα επιτρέψει στους πτυχιούχους του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και αναπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία της πληροφορικής και τις επιχειρησιακές της εφαρμογές, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των μεθόδων και την τεχνολογία της Πληροφορικής και τις επιχειρησιακές της εφαρμογές σε όλους τους τομείς εφαρμογής όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός λήψης αποφάσεων, η διοίκηση ολικής ποιότητας και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος της Επιχειρησιακής Πληροφορικής ,μπορούν να απασχοληθούν: Ως στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμβούλων επιχειρήσεων. Ως στελέχη σε διευθύνσεις πληροφορικής (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) σε θέσεις διευθυντή πληροφορικής, αναλυτή, προγραμματιστή, υπεύθυνου έργου πληροφοριακών συστημάτων, διευθυντής μηχανογράφησης. Ως ειδικοί σε ειδικότητες που σχετίζονται με: ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαχείριση ηλεκτρονικής πύλης, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά μέσα, ψηφιακό μάρκετινγκ, υπεύθυνοι δικτύου, υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης Υπεύθυνοι εξυπηρετητών κλπ.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθήματα: 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Mαθηματικά Ι
2 Εισαγωγή στην οικονομική
3 Λειτουργικά συστήματα
4 Εισαγωγή στην πληροφορική
5 Χρηματοοικονομική Λογιστική
6 Αγγλικά Ι
7 Στοιχεία αστικού δικαίου
 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διοικητική Λογιστική
2 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
3 Δομές Δεδομένων και Αρχείων
4 Μαθηματικά ΙΙ
5 Στατιστική Επιχειρήσεων
6 Αγγλικά ΙΙ  
7 Εμπορικό Δίκαιο  
 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2 Προγραμματισμός Η/Υ
3 Βάσεις Δεδομένων
4 Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς
5 Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων
6 Business and Computer English 
 
 Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
2 Οργάνωση και διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)
3 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οργανωσιακή συμπεριφορά
4 Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
5 Αλγόριθμοι
6 Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM- Ολικής Ποιότητας) 
 
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Μεθοδολογία έρευνας
2 Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
3 Εισαγωγή Επιχειρησιακή έρευνα
4 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
5 Δίκτυα ηλεκτονικών υπολογιστών
6Α Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα - GIS
6Β Επανασχεδιασμός διαδικασιών με πληροφορικά συστήματα 
 
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
1 Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων
2 Αποθήκες Δεδομένων και εξόρυξη Δεδομένων
3 Συστήματα Πολυμέσων
4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
5Α Επιχειρηματικά σχέδια
5Β Διοίκηση έργων 
 
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
1 Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων
2 Διαδικτυακές Εφαρμογές Παγκοσμίου ιστού
3 Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
4Α Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων
4Β Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
5Α Δίκαιο πληροφορικής
5Β Διδακτική πληροφορικής 
 
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πρακτική Άσκηση 
2 Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 

Βάσεις 2009     9552

Βάσεις 2010     5726

Βάσεις 2011     6869

Τμήμα Εργοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην οικονομία, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

Ιστότοπος: grevena.teikoz.gr/
email: tog0001@kozani.teikoz.gr
τηλέφωνο: 2462087691
 

Πόλη: 
Γρεβενά

Πτυχίο Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι πρωτίστως η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, που να διαθέτει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που καλύπτονται επαρκώς με την διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων και αναφέρονται στις επιστήμες της πληροφορικής, των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων προκειμένου ο απόφοιτος να διαθέτει ένα ισχυρό θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο, ενώ οι πρακτικές γνώσεις καλύπτονται με την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και ενισχύουν τη δυνατότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράξη. Κατά συνέπεια αποστολή του τμήματος είναι η μετάδοση γνώσης ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που να καλύπτει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Στόχος του τμήματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων του

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι πρωτίστως η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, που να διαθέτει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που καλύπτονται επαρκώς με την διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων και αναφέρονται στις επιστήμες της πληροφορικής, των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων προκειμένου ο απόφοιτος να διαθέτει ένα ισχυρό θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο, ενώ οι πρακτικές γνώσεις καλύπτονται με την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και ενισχύουν τη δυνατότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράξη. Κατά συνέπεια αποστολή του τμήματος είναι η μετάδοση γνώσης ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που να καλύπτει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Στόχος του τμήματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων του

