ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τα τμήματα του ιδρύματος

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr
email:
τηλέφωνο: 2310791001
FAX: 2310791482
Διεύθυνση:ΒΙΠΕ Σίνδρου, Σίνδος, 541 01

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.farm.teithe.gr/
email: infofarm@farm.teithe.gr
τηλέφωνο: 2310791327
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία", 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Α' Εξάμηνο
Γενικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ζωοτεχνολογία, Φυτοτεχνολογία

 

Β' Εξάμηνο
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Γενική Λογιστική, Μακροοικονομική, Λογιστικά Φύλλα Εργασίας, Συνεργατισμός

 

Γ' Εξάμηνο
Γεωργική Στατιστική , Αγροτική Κοινωνιολογία, Γεωργική Λογιστική, Εδαφολογία και Λιπασματολογία, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

 

Δ' Εξάμηνο
Γεωργοοικονομική Αγγλική Ορολογία, Αγροτική Πολιτική, Γεωργικά Μηχανήματα, Γεωργικές Εφαρμογές, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

 

Ε' Εξάμηνο
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων, Τυποποίηση και Συσκευασία Γεωργικών Προϊόντων, Γενική και Ειδική Φυτοπαθολογία, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

 

ΣΤ' Εξάμηνο
Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία, Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Γενική και Ειδική Εντομολογία, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

 

Ζ' Εξάμηνο
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Σεμινάριο, Γεωργοοικονομικές Μελέτες Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικά Φάρμακα, Επιλογής Υποχρεωτικό 4ωρο, Επιλογής Υποχρεωτικό 2ωρο

 

Η' Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

 

Δίωρα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) Μαθήµατα του Εαρινού Εξαµήνου

Στοιχεία Αστικού και, Εµπορικού Δικαίου, Αγγλική Ορολογία, Γεωπονικής Επιστήµης, Δεοντολογία, Επαγγέλµατος, Αειφορική Διαχείριση, Γεωργικών Πόρων, Αγροτουρισµός, Μορφές Συλλογικής, Οργάνωσης στη Γεωργία, Μέθοδοι Λήψης, Αποφάσεων, Αγροτική Πίστη και, Γεωργικές Ασφαλίσεις

 

Τετράωρα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) Μαθήµατα του Εαρινού Εξαµήνου

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, Ειδική Ζωοτεχνολογία, Διαχείριση Βάσεων Δεδοµένων, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Πολυµέσα, Αρδεύσεις-Αρδευτικά, Συστήµατα, Γεωργική Εκτιµητική, Γεωργικές Κατασκευές, Διατροφή Αγροτικών Ζώων-, Ζωοτροφές, Γεωγραφικά Συστήµατα, Πληροφοριών (GIS), Γεωργική Εκπαίδευση

 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10275
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009 9253
Βάσεις 2010 9189
Βάσεις 2011 9961

Τμήμα Αισθητικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX: 2310 799152
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Φυσιολογία, Ανατομία, Ανόργανη - Οργανική Χημεία, Ειδικά Θέματα Φυσικής, Κυτταρική - Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοχημεία, Νοσολογία, Πρώτες Βοήθειες, Αγγλικά.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Δερματολογία, Κοσμετολογία, Κινησιολογία, Ενδοκρινολογία, Διαιτολογία - Διατροφή, Αισθητική Χειρουργική, Σεμινάριο.

Μαθήματα ειδικότητας :
Αισθητική προσώπου , Μορφολογία και ιδιομορφίες προσώπου, Το χρώμα στο Μακιγιάζ, Αισθητική σώματος, Μακιγιάζ φωτογραφίας, T.V. και κινηματογράφου, Μέθοδοι αποτρίχωσης, Εφαρμογές LASER στην αισθητική, Θεατρικό Μακιγιάζ, Αισθητική Γυμναστική, Ηλεκτροθεραπεία, Τεχνική προσθετικών υλικών.

