ΤΕΙ Ηπείρου

Τα τμήματα του ιδρύματος

 

Ιστότοπος: www.teiep.gr
email:
τηλέφωνο: 2651067610
FAX: 2651045453
Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα, 455 00

Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.fla.teiep.gr/
email: sechort@teiep.gr
τηλέφωνο: 26810-50230,50250
FAX:
Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, 471 00

Πόλη: 
Άρτα

Μεταπτυχιακό στην Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Τμήμα(-τα)

Τμήμα Χημείας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπείρου


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και τη σύμπραξη των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας-Αλιείας. Αναφέρεται σε πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» με δυο κύριες εξειδικεύσεις: α) Περιβαλλοντικής Αγροχημείας και β) Βιολογικές Καλλιέργειες.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Αγροχημεία και τις Βιολογικές καλλιέργειες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής
-Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
- Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της αγροχημείας και των βιολογικών καλλιεργειών
- Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον
- Εφαρμογή βιολογικών μεθοδολογιών για την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα από την άποψη της επιβάρυνσης τους με τοξικές και επιβλαβείς ουσίες.
- Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
- Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό στο Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων αλλά ένα σημαντικό μέρος εργαστηριακών μαθημάτων θα διεξαχθεί στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στα συμπράττοντα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου και προσκεκλημένοι επιστήμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι κύριες ειδικότητες των διδασκόντων είναι χημικοί, γεωπόνοι, βιολόγοι, βιοχημικοί και χημικοί μηχανικοί με εξειδίκευση και εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα παραπάνω θέματα. Αυτή η διεπιστημονικότητα των διδασκόντων καλύπτει πολύ ικανοποιητικά το αντικείμενο του προγράμματος. Αναμένεται δε να οδηγήσει σε περαιτέρω διατμηματικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους σπουδαστές του ΠΜΣ κατά την διάρκεια της πειραματικής ερευνητικής εργασίας κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους που θα τους οδηγήσει στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης. Κοινό υπόβαθρο και των δύο εξειδικεύσεων του προγράμματος είναι η γνώση των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, όπου στηρίζονται οι γεωπονικές και τεχνολογικές διεργασίες τόσο στη γεωργική παραγωγή όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού), που, μέσω έρευνας, θα συμβάλλουν στην προαγωγή των παραπάνω εξειδικεύσεων και των ταχέως αναπτυσσόμενων σχετικών τεχνολογιών, και θα είναι ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων και Εργαστηρίων, καθώς και της Γεωργικής Βιομηχανίας, για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της Χώρας ή και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους εφόσον το επιθυμούν ή να αποκτήσουν επί πλέον εφόδια για να εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ΜΜΕ. Σημαντική εκδοχή αποτελεί επίσης η απασχόληση σε θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων.
Εισακτέοι: 25 ανά έτος

 

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

 

 

Εξειδίκευση στην «Περιβαλλοντική Αγροχημεία»

Α  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Έδαφος, φυτό και αειφορική γεωργία
2.       Εισαγωγή στην Αγροχημεία
3.       Φυσικές και χημικές διεργασίες στα γεωργικά συστήματα

 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Εργαστήριο χημικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας
5.       Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής και Βιολογική γεωργία
6.       Γεωργικά οικοσυστήματα και καλλιεργητικές παρεμβάσεις
7.       Μοριακή γενετική και εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή

 
Β  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Αγροκτηνοτροφικά συστήματα
2.       Έλεγχος ρύπανσης και Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
3.       Εργαστήριο ενόργανης χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης γεωργικών προϊόντων

 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Μέθοδοι και τεχνικές βιοκαλλιεργειών
5.       Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων
6.       Φυτοφάρμακα και περιβάλλον
7.       Βιοασφάλεια και ολική ποιότητα στη ζωική παραγωγή

 
Εξειδίκευση στις «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Α  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

1.       Έδαφος, φυτό και αειφορική γεωργία
2.       Μοριακή γενετική και εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή
3.       Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής και Βιολογική γεωργία
 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Φυσικές και χημικές διεργασίες στα γεωργικά συστήματα
5.       Εισαγωγή στην Αγροχημεία
6.       Γεωργικά οικοσυστήματα και καλλιεργητικές παρεμβάσεις
7.       Βιολογική κτηνοτροφία

Β  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Αγροκτηνοτροφικά συστήματα- Υδατοκαλλιέργειες
2.       Μέθοδοι και τεχνικές βιοκαλλιεργειών
3.       Εργαστήριο ενόργανης χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης γεωργικών προϊόντων
 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
5.       Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων
6.       Προστασία ζωικού κεφαλαίου
7.       Βιοασφάλεια και ολική ποιότητα στη ζωική παραγωγή
8.       Αλληλεπιδράσεις φυτών και μικροβίων
 
Αριθμός μαθημάτων: 
10
Διδακτικές μονάδες: 
52
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Πτυχίο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να αναδείξει τεχνολόγους ικανούς να μελετούν και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων, που σχετίζονται με την ανθοκομία.Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των γεωτεχνικών, βιολογικών και τεχνικών επιστημών στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων που σχετίζονται με την Ανθοκομία.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία – Χωροταξία
Μαθήματα: 


Εξάμηνο 1ο

Ανόργανη Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Μορφολογία Φυτών

Εξάμηνο 2ο
Γενική Ανθοκομία, Εδαφολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία Φυτών, Γενική Οικολογία, Studio I: Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο

Εξάμηνο 3ο
Συστηματική Βοτανική, Θρέψη – Λίπανση Φυτών, Studio II : Υλικά –Κατασκευές Χώρων Αναψυχής, Χρήση και Λειτουργία Θερμοκηπίων, Γεωμορφολογία – Τοπογραφία
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β

Εξάμηνο 4ο
Studio III: Σχεδιασμός – Κατασκευή Κήπων, Αειθαλή Ξυλώδη Καλλωπιστικά , Ποώδη Καλλωπιστικά, Γενική Φυτοπροστασία
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β

Εξάμηνο 5ο

Δρεπτά Άνθη, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Ιστορική Εξέλιξη Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυλλοβόλα Ξυλώδη Καλλωπιστικά, Studio IV: Σχεδιασμός Τοπίου
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β

Εξάμηνο 6ο
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Γ, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Γ, Studio V: Εφαρμογή Η/Υ στο Σχεδιασμό Κήπων, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Δ, Γλαστρικά Φυτά, Φυτά Εδαφοκάλυψης – Χλοοτάπητες

Εξάμηνο 7ο
Ειδική Φυτοπροστασία, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Γ, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Δ, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Δ

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση.