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι, Μικροοικονομική, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Οικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Αγγλικά Ι

2ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙI, Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Αγγλικά ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής (1): Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
3ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Δομές και Βάσεις Δεδομένων, Αγγλικά ΙΙΙ
Μαθήματα Επιλογής (1): Ιστορία της Τέχνης, Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία
4ο Εξάμηνο

Γενικές αρχές μάρκετινγκ, Πληροφοριακά  συστήματα διοίκησης, Πληροφορική τεχνολογία και στρατηγική διοίκηση
Μαθήματα Επιλογής (1): Βusiness English, Βusiness communications
Μαθήματα Επιλογής (1): Οικονομική ιστορία της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή ένωση
5ο Εξάμηνο

Ανάλυση και έλεγχος κόστους, Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Συστήματα πολυμέσων
Μαθήματα Επιλογής (1): Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, Οργάνωση πωλήσεων
Μαθήματα Επιλογής (1): Δίκαιο πληροφορικής, Εμπορικό δίκαιο
6ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή έρευνα, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Ασφάλεια & Έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων
Μαθήματα Επιλογής (1): Επιχειρηματικά σχέδια, Ηλεκτρονικό  μάρκετινγκ
Μαθήματα Επιλογής (1): Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Ιστορία της οικονομικής σκέψης
7ο Εξάμηνο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), Σεμινάριο τελειόφοιτων, Επανασχεδιασμός διαδικασιών με πληροφορικά συστήματα, Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων
Μαθήματα Επιλογής (1): Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Ηλεκτρονικό εμπόριο

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία-Πρακτική άσκηση

 
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9520
Βάσεις 2008 9928
Βάσεις 2009 9581
Βάσεις 2010 4302
Βάσεις 2011 6731

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: florina.teikoz.gr/florina/B1.php
email:
τηλέφωνο: 2385023302, 25528, 25292
FAX:
Διεύθυνση: Παλιά Γεωργική Σχολή - τέρμα Κοντοπούλου, 53100

Πόλη: 
Φλώρινα

Πτυχίο Ζωικής Παραγωγής

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να αναδείξει τεχνολόγους ικανούς να ασχολούνται με θέματα που έχουν σχέση με την παραγωγή και την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας.

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Ανατομία, Ανόργανη & Οργανική Χημεία, Κτηνοτροφικές Κατασκευές, Λειμώδεις Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων, Γενικά Μαθηματικά, Γενική Μικροβιολογία.

2ο Εξάμηνο
Φυσιολογία, Βιομετρία, Γενετική, Ανοσοβιολογία, Βιοχημεία, Ανάπτυξη Ζωικού Οργανισμού.

3ο Εξάμηνο
Συμπεριφορά Ζώων, Αγροτική Λογιστική, Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων-Διαχείριση Λυμάτων, Πληροφορική Ι, Γουνοφόρα Ζώα, Φυσιολογία Θρέψεως.

4ο Εξάμηνο
Αγροτική Τεχν/κή Ανάλυση, Εφ. Διατροφή Μυρικαστικών, Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα, Πληροφορική ΙΙ, Επιστημονική Μεθοδολογία, Υγιεινή και Στοιχεία Παθολογίας

5ο Εξάμηνο
Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτηνοτροφία, Χοιροτροφία, Ποιοτική Εκτίμηση Σφαγείων & Κρέατος, Φυσιολογία Αναπαραγωγής.

6ο Εξάμηνο
Ιχθυοτροφία-Αλιεία, Εφ. Αναπαραγωγή, Εφ. Διατροφή Μονογαστρικών & Πτηνών
Μάθημα Επιλογής Α, Μάθημα Επιλογής Β, Μάθημα Επιλογής Γ.