Μαθήματα Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.):
Πληροφορική Η.Υ., Δεοντολογία επαγγέλματος, Ψυχολογία και επικοινωνιακές ανθρώπινες σχέσεις, Οργάνωση εργαστηρίου, Μάρκετινγκ.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 13213
Βάσεις 2008 13169
Βάσεις 2009 13185
Βάσεις 2010 13413
Βάσεις 2011 12916

Τμήμα Αυτοματισμού, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: ourania.autom.teithe.gr/gr/index.php
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX:
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Μεταπτυχιακό Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

 

 

Το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του A.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το τμήμα Αυτοματισμού του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (MSc in Interactive and Industrial Product and Systems Desing), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση καινοτόμων Διαδραστικών Προϊόντων και Συστημάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας και στα οποία ο ‘υπολογιστής‘ είναι ‘αόρατος’ και ‘πανταχού παρών’ και επίσης η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, η σχεδίαση των οποίων πλέον απαιτεί χρήση νέων τεχνολογιών και δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών.
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καταρτίζει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
- Διαδραστική Σχεδίαση
- Βιομηχανικός Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ
Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε δέκα (10) μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και δύο (2) στο τρίτο εξάμηνο παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής. Τόσο η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, όσο και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής είναι υποχρεωτικά.
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 1600 € ανά εξάμηνο. Επίσης το τµήµα χορηγεί στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες τρεις υποτροφίες ανά εξάµηνο σύµφωνα µε την επίδοσή τους: 1600€ για τον πρώτο σε επίδοση φοιτητή, 1000€ για τον δεύτερο και 600€ για τον τρίτο.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται επίσης στο τηλέφωνο 22810 97000 και 22810 97105 (κα Τ. Δαφνά), Fax: 22810 97009 και e-mail: studies_msc@syros.aegean.gr .
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

 

Μαθήματα: 

Δομή - Κατευθύνσεις

Α' εξάμηνο: 
Γεωμετρική Μοντελοποίηση, Διαδραστική Σχεδίαση, Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης, Μαθηματικά, Σχέδιο-χρώμα

Β' εξάμηνο:
Γεωμετρική Μοντελοποίηση, Διαχείριση Σχεδίασης, Διαδραστική Σχεδίαση - Εργονομία, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τη Σχεδίαση, Υλικά

Γ' εξάμηνο: (απαιτεί επιλογή κύκλου σπουδών)

Κύκλος Διαδραστικής Σχεδίασης:
Σχεδίαση Διαδραστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Σχεδίαση Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας

Διπλωματική Εργασία

Κύκλος Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων με Η/Υ:Ρομποτική, Σχεδιασμός Βιομηχανικών Συστημάτων και Προϊόντων

Διπλωματική Εργασία

Αριθμός μαθημάτων: 
12
Διδακτικές μονάδες: 
3
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Πτυχίο Αυτοματισμού

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, στις γενικές αρχές λειτουργίας τους, αλλά και στα πλαίσια πάσης φύσεως συστημάτων, που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.λ.π. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, στις γενικές αρχές λειτουργίας τους, αλλά και στα πλαίσια πάσης φύσεως συστημάτων, που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.λ.π. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Προγραμ. Υπολογ. Ι - Εισαγ. στην Πληροφορική, Ηλεκτροτεχνία Ι, Εισαγωγή στην Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικές Σχεδίασης Ι , Στοιχεία Γενικής Μηχανολογίας

 

Μαθήματα Επιλογής

Ξένη Γλώσσα I, Εισαγωγή στους Η/Υ

 

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά II, Φυσική II, Προγραμματισμός Υπολογιστών II, Ηλεκτροτεχνία II, Τεχνικές Σχεδίασης II, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι, Εφαρμοσμένη Μηχανική

 

Μαθήματα Επιλογής

Ιστορία του Αυτοματισμού

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά III, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (ΣΑΕ I), Προγραμματισμός Υπολογιστών III, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά I , Αναλογικά Ηλεκτρονικά IΙ

 

Μαθήματα Επιλογής

Ξένη Γλώσσα II, Εφαρμ. Λογισμικών Πακέτων Σχεδιασμού

 

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μετρολογία I, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (ΣΑΕ IΙ), Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά II, Τηλεπικοινωνίες

 

Μαθήματα Επιλογής

Εισαγωγή στην Τεχνολογική Σκέψη & Πράξη

 

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Έλεγχος Κίνησης, Μετρολογία II, Υδραυλικά - Πνευματικά Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Μικροϋπολογιστές , Δίκτυα Η/Υ

 

Μαθήματα Επιλογής

Ηλεκτρική - Ηλεκτρονική Κατασκευή

 