Κατ' επιλογή Μαθήματα Ομάδας Β Γενετική – Βελτίωση Φυτών, Πολλαπλασιασμός Φυτών, Βιομετρία, Γεωργική Φαρμακολογία, Προπλάσματα - Χρωματολογία, Εδαφ/κή – Χωματ/κές Διαμορφώσεις, Ελεύθερο Σχέδιο, Ανθοκομικά Γεωργικά Μηχανήματα

Κατ' επιλογή Μαθήματα Ομάδας Γ Ανθικές Κατασκευές, Φωτισμός Κήπων, Εφαρμογή Η/Υ στον Σχεδιασμό Τοπίου, Κήποι Ειδικής Μορφής (Βραχόκηποι/ Οροφόκηποι), Το Υγρό Στοιχείο στην Αρχ/κή Τοπίου, Τεχνικές Προσομοίωσης στο Σχεδιασμό Τοπίου

Κατ' επιλογή Μαθήματα Ομάδας Δ Επαγγελματικές Μελέτες – Τεχνική Νομοθεσία, Κοινωνικοί Παράγοντες στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωργική Οικονομία, Οργάνωση & Διοίκηση Ανθοκομικών Επιχειρήσεων, Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, Εισαγωγή στη Λογιστική

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8709
Βάσεις 2008 9155
Βάσεις 2009 9071
Βάσεις 2010 4646
Βάσεις 2011 7298

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: vrefo.ioa.teiep.gr/
email: brefo@teiep.ioa.gr
τηλέφωνο: 26510 50711-14
FAX:
Διεύθυνση: 40ό χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Αθηνών, 45 500

Πόλη: 
Ιωάννινα

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

 

 

 

 

1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Βρεφονηπιοκομία Ι, Μεθοδολογία Έρευνας, Αγωγή Υγείας, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Μουσικοπαιδαγωγική Ι            
 
2ο Εξάμηνο
Προσχολική Παιδαγωγική, Βρεφονηπιοκομία ΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Αισθητική Αγωγή – Εικαστικά Ι,  Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ,  Νεογνολογία                  
 
3ο Εξάμηνο
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική ΙII, Εικαστικά ΙΙ, Ελληνική Γλώσσα,  Στατιστική          
 
4ο Εξάμηνο
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία ΙV, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Μουσικοπαιδαγωγική IV, Εικαστικά ΙΙΙ, Στοιχεία Οικονομικής, Δεοντολογία Επαγγέλματος       

5ο Εξάμηνο
Βρεφονηπιοκομία V, Κινητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, Γενική Παιδιατρική, Διοίκηση και Διαχείριση Β. Σ., Παιδική Λογοτεχνία ΙΙ, Κλινική Ψυχολογία,  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Υλικό, Παιδαγωγική & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης        
 
6ο Εξάμηνο
Παιδαγωγική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική,  Διαπολιτισμική Αγωγή,         
Συγκριτική Παιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας, Προσχολική Αγωγή & Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Συμβουλευτική Ψυχολογία,  Θεατρικό Παιχνίδι, Οργάνωση Β/Σ,        
 
7ο Εξάμηνο
Σύγχρονες Τάσεις  Προσχολικής Αγωγής,  Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας),  Στοιχεία Νομοθεσίας,  Εργασιακές Σχέσεις, Πηλοπλαστική,  Βρεφονηπιοκομία  VI,  Κουκλοθέατρο

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία
     
Προαιρετικά Μαθήματα για όλα τα Εξάμηνα Σπουδών
Σεμινάριο Τελειοφοίτων,  Ψυχοπαθολογία,  Παιδοψυχιατρική,  Κοινωνική Ψυχολογία,       
Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας Ι),  Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας ΙΙ),  Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον, Πληροφορική Ι,  Πληροφορική  ΙΙ,  Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας,  Σεμινάριο τελειοφοίτων,  Κοινωνική Παιδαγωγική,  Προληπτική Ιατρική        

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14386
Βάσεις 2008 13523
Βάσεις 2009 13847
Βάσεις 2010 13879
Βάσεις 2011 12679

Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: flmc.teiep.gr/gr/index_gr.htm
email:
τηλέφωνο: 26650 49860
FAX: 2665 49892
Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, 46100

Πόλη: 
Ηγουμενίτσα

Πτυχίο Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο

Στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους να μορφωθούν και να καταρτιστούν σε ένα πεδίο με ιδιαίτερη δυναμική και συνάμα καινούριο για τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: τη συνδυασμένη ενασχόληση με γλωσσικά και διοικητικά ζητήματα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μικροοικονομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων (Word, Excel, Power Point), Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Αστικό Δίκαιο      
       
Εξάμηνο 2ο        
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Μάρκετινγκ, Μακροοικονομία, Πολιτική Επιστήμη  

Επιλογή (1 από τα 4):
Οικονομικά Μαθηματικά, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας, Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα), Ευρωπαϊκός Πολιτισμός      

Εξάμηνο 3ο       
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Στατιστική των Επιχειρήσεων      

Επιλογή (1 από τα 4)       
Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα), Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Διοίκηση ΜΜΕ, Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης Ι, 

Εξάμηνο 4ο       
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά),  Διεθνές Μάνατζμεντ, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, 

Επιλογή (2 από τα 6):       
Δημόσιες Σχέσεις, Γλώσσα Γ’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα), Τουριστική Οικονομία, Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης ΙΙ, Διεθνές Δίκαιο, Νεοελληνική Γλώσσα Ι, 
     
Εξάμηνο 5ο       
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Μαθήματα Κατεύθυνσης
      
Εξάμηνο 6ο  
Γλώσσα Α’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Γλώσσα Β’ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), Μεθοδολογία Έρευνας, Μαθήματα Κατεύθυνσης      
     
Εξάμηνο 7ο          
Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική των Γλωσσών, Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων      

      
Εξάμηνο 8ο         
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία             

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξάμηνο 5ο    
   
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Επιλογή (3 από τα 8):
       
Γενική Μετάφραση Γλώσσας Α', Γενική Μετάφραση Γλώσσας Β', Γλώσσα Γ', Λογιστική Κόστους, Διεθνές Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης MIS, Βασικές Αρχές Λεξικογραφίας, Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ,      

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
Χρηματοοικονομική της Διοίκησης, Εφοδιαστική Επιχειρησιακή Έρευνα, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης MIS, Γλώσσα Γ', Λογιστική Κόστους, Βασικές Αρχές Λεξικογραφίας, Διοίκηση Έργου (Project Management)     
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξάμηνο 6ο  

Επιλογή (2 από τα 7)       
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Α' Ι, Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Β' Ι, Γλώσσα Γ', Δημόσια Διοίκηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διερμηνεία Διαπραγματεύσεων, Γλώσσα Α'      

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
Οικονομική Γεωγραφία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διαχείριση Επιχειρησιακού Κινδύνου, Δημόσια Διοίκηση, Εργασιακές Σχέσεις, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Γλώσσα Γ' 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εξάμηνο 7ο       
   
Επιλογή (2 από τα 8)       
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
       
Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Α' ΙΙ, Εξειδικευμένη Μετάφραση Γλώσσας Β' ΙΙ, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Χώρα και πολιτισμός Γλώσσας Α', Χώρα και πολιτισμός Γλώσσας Β'      

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ        
Εμπορικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπόριο, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις,  Διεθνείς Σχέσεις, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Χώρα και Πολιτισμός Γλώσσας Α', Χώρα και πολιτισμός Γλώσσας Β'

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10222
Βάσεις 2008 10690
Βάσεις 2009 10607
Βάσεις 2010 10945
Βάσεις 2011 10828

Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.anprod.teiep.gr/index.php
email: gramzp@teiep.gr
τηλέφωνο: 2681050200
FAX: 2681050190
Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, 47 100

Πόλη: 
Άρτα

Μεταπτυχιακό στην Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Τμήμα(-τα)

Τμήμα Χημείας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπείρου


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και τη σύμπραξη των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας-Αλιείας. Αναφέρεται σε πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» με δυο κύριες εξειδικεύσεις: α) Περιβαλλοντικής Αγροχημείας και β) Βιολογικές Καλλιέργειες.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Αγροχημεία και τις Βιολογικές καλλιέργειες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής
-Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
- Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της αγροχημείας και των βιολογικών καλλιεργειών
- Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον
- Εφαρμογή βιολογικών μεθοδολογιών για την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα από την άποψη της επιβάρυνσης τους με τοξικές και επιβλαβείς ουσίες.
- Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
- Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό στο Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων αλλά ένα σημαντικό μέρος εργαστηριακών μαθημάτων θα διεξαχθεί στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στα συμπράττοντα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου και προσκεκλημένοι επιστήμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι κύριες ειδικότητες των διδασκόντων είναι χημικοί, γεωπόνοι, βιολόγοι, βιοχημικοί και χημικοί μηχανικοί με εξειδίκευση και εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα παραπάνω θέματα. Αυτή η διεπιστημονικότητα των διδασκόντων καλύπτει πολύ ικανοποιητικά το αντικείμενο του προγράμματος. Αναμένεται δε να οδηγήσει σε περαιτέρω διατμηματικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους σπουδαστές του ΠΜΣ κατά την διάρκεια της πειραματικής ερευνητικής εργασίας κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους που θα τους οδηγήσει στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης. Κοινό υπόβαθρο και των δύο εξειδικεύσεων του προγράμματος είναι η γνώση των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, όπου στηρίζονται οι γεωπονικές και τεχνολογικές διεργασίες τόσο στη γεωργική παραγωγή όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού), που, μέσω έρευνας, θα συμβάλλουν στην προαγωγή των παραπάνω εξειδικεύσεων και των ταχέως αναπτυσσόμενων σχετικών τεχνολογιών, και θα είναι ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων και Εργαστηρίων, καθώς και της Γεωργικής Βιομηχανίας, για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της Χώρας ή και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους εφόσον το επιθυμούν ή να αποκτήσουν επί πλέον εφόδια για να εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ΜΜΕ. Σημαντική εκδοχή αποτελεί επίσης η απασχόληση σε θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων.
Εισακτέοι: 25 ανά έτος
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

 

Εξειδίκευση στην «Περιβαλλοντική Αγροχημεία»

Α  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Έδαφος, φυτό και αειφορική γεωργία
2.       Εισαγωγή στην Αγροχημεία
3.       Φυσικές και χημικές διεργασίες στα γεωργικά συστήματα

 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Εργαστήριο χημικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας
5.       Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής και Βιολογική γεωργία
6.       Γεωργικά οικοσυστήματα και καλλιεργητικές παρεμβάσεις
7.       Μοριακή γενετική και εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή

 
Β  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Αγροκτηνοτροφικά συστήματα
2.       Έλεγχος ρύπανσης και Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
3.       Εργαστήριο ενόργανης χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης γεωργικών προϊόντων

 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Μέθοδοι και τεχνικές βιοκαλλιεργειών
5.       Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων
6.       Φυτοφάρμακα και περιβάλλον
7.       Βιοασφάλεια και ολική ποιότητα στη ζωική παραγωγή

 
Εξειδίκευση στις «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Α  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

1.       Έδαφος, φυτό και αειφορική γεωργία
2.       Μοριακή γενετική και εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή
3.       Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής και Βιολογική γεωργία
 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Φυσικές και χημικές διεργασίες στα γεωργικά συστήματα
5.       Εισαγωγή στην Αγροχημεία
6.       Γεωργικά οικοσυστήματα και καλλιεργητικές παρεμβάσεις
7.       Βιολογική κτηνοτροφία

Β  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Αγροκτηνοτροφικά συστήματα- Υδατοκαλλιέργειες
2.       Μέθοδοι και τεχνικές βιοκαλλιεργειών
3.       Εργαστήριο ενόργανης χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης γεωργικών προϊόντων
 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
5.       Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων
6.       Προστασία ζωικού κεφαλαίου
7.       Βιοασφάλεια και ολική ποιότητα στη ζωική παραγωγή
8.       Αλληλεπιδράσεις φυτών και μικροβίων
Αριθμός μαθημάτων: 
10
Διδακτικές μονάδες: 
52
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Πτυχίο Ζωϊκής Παραγωγής

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

Εξάμηνο Α
Στοιχεία μαθηματικών & Βιομετρία, Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας, Ανατομία Αγροτικών Ζώων, Γενική Ζωοτεχνία, Αγροοικολογία, Προγραμματισμός Η / Υ Ι

Εξάμηνο Β
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Παρασιτολογία Αγροτικών Ζώων, Γενετική, Αγροτική Πολιτική - Νομοθεσία, Εισαγωγή στην Πληρ/κή και Χρήση Διαδυκτύου

Εξάμηνο Γ
Βασική Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Τεχνολογία Λιβαδοπονικών Συστημάτων & Κτηνοτροφικών Φυτών, Στοιχεία Παθολογίας Αγροτικών Ζώων, Μικροβιολογία - Ανοσολογία Αγροτικών Ζώων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία,

Εξάμηνο Δ

Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων, Λοιμώδη Νοσήματα -Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμοί, Επιλογή Ομάδας Ι, Επιλογή Ομάδας ΙΙ

Εξάμηνο Ε
Προβατοτροφία - Αιγοτροφία, Χοιροτροφία, Κτηνιατρική Φαρμακολογία, Γεωργική Λογιστική - Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Επιλογή Ομάδας ΙΙΙ, Επιλογή Ομάδας ΙV

Εξάμηνο ΣΤ
Βοοτροφία, Πτηνοτροφία, Γαλακτοκομία - Τεχνολογία Γάλακτος, Επιλογή Ομάδας V, Επιλογή Ομάδας V

Εξάμηνο Ζ
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Τεχνολογία Κρέατος, Τεχνολογία Ζωοτροφών, Οργάνωση - Διοίκηση Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Επιλογή Ομάδας VΙ, Επιλογή Ομάδας VΙ

Εξάμηνο Η
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Ομάδα Ι

Οικολογία Πληθυσμών, Θηραματοτροφία – Εναλ/κές Εκτροφές  , Δεοντολογία Επαγγέλματος, Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ομάδα ΙΙ

Παρασιτικά Νοσήματα Αγροτικών Ζώων, Πολιτική Οικονομία – Συνεταιρισμοί, Αγροκτηνοτροφικά Συστήματα & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  Τεχνολογία Πολυμέσων  & Ανάπτυξη των Εφαρμογών της  Ομάδα ΙΙΙ

Ολοκλ/ Διαχ/ση Εκτροφών Φιλική στο Περιβάλλον – Ολική Ποιότητα   Βιοπληροφορική, Ηθολογία και Συμπεριφορά των Ζώων, Εκτιμητική Αγροτικών Ζώων  Ομάδα IV