7ο Εξάμηνο
Γαλακτοκομία, Βοοτροφία, Γενετική Βελτίωση, Προβατοτροφία-Αιγοτροφία, Φυσ. Έκρισης Γάλακτος-Μηχανική μελξη

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (για όλα τα εξάμηνα)
Τεχνικά Αγγλικά Ορολογία Ι και ΙΙ, Φυσική Αγωγή και Πρώτες Βοήθειες, Ζωοανθρωπονόσοι, Κονοκλότροφα, Εκτροφή Ιπποειδών, Εργασιακές Σχέσεις, Γενική Ζωολογία, Οικολογία, Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς, Στοιχεία Φαρμακολογίας, Τεχνολογία Ζωοτροφών, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Βιολογική Κτηνοτροφία
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9805
Βάσεις 2008 9001
Βάσεις 2009  
Βάσεις 2010 1568

 

Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: ee.teikoz.gr/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Μεταπτυχιακό στη Μηχατρονική

Τμήμα(-τα)


Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών


Από το ακαδημαϊκό έτος 2005 -2006 το Τμήμα Μηχανολογίας και το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας , σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Καταλονίας U.P.C. ( Universitat Politecnica de Catalunya λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Μηχατρονικής.
Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων διενεργείται στην Αγγλική Γλώσσα.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Τμήμα(-τα)


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας
Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣΕ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής:
Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες Εξειδικεύσεις:
• Συστημάτων Υπολογιστών
• Επιχειρηματικής Πληροφορικής
β) Διδακτορικού Διπλώματος σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθήματα: 

 

1ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Γενική Κατεύθυνση
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υπολογιστές και δίκτυα, Προγραμματισμός Η/Υ, Τεχνολογια βασεων δεδομενων, Ψηφιακη οικονομικη
2ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Γενική Κατεύθυνση
Μαθήματα Επιλογής (4)

Ηλεκτρονικό εμπόριο-ηλεκτρονικό επιχειρειν, Κατανεμημένα συστήματα, Ανάλυση και σχεδίαση αλγόριθμων Η/Υ, Τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτυου, Επιστημονικοί υπολογισμοί, Προγραμματισμός διαδικτυου, Δημιουργία υποδειγμάτων-εφαρμογές, Τεχνητη νοημοσυνη
3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Συστήματα Υπολογιστών
Μαθήματα Επιλογής (4)

Προηγμενη τεχνολογια λογισμικου, Κρυπτογραφια και ασφαλεια δεδομενων, Γραφικα-εικονικη πραγματικοτητα, Επεξεργασια σηματος και εικονας, Ανακτηση πληροφοριων-εξορυξη δεδομενων, Νευρωνικα δικτυα-εξελικτικοι αλγοριθμοι, Συστηματα κινητης υπολογιστικης, Στατιστικες μεθοδοι με εντατικη χρηση Η/Υ, Μεθοδολογια ερευνας, Ειδικα θεματα αλγοριθμων
3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΜΕΠ-Επιχειρηματική Πληροφορική
Μαθήματα Επιλογής (4)
Διαχειριση πληροφοριακων συστηματων, Υπολογιστικες τεχνικες εκτιμητικης, Συστηματα λογιστικης κοστους, Συστηματα χρηματοοικονομικης αναλυσης και διοικησης, Συστηματα στηριξης αποφασεων, Συστηματα επιχειρηματικων καινοτομιων, Πολυδιαστατη στατιστικη αναλυση, Συστηματα διαχειρισης γνωσης, Διαχειριση εφοδιαστικης αλυσιδας, Μεθοδολογια ερευνας
4ο εξάμηνο
ΔΙπλωματική Εργασία
Αριθμός μαθημάτων: 
12
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Ηλεκτρολογίας