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψηφιακά ΣΑΕ, Ρομποτική & Πλασματική Πραγματικότητα, CAD-CAM-CAE, Μικροελεγκτές, Βιομηχανική Υγιεινή - Προστασία Περιβάλλοντος, Φυσικοχημικές Διεργασίες, Διαχείριση Έργων, Ξένη Γλώσσα - Τεχνική Ορολογία

 

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικά Θέματα Υδραυλ. & Πνευματ. Συστημάτων, Ειδικά Θέματα Δικτύων Η/Υ, Επιχειρηματικότητα Ι

 

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ευφυής Έλεγχος, Ελεγκτές - Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Στοιχ. Μηχανουργικής Τεχν. & Εργαλειομ. CNC, Έλεγχος Παραγωγικών Διαδικασιών, Ειδικά Θέματα ΣΑΕ, Σχεδίαση Κατασκευή Συστημάτων

 

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικά Θέματα Ρομποτικής & CNC Εργαλειομηχ., Επιχειρηματικότητα ΙΙ

 

8ο Εξάμηνο

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 13576
Βάσεις 2008 12701
Βάσεις 2009 12608
Βάσεις 2010 13444
Βάσεις 2011 11837

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ ΘΕσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.libd.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX:
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν επίσης μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Σπουδές στην Επικοινωνία – Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγ.Στη Βιβλ/μια - Ειδη Βιβλιοθηκων, Ιστορια Βιβλιοθηκων, Ιστορια Ελλην.Τυπογραφ, Κοινωνιολογια Της Εκπ/Σης-Εκπ/Ση Κοιν/Ση, Οπτικοακουστικα Μεσα Ι, Εισαγωγη Στην Τεχνολογια Των Πληροφοριων, Εισαγωγη Στη Θεματικη Επεξεργασια Υλικου, Αγγλικα Ι

 

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα Ι, Γερμανικα Ι

 

2o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ελληνικες Γενικες Πηγες Πληροφορησης, Ξενες Γενικες Πηγες Πληροφορ., Επεξεργασια Κειμενου, Ελληνικη Λογοτεχνια Ι, Οπτικοακουστικα Μεσα ΙΙ , Ιστορια Γραφης, Περιγρ. Καταλογογραφηση Ι, Αγγλικα ΙΙ

 

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα ΙΙ, Γερμανικα ΙΙ

 

3o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περ.Καταλογογραφηση ΙΙ, Ταξινομικα Συστηματα Ι, Ελληνικη Λογοτεχνια ΙΙ, Επιστημη Της Πληροφορησης, Αυτομ. Διοικητικων Υπηρεσιων Βιβλιοθηκης, Νομοι Και Βιβλιοθηκες, Αγγλικα ΙΙΙ

 

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα ΙΙΙ, Γερμανικα ΙΙΙ

 

4o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περ.Καταλογογραφηση ΙΙΙ, Ταξινομικα Συστηματα ΙΙ, Θεματικη Ευρετηριαση Ι, Παγκοσμια Λογοτεχνια Ι, Αναπτυξη Και Διαχειριση Συλλογης, Βιβλιοθ/κες Εφαρμογες Η/Υ Ι, Αγγλικα ΙV

 

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα ΙV, Γερμανικα ΙV

 

5o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Θεματικη Ευρετηριαση ΙΙ, Αυτομ.Βιβλ/κων Λειτουργιων, Αρχειονομια Ι, Παγκοσμια Λογοτεχνια ΙΙ, Παραγωγη Εντυπου, Διοικηση Βιβλιοθηκης, Πληρ.Κοινων.Επιστημες, Αγγλικα Για Βιβλιοθηκ. V

 

Μαθήματα Επιλογής
Γαλλικα Για Βιβλιοθηκ. V, Γερμανικα Για Βιβλιοθηκ. V

 

6o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδοι Ερευνας Για Βιβλ., Επικοινωνιες - Δικτυα, Αρχειονομια ΙΙ, Πληρ. Θετικες Εφαρμοσμ. Επιστ., Πληρ. Ανθρωπιστ.Επιστημες, Προστ. & Συντηρ. Υλικου Βιβλ/κων, Περιγρ.Καταλογογραφηση ΙV,

 