Μελισσοκομία – Σηροτροφία, Εκτροφή Κουνελιών & Γουνοφόρων Ζώων, Ιπποτροφία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Βιοασφάλεια Εκτροφών – Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ομάδα V

Βιολογική Κτηνοτροφία, Εκτροφή Πειραματόζωων, Διαχ/ση Αποβλήτων Κτην/κών Εκμ/σεων & Προστασία Περιβάλλοντος, Εκτροφή – Υγιεινή & Νοσηλεία Μικρών Ζώων Ομάδα VΙ

Τυποποίηση και Εμπορία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης, Πληροφ/κή και Έλεγχος Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας, Ευζωία των Ζώων 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9168
Βάσεις 2008 8746
Βάσεις 2009 11479
Βάσεις 2010 1374

Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας, ΤΕΙ Ηπείρου, Παράρτημα Ηγουμενίτσας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

 

Πόλη: 
Ηγουμενίτσα

Πτυχίο Ιχθυοκομίας Αλιείας

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας καλύπτει το πεδίο εφαρμογής των επιστημών που αναφέρονται στις Υδατοκαλλιέργειες, στην Αλιευτική Διαχείριση, στην Επεξεργασία και στον Ποιοτικό Έλεγχο των Αλιευμάτων, καθώς επίσης στην αξιολόγηση και στη διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ως Ιχθυολόγος Τ.Ε. (Technologist in Aquaculture and Fisheries), (Π.Δ. 388/14-6-1989), ώστε να μπορεί να απασχολείται σε όλους τους τομείς που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος σχετικών επιχειρήσεων, υπηρεσιών, οργανισμών και συνεταιρισμών.

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

A εξάμηνο
Χημεία Ι
Στατιστική
Εργαστηριακές Τεχνικές
Γενική Βιολογία
Υδροβιολογία
Ξένη γλώσσα Ι
 
 
Β εξάμηνο
Χημεία ΙΙ
Εισαγωγή στη Βιοχημεία
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Ιχθυολογία
Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος & Περιβάλλον
Ιστορία της Αλιείας
Ξένη γλώσσα ΙΙ    
 
Γ εξάμηνο
Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων
Ωκεανολογία
Θαλάσσια Βιολογία
Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων
Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Υδατοκαλλιέργειες
Αλιευτική Ναυτιλία 
 
Δ εξάμηνο
Οργανογένεση & Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών
Αρχές Γενετικής
Εδαφολογία
Αλιευτική Βιολογία
Αλιευτική Τεχνολογία
Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών
Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών  
 
Ε εξάμηνο
Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ)
Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ)
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών
Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης
Δεοντολογία Επαγγέλματος
Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ)
 
ΣΤ εξάμηνο
Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα
Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα
Εισαγωγή στη Γενετική
Μηχανική και Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών
Επεξεργασία Αλιευμάτων
Παραγωγή Ιχθυδίων Ειδών Γλυκού Νερού
Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός
Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών
Υδατοκαλλιέργειες Οστρακοειδών  
 
Ζ εξάμηνο
Επιδημιολογία & Πρόληψη Ασθενειών Υδρόβιων Οργανισμών
Τεχνικό Σχέδιο
Αλιευτική Νομοθεσία
Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών
Φυκοκαλλιέργειες
Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων
Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος
 Εκτροφές μικρών υδρόβιων ζώων  
 
Η εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9969
Βάσεις 2008 9506
Βάσεις 2009 9506
Βάσεις 2010 1164

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: tlpm.teiep.gr/tlpm/index.htm
email: tlpm@teiep.gr
τηλέφωνο: 26810 21235
FAX: 26810 21235
Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, 47100

Πόλη: 
Άρτα

Πτυχίο Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΛΠΜ είναι ένα πρωτότυπο στο είδος του πρόγραμμα σπουδών. Προτείνει μια μουσικολογική εκπαίδευση εστιασμένη στην ελληνική μουσική παράδοση, όπου σημαντικό μέρος επιφυλάσσεται στην πρακτική οργανοχρησίας. Συγχρόνως επιχειρεί μια καθολική θεώρηση του μουσικού φαινομένου στον χώρο και το χρόνο, ως τμήμα συνολικής κοινωνικής λειτουργίας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Καλές Τέχνες, Τέχνες Ερμηνείας και Εφαρμοσμένες
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Μουσική Θεωρία & Ρυθμολογία I, Ιστορία &Ι Πολιτισμός Ι, Οργανογνωσία - Μουσική Δεξιότητα Ι (Επιλογή Οργάνου Ι), Εφαρμογές Της Ακουστικής & Οργανοποιία, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Ξένη Γλώσσα Ι
 
2ο Εξάμηνο
Μουσική Θεωρία & Ρυθμολογία ΙΙ, Ιστορία & Πολιτισμός ΙΙ, Μουσική Πληροφορική, Μουσική Δεξιότητα ΙΙ (Επιλογή Οργάνου ΙΙ), Στοιχεία Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτική, Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Τροπική Ανάλυση Ι, Μέθοδοι Μουσικής Καταγραφής Ι, Εισαγωγή Στην Κοινωνική Θεωρία, Λόγια Δυτική Μουσική, Μουσική Δεξιότητα ΙΙΙ (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Οργανoλογία Ι (Επιλογή Οργάνου ΙV), Επιλογή Από Την ομάδα Α, Βυζαντινή Παρασημαντική Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

4ο  Εξάμηνο
Τροπική Ανάλυση ΙΙ, Λόγιοι Έλληνες Συνθέτες, Ανθρωπολογική Προσέγγισητου Λαϊκού Πολιτισμού Ι, Μουσική Δεξιότητα IV (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Οργανολογία ΙΙ(Επιλογή Οργάνου ΙV), Επιλογή Από Τηνομάδα Β, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Παρασημαντική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙV Ορολογία
 
5ο  Εξάμηνο
Ζητήματα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής Ι, Ανθρωπολογική Προσέγγιση του Λαϊκού Πολιτισμού ΙΙ, Λόγια Μουσική της Ανατολής, Επιλογή Από Την ομάδα Γ, Μουσική Δεξιότητα V(Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Οργανολογία ΙΙΙ (Επιλογή Οργάνου ΙV), Μουσικά Σύνολα Ι, Η Λαϊκή Μουσική Στον Ελληνικό Κινηματογράφο, Μουσικές του Κόσμου Ι

6ο Εξάμηνο
Ζητήματα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ΙΙ, Εθνοχορολογία Χορός Ι, Μουσική Παιδαγωγική Ι, Επιλογή Από Την ομάδα Δ, Μουσική Δεξιότητα VI (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Μουσικά Σύνολα ΙΙ, Εθνογραφικό Φιλμ, Μουσικές του Κόσμου ΙΙ

7ο Εξάμηνο
Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ, Επιλογή Από Την ομάδα E, Εθνοχορολογία Χορός ΙΙ, Μεθοδολογία Της Έρευνας, Μουσική Δεξιότητα VΙI (Επιλογή Οργάνου ΙΙΙ), Μουσικά Σύνολα ΙΙΙ, Ζητήματα Μουσικής Κριτικής, Παγκόσμια Ιστορία Χορού