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να να καταστήσει τους πτυχιούχους του ικανούς να ανταποκριθούν στις ποικίλες δραστηριότητες του Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ανώτατης εκπαίδευσης. Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν σε- Εκπόνηση τεχνικών/οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με: συστήματα ηλεκτρισμού, συστήματα ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μετρήσεις και αυτοματισμούς, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά κυκλώματα και κατασκευές, πληροφοριακά συστήματα και υπολογιστές, συστήματα επικοινωνιών,- Εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων καθώς και στη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων- Σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς.- Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να να καταστήσει τους πτυχιούχους του ικανούς να ανταποκριθούν στις ποικίλες δραστηριότητες του Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ανώτατης εκπαίδευσης. Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν σε- Εκπόνηση τεχνικών/οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με: συστήματα ηλεκτρισμού, συστήματα ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μετρήσεις και αυτοματισμούς, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά κυκλώματα και κατασκευές, πληροφοριακά συστήματα και υπολογιστές, συστήματα επικοινωνιών,- Εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων καθώς και στη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων- Σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς.- Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Ομαδα Α
Φυσικη, Ηλεκτροτεχνια Ι, Ηλεκτροτεχνια ΙΙ, Ηλεκτρονικα Ι, Ηλεκτρονικα ΙΙ, Μετρησεις

Ομαδα Β
Μηχανες Ι, Μηχανες ΙΙ, Κινητηριες Μηχ., Ηλεκτρ. Κιν. Συστ., Ηλεκτρ. Ισχυος

Ομαδα Γ
Εργαλ. Πληροφ., Υπολογιστες Ι, Υπολογιστες ΙΙ, Μαθηματικα Ι, Μαθηματικα ΙΙ

Ομαδα Δ
ΠΜΔΗΕ Ι, ΠΜΔΗΕ ΙΙ, ΤΥΤ, Αναν. Μορφ. Ενεργ.

Ομαδα Ε
Εφαρμοσμ. Μαθ., ΣΑΕ Ι, ΣΑΕ ΙΙ, Βιομ. Αυτομ.

Ομαδα Στ
Σχεδιασμος Ηλ. Κυκλ., Εσωτ. Ηλ. Εγκατ., Βιομ. Ηλ. Εγκατ., Ηλ/Πν -Ηλ/Υδρ., Ηλεκτροτ. Εφαρμ., PLC

Ομαδα Ζ
Ψηφιακα, Micro Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνιες, Δικτυα Η/Υ, SCADA GIS, Ηλεκτρον. Κατασκ.

Ομαδα Η
Οικονομ. Ανάλυση, Διαχ. Τεχν. Εργων, Τεχνικη Νομοθεσια, Δεοντολ. Επαγγελματος, Ξενη Γλωσσα-Ορολογια

Ομαδα Θ
Τεχνολ. Υλικων, Τεχνολ. Εξαρτηματων, Ηλεκτροχημεια

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8700
Βάσεις 2007 9255
Βάσεις 2009 9057
Βάσεις 2010 6746
Βάσεις 2011 6967

Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: logist.teikoz.gr/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Πτυχίο Λογιστικής

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Οικονομικής Ι, Αρχές Οργάνωσης, Γενική Λογιστική Ι, Γενικά Μαθηματικά, Εισαγ. στο Αστικό Δίκαιο, Προγ. Η/Υ I, Εργασιακές Σχέσεις, Μηχανές Λογιστηρίου, Ελλην. Δακτυλογραφία

Εξάμηνο 2ο
Αρχές οικονομικής ΙΙ, Στατιστική Επιχ/σεων, Γεν. Λογιστική ΙΙ, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Οικονομικά Μαθηματικά, Προγ. Η/Υ ΙΙ, Αγγλικά Δακτυλογραφία, Ξένη γλώσσα Ι

Εξάμηνο 3ο
Λογιστική Εταιρειών, Προγρ. Δράσης Επιχ/σεων, Χρήμα, Πίστη, Τράπεζα, Προγ. Η/Υ ΙΙΙ, Ιδιωτική Οικονομική, Γεν. Αρχές Μάρκετιγκ, Οργάνωση Λογιστηρίου, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Λογιστική Κόστους Ι, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Χρηματοδότηση Επιχ/σεων, Στοιχ. Επιχ. Επικοινων., Διεθνές Εμπόριο, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Ξένη Γλώσσα III

Εξάμηνο 5ο
Λογιστική Κόστους ΙΙ, Φορολογική Λογιστική Ι, Ανάλυση Ισολογισμού, Διεθνείς Οικονομ. Οργαν., Εποπτεία Προσωπικού, Λογιστικές Εφαρμογές Ι, Εμπ/κή Ξένη Γλώσσα Ορολογία