7o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορια Ελλην. Πολιτισμου, Εξελ.Ψυχολογ.& Αναγνωστης, Αναλυση Πληρ. Συστηματων, Λογοτεχνια Για Παιδια, Δημος.Σχεσεις-Επικοινωνια, Συνθετικη Επεξεργ. Υλικου, Βιβλ/Κες Εφαρμογες Η/Υ ΙΙ, Σεμιναριο Τελειοφοιτων,

 

8o Εξάμηνο

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, Εξάμηνη Πρακτική Ασκηση Σε Υπηρεσίες, Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης Με Την Εποπτεία, Του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12824
Βάσεις 2008 12435
Βάσεις 2009 12803
Βάσεις 2010 13157
Βάσεις 2011 12223

 

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX: 2310 799152
Διεύθυνση:Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:

Γενικής υποδομής :
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νεοελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης, Αγωγή Υγείας, Στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας.

Ειδικής υποδομής :
Σύγχρονες Τάσεις προσχολικής Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Ι, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική, Βρεφονηπιοκομία Ι, Βρεφονηπιοκομία ΟΙΗ, Εξελικτική Ψυχολογία βρεφικής ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία νηπιακής ηλικίας, Μεθοδολογία ¨Ερευνας, Θεωρία και Μεθοδολογίας δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ.

Ειδικότητας :
Εικαστικά Ι, Εικαστικά ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική Ι, Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία Ω, Παιδική Λογοτεχνία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Παιδαγωγικό Υλικό, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Ειδικη Αγωγή, Νευροφυσιολογία (Βρεφονηπιοκομία VII, Βρεφονηπιοκομία VI, Θεωρία και Μεθοδολογία δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ.

Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας 
Διαπολιτισμική Αγωγή, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας Ι, Στοιχεία Οικονομίας και Διαχείρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών, Οργάνωση και Διοίκηση Παιδικών Σταθμών, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας ΙΙ και Κοινωνική Πρόνοια Ι.

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2006 12740
Βάσεις 2007 14386
Βάσεις 2008 14563
Βάσεις 2011 13580

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες εκπαίδευσης
Μαθήματα: 

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:

Γενικής υποδομής :
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νεοελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης, Αγωγή Υγείας, Στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας.

Ειδικής υποδομής :
Σύγχρονες Τάσεις προσχολικής Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Ι, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική, Βρεφονηπιοκομία Ι, Βρεφονηπιοκομία ΟΙΗ, Εξελικτική Ψυχολογία βρεφικής ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία νηπιακής ηλικίας, Μεθοδολογία ¨Ερευνας, Θεωρία και Μεθοδολογίας δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ.

Ειδικότητας :
Εικαστικά Ι, Εικαστικά ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική Ι, Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία Ω, Παιδική Λογοτεχνία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Παιδαγωγικό Υλικό, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Ειδικη Αγωγή, Νευροφυσιολογία (Βρεφονηπιοκομία VII, Βρεφονηπιοκομία VI, Θεωρία και Μεθοδολογία δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ.

Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας 
Διαπολιτισμική Αγωγή, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας Ι, Στοιχεία Οικονομίας και Διαχείρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών, Οργάνωση και Διοίκηση Παιδικών Σταθμών, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας ΙΙ και Κοινωνική Πρόνοια Ι.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 200914987
Βάσεις 200713445
Βάσεις 200814563

Τμήμα Διατροφής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.nutr.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX: Τμήμα Διατροφής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Διατροφής

Το Τμήμα Διατροφής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της επιστήμης της διατροφής, καθώς και την ανάπτυξή τους στον άνθρωπο και συγκεκριμένα την καλή γνώση της σύνθεσης των τροφίμων, την επίδραση της τροφής στην υγεία του ανθρώπου και την επίλυση διαιτητικών προβλημάτων.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Πληροφορική, Επιστήμη των Τροφίμων Ι

Εξάμηνο 2ο
Αναλυτική Χημεία & Ενόργανη Ανάλυση, Σεμινάριο, Ανατομία & Φυσιολογία του Ανθρώπου, Βιοχημεία Ι, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας

Εξάμηνο 3ο
Βιοστατιστική, Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων, Φυσιολογία της Θρέψης, Βιοχημεία ΙΙ, Επιστήμη των Τροφίμων ΙΙ
Επιλογή του 1 από τα 3 Νοσολογία, Θρεπτική Αξία των Τροφίμων μετά την Επεξεργασία, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Αρχές Παρασκευής Τροφίμων, Διατροφή & Σχεδ. Διαιτολογίου για Φυσιολ. Καταστάσεις Ι, Χημεία & Ανάλυση Τροφίμων
Επιλογή  1 από τα 3 Δεοντολογία Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, Διατροφή & Άσκηση, Νέα Τρόφιμα, Ξένη Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 5ο
Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων, Τοξικολογία Τροφίμων, Διατροφή & Σχεδ. Διαιτολογίου για Φυσιολ. Καταστάσεις ΙΙ, Κλινική Διατροφή & Σχεδ. Διαιτ. για Παθολ. Καταστάσεις Ι, Ορολογία Ξένης Γλώσσας
Επιλογή 1 από τα 3 Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Διατροφής, Ψυχολογία & Διατροφή, Κοινωνιολογία & Διατροφή

Εξάμηνο 6ο
Συμβουλευτική της Διατροφής, Αθλητισμός & Διατροφή, Κλιν. Διατροφή & Σχεδ. Διαιτ. για Παθολ. Καταστάσεις ΙΙ, Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διατροφή
Επιλογή 1 από τα 2 Σχέσεις Γενετικής, Διατροφής & Περιβάλλοντος, Εργομετρία & Διατροφή 
Επιλογή 1 από τα 3 Αρχές του Marketing στη Διατροφή, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική πολιτική

Εξάμηνο 7ο
Μαζική Παραγωγή Τροφίμων, Κλιν. Διατροφή & Σχεδ. Διαιτ. για Παθολ. Καταστάσεις ΙΙI, Διατροφική Αγωγή – Αγωγή Υγείας
Επιλογή 1 από τα 2 Δίαιτα και Παχυσαρκία, Θρεπτική Υποστήριξη Παιδιατρικού Ασθενούς
Επιλογή 2 από τα 3 Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, Παιδαγωγική της Διατροφής, Οικονομία και Διατροφική Πολιτική

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Νοσολογία,  Θρεπτική Αξιολόγηση Τροφίμων μετά την Επεξεργασία,  Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ,  Διατροφή & Άσκηση,  Νέα Τρόφιμα,  Ξένη Γλώσσα ΙV,  Οργάνωση & Διοίκηση Μονάδων Διατροφής, Ψυχολογία & Διατροφή,  Κοινωνιολογία & Διατροφή, Σχέσεις Γενετικής, Διατροφής & Περιβάλλοντος, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Οικονομία & Κοινωνική Πολιτική, Δίαιτα & Παχυσαρκία, Θρεπτική Υποστήριξη Παιδιατρικού Ασθενούς, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Παιδαγωγική της Διατροφής, Οικονομία & Διατροφική Πολιτική,

Μαθήματα Προαιρετικά
Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Διατροφή στο Διαδίκτυο, Περιβαντολλογία, Αλληλεπιδράσεις Θρεπτικών Συστατικών, Βιοχημικοί Δείκτες Θρεπτικής Κατάστασης, Διατροφικές Ευρωπαϊκές Συνήθειες, Διατροφή & Έλεγχος Βάρους

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14989
Βάσεις 2008 15561
Βάσεις 2009 15881
Βάσεις 2010 16500
Βάσεις 2011 15220

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.mkt.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: +303179187
FAX:
Διεύθυνση: Σίνδος, 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο 
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αρχές Οικονομικής Ι, Μαθηματικά, Εισαγωγή στους Η/Υ (Windows)
Επιλογής Στοιχεία Αστικού Δικαίου ή Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
Προαιρετικά μαθήματα: Εισαγωγή στη θεωρία των Συστημάτων, Αγγλικά (Introduction to Marketing I)
Εξάμηνο 2ο 