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Eργασία, Εξάμηνη Πρακτική άσκηση

ακολουθία 1: οργανοποιία
ομάδα α: οικονομία οικονομική των επιχειρήσεων
ομάδα β σχέδιο γραμμικό και ελεύθερο
ομάδα γ: νομοθεσία εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων
ομάδα δ τεχνολογία υλικών - φυσικές και χημικές εφαρμογές
ομάδα ε: διοίκηση στοιχεία οργάνωσης και διοίκησης 

ακολουθία 2: μουσική παραγωγή 
ομάδα α: οικονομία στοιχεία οικονομικής ανάλυσης - τεχνολογία και οικονομία
ομάδα β  ελληνική δισκογραφία
ομάδα γ: νομοθεσία δεοντολογία - νομοθετικά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων
ομάδα δ  τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης
ομάδα ε: διοίκηση μουσική παραγωγή και διοίκηση 

ακολουθία 3: τεχνολογία και πολιτισμός ομάδα α: οικονομία πολιτισμός και οικονομία
ομάδα β μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτισμός
ομάδα γ: νομοθεσία πολιτισμός και δίκαιο
ομάδα δ:  ηχητικός πολιτισμός
ομάδα ε: διοίκηση πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία
 
ακολουθία 4: μουσική και πληροφορική ομάδα β  πολιτισμική διάσταση της τεχνολογίας - πλ. πολιτισμός 
ομάδα δ  ο κώδικας midi στην μουσική πληροφορική 
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10678
Βάσεις 2008 10720
Βάσεις 2009 10335
Βάσεις 2010 10318
Βάσεις 2011 10416

Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: preveza.teiep.gr/
email:
τηλέφωνο: 2682 50550
FAX:
Διεύθυνση:Λεωφόρος Ιωαννίνων, Πρέβεζα , 48100

Πόλη: 
Πρέβεζα

Πτυχίο Λογιστικής

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Α Εξάμηνο
Μικροοικονομική, Διοικητική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αστικό Δίκαιο

Β Εξάμηνο

Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ , Στατιστική Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Γ Εξάμηνο

Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική, Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Λογιστική Εταιριών, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί ή Κοινωνιολογία
Δ Εξάμηνο

Φορολογική Λογιστική Ι, Λογιστική Κόστους  Ι, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Χρηματιστήριο Αξιών ή Επιστημονική Έρευνα

Ε Εξάμηνο

Ανάλυση Χρημ/κων Καταστάσεων, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Οργάνωση Λογιστηρίου, Λογιστική Κόστους ΙΙ, Φορολογική Λογιστική ΙΙ, Επιχειρησιακή Έρευνα ή Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ΣΤ Εξάμηνο

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Κατ/σεις, Διοίκηση Προσωπικού, Ελεγκτική, Λογιστικές Εφαρμογές, Λογιστ. ΦΠΑ ή Κλαδικα Λογ. Σχέδια

Ζ Εξάμηνο

Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Λογιστική της Δημόσιας Οικονομίας, Αγγλική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Ορολογία , Ειδικά Θέματα Λογιστικής ή Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Εξάμηνο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10636
Βάσεις 2008 9675
Βάσεις 2009 9969
Βάσεις 2010 8015
Βάσεις 2011 7768

Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.slt.ioa.teiep.gr/
email:
τηλέφωνο: 2651047531
FAX: 2651045123
Διεύθυνση: Ιωάννινα, 451 00

Πόλη: 
Ιωάννινα

Πτυχίο Λογοθεραπείας

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην θεωρητική και πρακτική διάγνωση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής, με την βοήθεια των επιστημών της Βιολογίας, Φυσικής και Ιατρικής.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1o
Φωνητική, Γλωσσολογία, Γλωσσική Ανάπτυξη, Εξελικτική Ψυχολογία (Βρεφ.-παιδική-εφηβική-γήρανση), Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου, Παιδιατρική, Αγγλικά, Αγγλικά για αρχάριους, Εισαγωγή στους Η/Υ & στη Στατιστική Π

Εξάμηνο 2o
Φωνητική Ανάπτυξη & Διαταραχές, Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου, Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία, Στατιστική για τις επιστήμες συμπεριφοράς, Εισαγωγή στην κοινωνική εργασία

Εξάμηνο 3o
Ακοολογία, Θέματα κλινικής ψυχολογίας συμπεριφορισμός, Κλιν.θέμ.Λογοπαθολογίας, Γλ.διατ.στη σχολική ηλικία-Μαθ.δυσκολίες, Κλινική Νευροψυχ., Αγγλικά, Αρχές Δικαίου

Εξάμηνο 4o
 Διαγν. Θέματα Λογοπαθ., Ψυχογλωσσολογία, Αποκαταστ.Ακοολογία, Διατ. της φώνησης, Γνωστική Ψυχολογία, Κλινική άσκ., Αγγλικά, Αρχές Οικονομικής, Μεθ.έρευνας στις επιστ.συμπεριφοράς.

Εξάμηνο 5o
 Διατ. της Ροής της ομιλίας(τραυλισμός), Διατ. επικοιν. Ατόμων με κρανιοπρ.ανωμαλίες, Αγγλικά, Συμπερ. Νευρολογία, Κλινική ασκ., Διαταραχές της κατάποσης-Δυσφαγία, Νευρογλωσσολογία, Νοηματική Γλώσσα.

Εξάμηνο 6o
Διατ.επικοιν.ατόμων με αφασίες & συναφείς διατ., Αγγλικά, Διατ.επικ. ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, Νευρ. Διαταρ.επικοινωνίας, Κλινική ασκ., Διατ.επικ.ατόμων με Λαρυγγεκτομή, Μαθ.διατ.-δυσλεξίες

Εξάμηνο 7o
Θέμ.Ψυχοπαθολ.:Συμβ. Στις διαταρ.επικοινωνίας, Νευρογ.Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας, Εφαρμ. Η/Υ και νέων Τεχν. στη Λογοπαθολογία, Αποκατάσταση Γνωστ.Λειτουργιών, Κλινική ασκ., Αγγλικά, Κλ. Ηθική και Δεοντολογία, Κοινωνιογλ.Διαλεκτολογία.

Εξάμηνο 8o
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14051
Βάσεις 2008 14235
Βάσεις 2009 14153
Βάσεις 2010 14751
Βάσεις 2011 13956

 

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: nursing.ioa.teiep.gr/indexGR.asp
email:
τηλέφωνο: 2651050713, 2651050770
FAX: 2651050733
Διεύθυνση: Εθνική οδός Ιωαννίνων - Αθηνών , 455 00, Ιωάννινα

Πόλη: 
Ιωάννινα

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης και περιλαμβάνει τη θεωρητική εκπαίδευση των σπουδαστών καθώς και την διδασκαλία εργαστηριακών εφαρμογών κλινικής νοσηλευτικής και εμπειρία στις υπηρεσίες υγείας, που καλύπτουν όλα τα στάδια και τις φάσεις της ζωής του ατόμου που εντοπίζεται ανά πάσα στιγμή στον άξονα «υγεία-ασθένεια».