Εξάμηνο 6ο
Ελεγκτική, Φορολογική Λογιστική ΙΙ, Εργαστήριο Λογ. Μηχανών, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ, Σεμινάριο Τελοιόφοιτων

Εργαστήρια τμήματος λογιστικής:
Πληροφορικής, Γραφομηχανών, Αναλυτικής Λογιστικής, Λογιστικές Εφαρμογές, Ξένων Γλωσσών

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10473
Βάσεις 2008 8838
Βάσεις 2009 9052
Βάσεις 2010 7767
Βάσεις 2011 9045

Τμήμα Μαιευτικής , ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Διεύθυνση: ΚΕΠΤΣΕ, Πτολεμαΐδα
TK: 50200
Τηλ.: 24630 55303 - 55304

Πόλη: 
Πτολεμαΐδα

Πτυχίο Μαιευτικής

Το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2009 στις νέες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση του τμήματος στην Πτολεμαΐδα. Καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του τμήματος σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας.
Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Μαιευτικής και τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Βασική Νοσηλευτική
2 Γενική Ανατομία
3 Φυσιολογία
4 Μικροβιολογία
5 Βιολογία Ανάπτυξης - Γενετική
6 Επιδημιολογία
 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
1 Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική
2 Αρχές Παθολογίας-Νοσολογία
3 Μαιευτική-Γυναικολογία
4 Χειρουργική
5 Κλινική Βιοχημεία

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 

Βάσεις 2009     13318

Βάσεις 2010     13506

Βάσεις 2011     12780

Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: me.teikoz.gr/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100
 

Πόλη: 
Κοζάνη

Μεταπτυχιακό στη Μηχατρονική

Από το ακαδημαϊκό έτος 2005 -2006 το Τμήμα Μηχανολογίας και το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας , σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Καταλονίας U.P.C. ( Universitat Politecnica de Catalunya λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Μηχατρονικής.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων διενεργείται στην Αγγλική Γλώσσα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Μηχανολογίας

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά Ι, Μηχανική Ι-Στατική, Φυσική Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Χημική Τεχνολογία, Ξένη Γλώσσα Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Προγρ/σμός Η/Υ Ι, Μηχανική ΙΙ- Αντοχή Υλικών, Ποιοτ.Ελεγχ.&Τεχν.Υλικ., Μηχ/γικό Σχέδιο ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Προγρ/σμός Η/Υ ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι, Στοιχεία Μηχανών Ι, Θερμοδυναμική, Μηχ/γικό Εργαστήριο Ι, Οικονομ/χνική Ανάλυση, Ασφ.Εργασίας & Προστ. Περιβάλλοντος, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, Μηχ.Εσωτ.Καύσεως Ι, Μηχ/γικό Εργαστήριο ΙΙ, Ηλεκτροτεχνία, Οργ.&Δ/ση Βιομηχ.Επιχειρ., Νομοθεσία & Κανονισμοί, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Μετάδοση Θερμότητας, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματ.Ι, Μηχ.Εσωτ.Καύσεως ΙΙ, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μηχ/γικές Εγκαταστάσεις, Μεταλλικές Κατασκευές, Εργαλειομηχανές, Σχεδιασμός Κατασκευών, Βιομ/κοί Αυτοματισμοί, Σεμινάριο, Ξένη Γλώσσα ΙV, Μηχ.Διαμορφ.& Τριβολογία, Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματ.ΙΙ, Ατμοστρ/λοι&Ατμολέβητες, Ανυψωτ.&Μεταφορ.Μηχανές, Οργάνωση Παραγωγής, Ποιοτικός Ελεγχος, Θέρμανση-Ψυξη-Κλιματ.Ι, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματ.ΙΙ, Υδροδυναμικές Μηχανές, Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Ειδικά Θέματα Μηχαν.Τεχν., Τεχνική Συγκολήσεων, Ειδικά Κεφάλαια Μηχ/γίας, Αρχές Οικονομικής, Στοιχεία Επιχειρ.Ερευνας, Σχεδίαση με Η/Υ (CAD), Μηχαν/κές Εγκαταστάσεις, Ανυψωτ.&Μεταφ.Μηχανές, Ποιοτικός Ελεγχος, Μεταλλικές Κατασκευές, Τεχνολ.Καυσίμων&Λιπαντικων, Αεροδυναμική Αυτ/του, Ενεργειακή Οικονομία