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

1o Εξάμηνο
Ανατομία I, Βιολογια, Βιοχημεια, Εισαγωγη Στην Νοσηλευτικη, Φυσιολογια I, Βιοηθική, Κοινωνιολογία Της Υγείας, Ψυχολογια Της Υγειας

2o Εξάμηνο
Ανατομία II, Βασική Νοσηλευτική, Βιοστατιστική, Κοινοτική Νοσηλευτική I, Νοσηλευτική Δεοντολογία, Φυσιολογία II

3o Εξάμηνο
Κοινοτική Νοσηλευτική II, Μικροβιολογία, Παθολογική Φυσιολογία, Πληροφορική Υγείας, Φαρμακολογία, Ανοσολογια, Βιοιατρικη Τεχνολογια, Βιοφυσική, Γενετικη Του Ανθρωπου, Διαιτολογια - Διατροφη, Υγιεινη Περιβαλλοντος

4o Εξάμηνο
Παθολογία I, Παθολογική Νοσηλευτική I, Χειρουργική, Χειρουργική Νοσηλευτική I, Αγωγη Υγειας, Επιδημιολογια, Οικογενειακος Προγραμματισμος, Σεξουαλικως Μεταδιδομενα Νοσηματα

5o Εξάμηνο
Α΄ Βοηθειες, Διοικηση Νοσηλευτικής Υπηρεσιας, Παθολογια ΙΙ, Παθολογικη Νοσηλευτικη II, Χειρουργικη Νοσηλευτικη II, Οργανωση Των Υπηρεσιων Υγειας

6o Εξάμηνο
Καρδιολογία – Επείγουσα Ιατρική, Μαιευτική – Γυναικολογία, Μαιευτική – Γυναικολογική Νοσηλ., Νοσηλευτική Επείγ. Περ, Παιδιατρική, Παιδιατρική Νοσηλευτική

7o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά=5, Επιλογής Υποχρεωτικά=1 Από 3
Τηλεπληροφορικη Υγειας, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Νοσηλευτικη ( Σεμιναρια), Νοσηλευτικη Ψυχικης Υγειας, Οικονομια Της Υγειας, Αρχες Και Μεθοδοι Διδασκαλιας, Μεθοδολογια Της Ερευνας, Συγγραφη Επιστημονικης Εργασιας

8o Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 11919
Βάσεις 2008 11736
Βάσεις 2009 11851
Βάσεις 2010 12342
Βάσεις 2011 11502

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

ΑΤΕΙ Ηπείρου
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τ.Κ.: 47100
Άρτα
Τμηματικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής K.Θ. Αγγέλης, kangelis@teiep.gr
 

Πόλη: 
Άρτα

Πτυχίο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Πρόγραμμα Σπουδών Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης έχει στόχο να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης έχει στόχο να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Απειροστικος Λογισμος Προγραμματισμος Ι, Eισαγωγη Στην Πληροφορικη, Αναλογικα Ηλεκτρονικα, Γραμμικη Αλγεβρα

2ο ΕξάμηνοΔιακριτα Μαθηματικα, Ψηφιακα Ηλεκτρονικα, Αρχες Τηλεπικοινωνιων - Η/Μ Για Τηλ/Νιες, Προγραμματισμος ΙΙ, Λειτουργικα Συστηματα Η/Υ, Πιθανοτητες Και Στοιχεια Στατιστικης
3ο ΕξάμηνοΑρχιτεκτονικη Υπολογιστων, Βασεις Δεδομενων Ι, Ασυρματες Επικοινωνιες Και Ασυρματα Δικτυα, Πρωτοκολλα Επικοινωνιας Δικτυων, Δομες Δεδομενων Και Αλγοριθμοι, Οργανωση Και Διοικηση Επιχειρησεων

4ο ΕξάμηνοΒασεις Δεδομενων ΙΙ, Αναλογικες Τηλεπικοινωνιες, Μεταγλωτιστες, Πληροφοριακα Συστηματα Επιχειρησεων, Τοπικα Και Αστικα Δικτυα, Αντικειμενοστραφης Προγραμματισμος
5ο ΕξάμηνοΔιαχειριση Δικτυων, Τεχνικος Λογος, Τεχνολογια Πολυμεσων, Ψηφιακες Τηλεπικοινωνιες, Τεχνητη Νοημοσυνη, Θεωρια Πληροφοριας
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Και Δικτύων

6ο Εξαμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Δικτυα Υψηλων Ταχυτητων – Διασυνδεση Δικτυων, Ψηφιακη Επεξεργασια Σηματος, Δορυφορικες Και Οπτικες Τηλεπικοινωνιες, Ασυρματες Ζευξεις, Επιλογη Ι, Επιλογη ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγετε 1 ή 2) : Συστηματα Τηλεκπαιδευσης, Τηλεματικες Εφαρμογες, Σχεδιαση Ψηφιακων Τηλεπικοινωνιακων Συστηματων Με Vhdl, Ειδικα Θεματα Αρχιτεκτονικης Υπολογιστων - Μικροεπεξεργαστες, Σχεδιαση Ολοκληρωμενων Κυκλωματων, Αναλυση Και Προσομοιωση Δικτυων
Μαθήματα ΔΟΝΑ (Επιλέγετε 0 ή 1) : Παιδαγωγικη Της Πληροφορικης Και Των Θετικων Επιστημων, Οικονομοτεχνικη Αναλυση Εργων Πληροφορικης & Τηλεπικοινωνιων, Οικονομικα Των Επιχειρησεων, Διαχειριση Εργων Και Ανθρωπινου Δυναμικου

7ο ΕξαμηνοΥποχρεωτικά Μαθήματα: Προχωρημενα Θεματα Προγραμματισμου Δικτυων, Ευρυζωνικα Τηλεπικοινωνιακα Δικτυα & Δικτυα Κινητης Τηλεφωνιας, Συστηματα Ψηφιακης Επεξεργασιας Σηματων Σε Πραγματικο Χρονο, Επιλογη Ι, Επιλογη ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγετε 2): Αναλυση Και Σχεδιαση Ηλεκτρονικων Και Τηλεπικοινωνιακων Κυκλωματων, Ενσωματωμενα Τηλεπικοινωνιακα Συστηματα, Προηγμενες Υπηρεσιες Δικτυων, Νανοηλεκτρονικες Διαταξεις, Επεξεργασια Ομιλιας, Μικροκυματικα Ολοκληρωμενα Κυκλωματα
Κατεύθυνση Πληροφορικής

6ο Εξαμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Σχεδιασμος Πληροφοριακων Συστηματων, Γραφικα Σε Η/Υ, Προγραμματισμος Διαδικτυου, Τεχνολογια Λογισμικου, Επιλογη Ι, Επιλογη ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγετε 1 ή 2): Ηλεκτρονικο Εμποριο, Οπτικος Προγραμματισμος, Βιοπληροφορικη , Ασφαλεια Πληροφοριακων Συστηματων, Εμπειρα Συστηματα, Αριθμητικες Μεθοδοι Και Προγραμματισμος Επιστημονικων Εφαρμογων, Θεωρια Υπολογισμου, Αναπτυξη Πολυμεσικων Εφαρμογων
Μαθήματα ΔΟΝΑ (Επιλέγετε 0 ή 1): Παιδαγωγικη Της Πληροφορικης Και Των Θετικων Επιστημων, Οικονομοτεχνικη Αναλυση Εργων Πληροφορικης & Τηλεπικοινωνιων, Οικονομικα Των Επιχειρησεων, Διαχειριση Εργων Και Ανθρωπινου Δυναμικου

7ο Εξαμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Υπολογιστικη Νοημοσυνη, Τεχνολογιες Εφαρμογων Διαδικτυου, Κατανεμημενα Και Παραλληλα Συστηματα, Επιλογη Ι, Επιλογη ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγετε 2): Επιχειρηματικη Ευφυια, Εξορυξη Δεδομενων, Ειδικα Θεματα Βασεων Δεδομενων, Εφοδιαστικη, Συστηματα Διοικησης Και Ελεγχου, Αναγνωριση Προτυπων, Επεξεργασια Εικονας Και Βιντεο, Αλληλεπιδραση Ανθρωπου - Μηχανης, Ενσωματωμενα Συστηματα

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση Στην Ειδικότητα

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9923
Βάσεις 2008 9155
Βάσεις 2009 8818
Βάσεις 2010 6241
Βάσεις 2011 6893

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: tour.ioa.teiep.gr/
email:
τηλέφωνο: 2665026973
FAX: 2665026183
Διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, 461 00

Πόλη: 
Ηγουμενίτσα

Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο 
Μικροοικονομική,  Εισαγωγή σε συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας,  Εισαγωγή στον τουρισμό,  Τουριστική γεωγραφία Ι,  Στοιχεία επαγγελματικής μαγειρικής
Επιλογής το ένα από τα δύο Στοιχεία δικαίου,  Ευρωπαϊκή ένωση

2ο Εξάμηνο 
Μακροοικονομική,  Οικονομικά μαθηματικά,  Εμπορικό δίκαιο,  Τεχνική εστιατορίου,Τουριστική γεωγραφία ΙΙ
Επιλογής το ένα από τα τρία Εφαρμογές πολυμέσων στον τουρισμό,  Υπηρεσία ορόφων,  Τουριστική ψυχολογία

3ο Εξάμηνο 
Στατιστική επιχειρήσεων,  Αρχές γενικής λογιστικής,  Υπηρεσία υποδοχής,  Τουριστικό μάρκετινγκ,  Τουριστική κοινωνιολογία
Επιλογής το ένα από τα δύο  Τουρισμός - Δημόσια διοίκηση,  Εργασιακές σχέσεις

4ο Εξάμηνο 
Τουριστική Οικονομία,  Μπαρ - Ποτά - Οινολογία,  Εργατικό δίκαιο,  Ταξιδιωτικοί οδηγοί,  Αρχές λογιστικής εταιριών
Επιλογής το ένα από τα δύο  Ξενοδοχειακές εφαρμογές με Υ/Η,  Εμπορευματογνωσία - Προμήθειες

5ο Εξάμηνο 
Συστήματα κρατήσεων με Υ/Η,  Δημόσιες σχέσεις τουριστικών επιχειρήσεων,  Τήρηση λογαριασμών πελατών,  Στοιχεία κοστολόγησης - Έλεγχος,  Τουριστικό δίκαιο
Επιλογής το ένα από τα δύο  Ψυχαγωγία άθληση πελατών,  Δημόσια υγεία

6ο Εξάμηνο 
Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και διαχείριση  ανθρώπινων πόρων,  Αεροπορικοί ναύλοι - Έκδοση εισιτηρίου,  Επιβατηγός ναυτιλία
Επιλογής το ένα από τα δύο  Έρευνα τουριστικής αγοράς, Διαφήμιση τουριστικών επιχειρήσεων
Επιλογής το ένα από τα δύο Χρηματοδότηση επιχειρήσεων,  Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

7ο Εξάμηνο 
Σεμινάριο Τελειοφοίτων,  Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Επιλογής το ένα από τα τέσσερα Γαλλική Τουριστική Ορολογία,  Γερμανική Τουριστική Ορολογία,  Ιταλική Τουριστική Ορολογία,  Ισπανική Τουριστική Ορολογία
Επιλογής το ένα από τα δύο Θαλάσσιος Τουρισμός - Τουριστικοί Λιμένες,  Επαγγελματικός Τουρισμός
Επιλογής το ένα από τα δύο Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη, Τουριστική Πολιτική

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007  
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009  
Βάσεις 2010 6495

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: crprod.teiep.gr/
email: secplant@teip.gr
τηλέφωνο: 2681079223
FAX: 2681072629
Διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας , 471 00

Πόλη: 
Άρτα

Μεταπτυχιακό στην Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Τμήμα(-τα)

Τμήμα Χημείας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπείρου


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και τη σύμπραξη των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας-Αλιείας. Αναφέρεται σε πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» με δυο κύριες εξειδικεύσεις: α) Περιβαλλοντικής Αγροχημείας και β) Βιολογικές Καλλιέργειες.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Αγροχημεία και τις Βιολογικές καλλιέργειες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής
-Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
- Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της αγροχημείας και των βιολογικών καλλιεργειών
- Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον
- Εφαρμογή βιολογικών μεθοδολογιών για την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα από την άποψη της επιβάρυνσης τους με τοξικές και επιβλαβείς ουσίες.
- Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
- Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό στο Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων αλλά ένα σημαντικό μέρος εργαστηριακών μαθημάτων θα διεξαχθεί στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στα συμπράττοντα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου και προσκεκλημένοι επιστήμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι κύριες ειδικότητες των διδασκόντων είναι χημικοί, γεωπόνοι, βιολόγοι, βιοχημικοί και χημικοί μηχανικοί με εξειδίκευση και εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα παραπάνω θέματα. Αυτή η διεπιστημονικότητα των διδασκόντων καλύπτει πολύ ικανοποιητικά το αντικείμενο του προγράμματος. Αναμένεται δε να οδηγήσει σε περαιτέρω διατμηματικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους σπουδαστές του ΠΜΣ κατά την διάρκεια της πειραματικής ερευνητικής εργασίας κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους που θα τους οδηγήσει στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης. Κοινό υπόβαθρο και των δύο εξειδικεύσεων του προγράμματος είναι η γνώση των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, όπου στηρίζονται οι γεωπονικές και τεχνολογικές διεργασίες τόσο στη γεωργική παραγωγή όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού), που, μέσω έρευνας, θα συμβάλλουν στην προαγωγή των παραπάνω εξειδικεύσεων και των ταχέως αναπτυσσόμενων σχετικών τεχνολογιών, και θα είναι ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων και Εργαστηρίων, καθώς και της Γεωργικής Βιομηχανίας, για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της Χώρας ή και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους εφόσον το επιθυμούν ή να αποκτήσουν επί πλέον εφόδια για να εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ΜΜΕ. Σημαντική εκδοχή αποτελεί επίσης η απασχόληση σε θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων.
Εισακτέοι: 25 ανά έτος

 

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

Εξειδίκευση στην «Περιβαλλοντική Αγροχημεία»