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8767
Βάσεις 2008 8691
Βάσεις 2009 8845
Βάσεις 2010 7430
Βάσεις 2011 7331

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: kastoria.teikoz.gr/inf/
email:
τηλέφωνο: 24670 8706002
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, 52100

Πόλη: 
Καστοριά

Πτυχίο Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της πληροφορικής, του προγραμματισμού, της τεχνολογίας-αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και στις εφαργογές τους. Επίσης να μπορούν σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες να σχεδιάζουν, να προβλέπουν, να μεταδίδουν, να αναλύουν και γενικά να εκμεταλλεύονται την πληροφορία.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Προγραμματισμός Ι, Γραμμική Αλγεβρα, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2ο Εξάμηνο
Λειτουργικά Συστήματα, Προγραμματισμός ΙΙ, Δομές Δεδομένων, Μαθηματική Ανάλυση I, Πιθανότητες - Στατιστική, Συνδιαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3ο Εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τεχνολογία Λογοσμικού, Αριθμητική Ανάλυση Ι, Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ, Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Πληροφορική και Κοινωνία

 


4ο Εξάμηνο

Δίκτυα Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Μεταγλωττιστές, Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ, Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές, Διοίκηση Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο
Καταναμημένα Συστήματα, Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής I, Τεχνική Νομοθεσία & Δεοντολογία
Μαθήματα Επιλογής (1): Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές, Ανάλυση Υπολογιστικών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο
Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ, Τηλεπικοινωνίες
Κατεύθυνση ΤΗΛΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων, Κρυπτογραφία
Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Επιχειρησιακή Ερευνα, Μαθηματικό Λογισμικό

7ο  Εξάμηνο
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Κατεύθυνση ΤΗΛΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δικτυακές Εφαρμογές πραγματικού Χρόνου, Τεχνολογίες Διαδικτύου
Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ειδικά Θέματα Φυσικών Επιστημών

8ο  Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση Διάρκειας 6 μηνών

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10528
Βάσεις 2008 8979
Βάσεις 2009 8866
Βάσεις 2010 7643
Βάσεις 2011 7504

Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: tean.teikoz.gr/
email: tok0031@kozani.teikoz.gr
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Πτυχίο Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και εξέλιξης μεθοδολογιών, μηχανισμών, συστημάτων και εγκαταστάσεων εκτίμησης, αντιμετώπισης και διαχείρισης ρύπων κάθε μορφής, που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά I, Φυσική περιβάλλοντος, Χημεία, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές I, Φυσικοί πόροι & περιβάλλον, Τεχνικό σχέδιο

Εξάμηνο 2ο
Τεχνολογία μετρήσεων I, Τεχνική μηχανική, Τεχνολογία υλικών, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές II, Ηλεκτροτεχνία-ηλεκτρονική, Φυσικοχημικές διεργασίες

Εξάμηνο 3ο
Μηχαν. Ρευστών & υδραυλική, Θερμοδυναμική, Μαθηματικά II, Περιβαλλοντική χημεία, Μηχανές εγκαταστάσεων αντιρρυπανσης

Εξάμηνο 4ο
Τεχνολογία μετρήσεων II, Μηχανολ. & ηλεκτρολ. Εγκαταστάσεις, Ρύπανση υδάτων & εδαφών, Ατμοσφαιρική ρύπανση
Επιλογή ενός εκ των δύο: Κοινωνία, άνθρωπος & περιβάλλον, Ενεργειακή πολιτική & περιβάλλον
Εξάμηνο 5ο