Α  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Έδαφος, φυτό και αειφορική γεωργία
2.       Εισαγωγή στην Αγροχημεία
3.       Φυσικές και χημικές διεργασίες στα γεωργικά συστήματα

 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Εργαστήριο χημικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας
5.       Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής και Βιολογική γεωργία
6.       Γεωργικά οικοσυστήματα και καλλιεργητικές παρεμβάσεις
7.       Μοριακή γενετική και εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή

 
Β  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Αγροκτηνοτροφικά συστήματα
2.       Έλεγχος ρύπανσης και Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
3.       Εργαστήριο ενόργανης χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης γεωργικών προϊόντων

 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Μέθοδοι και τεχνικές βιοκαλλιεργειών
5.       Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων
6.       Φυτοφάρμακα και περιβάλλον
7.       Βιοασφάλεια και ολική ποιότητα στη ζωική παραγωγή

 
Εξειδίκευση στις «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Α  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

1.       Έδαφος, φυτό και αειφορική γεωργία
2.       Μοριακή γενετική και εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή
3.       Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής και Βιολογική γεωργία
 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Φυσικές και χημικές διεργασίες στα γεωργικά συστήματα
5.       Εισαγωγή στην Αγροχημεία
6.       Γεωργικά οικοσυστήματα και καλλιεργητικές παρεμβάσεις
7.       Βιολογική κτηνοτροφία

Β  Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1.       Αγροκτηνοτροφικά συστήματα- Υδατοκαλλιέργειες
2.       Μέθοδοι και τεχνικές βιοκαλλιεργειών
3.       Εργαστήριο ενόργανης χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης γεωργικών προϊόντων
 
Μαθήματα Επιλογής
4.       Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
5.       Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων
6.       Προστασία ζωικού κεφαλαίου
7.       Βιοασφάλεια και ολική ποιότητα στη ζωική παραγωγή
8.       Αλληλεπιδράσεις φυτών και μικροβίων
Αριθμός μαθημάτων: 
10
Διδακτικές μονάδες: 
52
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής

Η αποστολή του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Φυτικής Παραγωγής είναι: Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλα τα αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη και τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και η ανάπτυξη και διεξαγωγή εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων του γεωργικού τομέα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Η αποστολή του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Φυτικής Παραγωγής είναι: Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλα τα αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη και τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και η ανάπτυξη και διεξαγωγή εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων του γεωργικού τομέα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Βοτανική-Μορφολογία -Ιστολογία , Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, ΓεωργικήΧημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Η/Υ

Εξάμηνο 2ο Γενική Λαχανοκομία, Γεωργ. Μηχανήματα, Εδαφολογία, Συστηματική Βοτανική-Ζιζανιολογία, Φυσιολογία φυτών
 
Εξάμηνο 3ο
Γενική Φυτοπαθολογία, Γεωργικές & Θερμοκ. Κατασκευές, Θρέψη φυτών – Λιπασματολογία, Προστ. περιβάλ. & Οικολογία, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα. Α΄., Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄

Εξάμηνο 4ο

Αρδεύσεις, Βιολογική Γεωργία, Γενετική, Ζωικοί εχθροί, Φυλλοδιαγνωστική, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄
Εξάμηνο 5ο
Στραγγίσεις, Βελτίωση φυτών, Γεωργ. Συν.-Οργ. &Δ/ση Επιχ/σεων, Παραγωγή Πολλαπλ. Υλικού, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄
Εξάμηνο 6ο
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία), Αειφορική Παραγωγή, Αξιοποίηση Εδαφών, Γεωργ. Πειραματισμός, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Α΄ , Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄ ή Γ΄
Εξάμηνο 7ο
Γεωργ. Βιομηχανίες, Γεωργική Φαρμακολογία, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, Σεμινάριο, Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Β΄. ή Γ΄., Επιλογής Υποχρεωτικό ομάδα Δ΄.

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επιλογής Υποχρεωτικά

ΟΜΑΔΑ Α΄.

Γεωργ. Λογιστική, Γεωργική Οικονομία & Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Τεχνικοοικ. Ανάλυση

ΟΜΑΔΑ Β΄.
Ειδική Δενδροκομία Ι, Ειδική Δενδροκομ ΙΙ, Ειδ. Δενδροκομ. ΙΙΙ, Ειδ. Δενδροκομία ΙV, ΕιδικήΛαχανοκομία, Ειδ. Φυτοπροστασ. Οπωρ/κών, Καλλιέργειες ιn vitro

ΟΜΑΔΑ Γ΄.
Σιτηρά 2, Βιομηχανικά Φυτά, Εδώδιμαψυχανθή, ΑρωματικάΦαρμακευτικά και Ελαιούχα φυτά, Ειδ. Φυτοπροστασία Φυτών Μ. Κ., Κτηνοτροφικά φυτά
ΟΜΑΔΑ Δ΄.
Αγρομετεωρολογία, Γενική Ζωολογία, Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία, Ζωοτεχνολογία, Τυποπ. Αγρ. Προϊόντων, Ανθοκομία - Κηποτεχνία, Υδροπονία – Καλλιέργειες σε υποστρώματα εκτός εδάφους

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Μελισσοκομία, Οινολογία, Αρχές Βιολογίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
   

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Θετικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9105
Βάσεις 2008 8719
Βάσεις 2009  
Βάσεις 2010 4227
Βάσεις 2011 7277

Τμήμα Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής, ΤΕΙ Ηπείρου

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: preveza.teiep.gr/xrel/
email:
τηλέφωνο: 26820 50635, 50560
FAX:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωαννίνων, Πρέβεζα , 48100

Πόλη: 
Πρέβεζα

Πτυχίο Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των γνώσεων της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της ελεγκτικής. Να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αστικό Δίκαιο, Γενικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Πληροφορικη Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
 
2ο Εξάμηνο
Διοίκηση Προσωπικού, Εμπορικό Δίκαιο, Μακροοικονομική, Πληροφορική ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Αρχές Μάρκετινγκ, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές, Διοικητική Λογιστική Ι (Κοστολόγηση), Στατιστική Επιχειρήσεων, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα , Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ασφαλιστική Ασφαλιστικά Προϊόντα, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Διοικητική Λογιστική ΙΙ (Λήψης Αποφάσεων και Ελέγχου), Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική Ι
 
5ο Εξάμηνο
Ασφάλειες Ζωής και Γενικές, Ασφαλιστικά Μαθηματικά ή Ποσοτική Ανάλυση στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΕΥ), Ελεγκτική Ι, Θεσμικοί Επενδυτές, Αμοιβαία Κεφάλαια, Λογιστική Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Τεχνικές Πωλήσεων
 
6ο Εξάμηνο
Αγγλικά Ειδικότητας, Ελεγκτική ΙΙ, Εσωτερικός Έλεγχος, Φορολογία, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ
 
7ο Εξάμηνο
Διαχείριση Θησαυροφυλακίου, Αντασφάλιση ή Ασφαλιστικό Δίκαιο (ΕΥ), Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Διοίκηση Χρηματοοικονομικού Κίνδύνου, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

8ο Εξάμηνο
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

 
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9596
Βάσεις 2008 10583
Βάσεις 2009 10068
Βάσεις 2010 3021
Βάσεις 2011 6469