Καύσιμα, καύση & παραγωγή ρύπων, Επεξεργασία & διάθεση υγρών απόβλητων, Επεξεργασία & διάθεση στερεών απόβλητων
Επιλογή ενός εκ των δύο: Θόρυβος & ηχοπροστασία, Ακτινοβολίες & ακτινοπροστασία
Επιλογή ενός εκ των δύο: Οικονομοτεχνική ανάλυση, Οργάνωση & διοίκηση παραγωγ. Μονάδων
Εξάμηνο 6ο

Προχωρημένες & σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίας υγρών απόβλητων, Αντιρρυπαντική τεχνολογία αερομεταφερόμενων ρύπων, Βιομηχανική αντιρρυπαντική τεχνολογία
Επιλογή δύο εκ των τεσσάρων: Τεχνολογίες ανακύκλωσης, Τεχνικές απορρύπανσης εδαφών & θαλασσών, Περιβαλλοντική μικροβιολογία & βιοτεχνολογία, Καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας
Επιλογή ενός εκ των δύο: Περιβαλλοντική νομοθεσία, Βιομηχανική - αγροτική πολιτική & περιβάλλον
Εξάμηνο 7ο

Σεμινάριο - ομαδική εργασία, Έλεγχος συστημάτων & εγκαταστάσεων αντιρρυπανσης
Επιλογή δύο εκ των τριών: Διασφάλιση ποιότητας, Διαχείριση επικίνδυνων & τοξικών απόβλητων, Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Επιλογή δύο εκ των τριών: Φυσικά οικοσυστήματα, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ήπιες μορφές ενέργειας
Επιλογή ενός εκ των δύο: Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας, Περιβαλλοντική αγωγή & εκπαίδευση   Εξάμηνο 8ο Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8984
Βάσεις 2008 8979
Βάσεις 2009 10484
Βάσεις 2010 2660
Βάσεις 2011 6538

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: florina.teikoz.gr/florina/B.php
email:
τηλέφωνο: 2385023302, 25528, 25292
FAX: 
Διεύθυνση: Παλιά Γεωργική Σχολή - τέρμα Κοντοπούλου, 53100

Πόλη: 
Φλώρινα

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γεωργική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Γενική Γεωργία, Πληροφορική Ι, Μορφολογία Φυτών, Επιστημονική Μεθοδολογία

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εδαφολογία, Βιομετρία, Γενική Δενδροκομία, Φυσιολογία Φυτών, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Πληροφορική ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενετική, Γεωργικά Μηχανήματα, Θρέψη Φυτών, Πιστοποίηση Εδαφών, Γενική Φυτοπαθολογία

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Λαχανοκομία, Γενική Εντομολογία, Αγρεοτική Κοινωνιολογία, Φυλλοβόλα-Οπωροφόρα, Σιτηρά για καρπό, Γεωργική Υδραυλική

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωργική Λογιστική, Βελτίωση Φυτών, Βιομηχανικά Φυτά, Αμπελουργία, Ζιζανολογία

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οργάνωση Διοίκηση Γεωργικών Επιχ/σεων, Γεωργικός Πειραματισμός, Ελαιούχα Φυτά και όσπρια, Αειθαλή Οπωροφόρα, Ειδική Λαχανοκομία, Κτηνοτροφικά Φυτά-Βοσκότοποι, Αγγλική Ορολογία

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Φυτοπαθολογία Γεωργίας, Ειδική Φυτοπαθολογία Δενδροκομίας, Βιολογική Γεωργία, Σποροπαραγωγή, Ανθοκομία, Ειδική Εντομολογία Γεωργίας, Ειδική Εντομολογία Δενδροκομίας

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση   Ομάδες Μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά Α΄ Ομάδα Μαθημάτων
Μετασυλλεκτική Μεταχείρηση οπωροκηπευτικών, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Φαρμακολογία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Γεωργικές Κατασκευές
Β΄ Ομάδα Μαθημάτων
Αγροτική Οικονομία και Αγροτική Πολιτική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Τεχν.οοικονομική Ανάλυση, Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων, Ευρωπαϊκοί θεσμοί και Νόμοι
Γ΄ Ομάδα Μαθημάτων
Φυλλοδιαγνωστική, Φυτωριακή παραγωγή, Συστηματική Βοτανική
Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων
Μικροί καρποί & λοιπά οπωροφόρα, Αρωματικά -Φαρμακευτικά φυτά
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8975
Βάσεις 2008 10007
Βάσεις 2009 8818
Βάσεις 2010 4490

Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: xrimko.teikoz.gr/
email:
τηλέφωνο: 24610 40161 -5
FAX:
Διεύθυνση: Κοιλα Κοζανης, 50100

Πόλη: 
Κοζάνη

Πτυχίο Χρηματοοικονομικών εφαρμογών

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να προσφέρει την απαραίτητη επιστημονική και τεχνολογική γνώση στους σπουδαστές του ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε κάθε είδους επιχείρηση του γνωστικού τους αντικειμένου.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξαμηνο Α΄
Μαθηματικα, Μικροοικονομικη, Εσαγωγη Στους Η/Υ, Εισαγωγή Στο Δικαιο, Οικονομικα Μαθηματικα, Χρηματοοικονομικη Λογιστικη Ι

Εξαμηνο Β΄
Στατιστικη Επιχειρησεων, Μακροοικονομικη, Χρηματοοικονομικη Λογιστικη ΙΙ, Εφαρμογες Πληροφορικης, Οικονομικη Επιχειρησεων
Επιλογής 1 απο τα 2: Εισαγωγή Στη Φιλοσοφια, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογια

Εξαμηνο Γ΄
Αρχες Διοικησης Μαρκετινγκ, Χρηματοοικονομικη Διοικησης Και Πολιτικη Ι, Οργανωση Και Διοικηση Επιχειρησεων Ι, Εισαγωγή Στους Χρηματοπιστωτικους Θεσμους
Επιλογής 1 απο τα 2: Εργασιακες Σχεσεις, Εμπορικο Δικαιο

Εξαμηνο Δ΄
Χρηματηστήριο Αξιων-Αμοιβαια Κεφαλαια, Χρηματοοικονομικη Διοικησης Και Πολιτικη II, Συστηματα Πληροφοριων Διοικησης, Επιχειρηματικα Σχεδια
Επιλογής 1 απο τα 2: Μαρκετινγκ Χρηματοοικονομικων Υπηρεσιων, Οργανωση Και Διοικηση Επιχειρησεων II
Επιλογής 1 απο τα 2: Διεθνεις Οικονομικες Σχεσεις, Επιχειρηση και Περιβαλλον

Εξαμηνο Ε΄
Αναλυση Επενδυσεων, Ποσοτικες Μεθοδοι Στις Χρηματοοικονομικες Εφαρμογές Ι, Συγχρονα Χρηματοοικονομικα Προϊοντα, Τεχνικες Προβλεψεων
Επιλογής 1 απο Τα 2: Διοικηση Ανθρωπινων Πορων, Οργανωση Και Διοικηση Πωλησεων Χρηματοοικονομικων Προϊοντων
Επιλογής 1 απο τα 2: Ιστορια Της Τεχνης, Νεωτερη Ελληνικη Λογοτεχνια

Εξαμηνο Στ΄
Λογιστικη Εταιριων, Ποσοτικες Μεθοδοι Στις Χρηματοοικονομικες Εφαρμογες II, Εργαστηριο Χρηματοοικονομικων Εφαρμογων Ι
Επιλογής 1 απο τα 2: Δημοσιες Σχεσεις, Οργανωσιακη Συμπεριφορα
Επιλογής 1 απο τα 2: Ελληνικη Οικονομια, Ιστορια Της Οικονομικης Σκεψης

Εξαμηνο Ζ΄
Σεμιναριο Τελειοφοιτων, Ευρωπαϊκη Ενωση, Εργαστηριο Χρηματοοικονομικων Εφαρμογων II
Επιλογής 1 απο τα 2: Διαφημιση: Ρολος Και Λειτουργια, Διεθνεις Χρηματοοικονομικες Αγορες, Αποτιμηση Επιχειρησεων
Επιλογής 1 απο τα 2: Business English, Financial English

Εξάμηνο Η'
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10006
Βάσεις 2008 10007
Βάσεις 2009 9962
Βάσεις 2010 2087
Βάσεις 2011 6713