Μείγμα Μάρκετινγκ, Στατιστική, Αρχές Οικονομικής ΙΙ, Χρηματοικονομική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Προγραμματισμός Η/Υ (Word)
Προαιρετικά μαθήματα: Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Αγγλικά (Introduction to Marketing II)
Εξάμηνο 3ο 
Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Συμπεριφορά καταναλωτή, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Δημόσιες σχέσεις, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Δεδομένων (Excel)
Επιλογής Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ή Δίκαιο της Διαφ/σης και της Προστασίας του Καταναλωτή
Προαιρετικά μαθήματα: Ελληνική Οικονομία, Αγγλικά (Introduction to Advertising)
Εξάμηνο 4ο 
Αρχές Διαφήμισης, Μάρκετινγκ Λιανικού εμπορίου, Διοίκηση προσωπικού, Έρευνα Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Δυναμικές βάσεις δεδομένων
Προαιρετικά μαθήματα: Εισαγωγή στη Ψυχολογία, Αγγλικά (Marketing Communication)
Εξάμηνο 5ο 
Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας I, Εφαρμοσμένη έρευνα στο Μάρκετινγκ, Ανάλυση Δεδομένων, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζών
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης πωλήσεων: Τεχνική των πωλήσεων, Πωλήσεις Υπηρεσιών
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης διαφήμισης: Ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων, Έντυπη και Ηλεκτρονική διαφήμιση
Προαιρετικά μαθήματα: Οικονομικοτεχνικές μελέτες, Τουριστικό Μάρκετινγκ
Εξάμηνο 6ο 
Στρατηγική Μάρκετινγκ, Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ, Διεθνές Μάρκετινγκ
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης πωλήσεων: Βιομηχανικές πωλήσεις, Μάρκετινγκ Ασφαλιστικών Προϊόντων
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης διαφήμισης: Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας II, Σύγχρονη Τεχνολογία Ι (Πολυμέσα), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Πολιτικό Μάρκετινγκ
Εξάμηνο 7ο 
Διοίκηση Μάρκετινγκ, Τεχνική ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων, Σεμινάριο τελειοφοίτων
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης πωλήσεων: Τεχνικές ανάπτυξης λιανικών πωλήσεων, Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου
Ομάδα μαθημάτων εμβάθυνσης διαφήμισης: Δημιουργικό της διαφήμισης, Παρουσίαση διαφημιστικής εκστρατείας
Προαιρετικά μαθήματα: Σύγχρονη Τεχνολογία ΙΙ (Πολυμέσα), άμεσο Μάρκετινγκ
Εξάμηνο 8ο 
Πτυχιακή εργασία, Πρακτική άσκηση  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14767
Βάσεις 2008 13756
Βάσεις 2009 13689
Βάσεις 2010 13938
Βάσεις 2011 11516

Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.ap.teithe.gr/index.html
email:
τηλέφωνο: 2310791325
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία", 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Ζωϊκής Παραγωγής

Το Προγράμματος Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/ κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Προγράμματος Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/ κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

Εξάμηνο  Α’

Βιοχημεία,  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,  Φυτοτεχν/γία, Μικροβιολογία Ανοσολογία Αγροτικών Ζώων,  Ανατομία Αγροτικών Ζώων,  Ανθρωπος & Ζωική Παραγωγή

 

Εξάμηνο  Β'

Κτηνοτροφικά Φυτά - Βοσκές,  Βιομετρία,  Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων,  Παρασιτολία Αγροτικών Ζώων,  Γεωργκ/φικά Μηχανήματα,  Δεοντολογία Επαγγέλματος,  Αγροτική Κοινωνιολογία

 

Εξάμηνο  Γ'

Γενετική Αγροτικών Ζώων, Διατροφή Αγρ/κών Ζώων Ι, Βιολογική Κτηνοτροφία, Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία,  Παθολογία Αγροτικών Ζώων, Αρχές Οργ/σης & Διοίκησης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων,  Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί - Οργανώσεις παραγωγών

 

Εξάμηνο  Δ'

Λοιμώδη Νοσήματα & Υγιεινή Αγροτικών Ζώων,  Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ,  Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων,  Πληροφορική Ι,  Βοοτροφία, Ιχθυοτροφία Οστρακοκαλλιέργειες,

 

Εξάμηνο  Ε'

Πληροφορική ΙΙ,  Αγελαδοτροφία, Πτηνοτροφία,  Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής Παραγωγής, Ιπποτροφία,  Εκτροφή Γουνοφόρων,  Ξενή Γλώσσα Ζωοτεχνική Ορολογία (Αγγλίκα)

 

Εξάμηνο  ΣΤ'

Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Χοιροτροφία,  Αιγοπροβατοτροφία,  Κτηνοτροφική Λογιστική & Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Διαχείρηση Κτηνοτροφικών Εκμεταλεύσεων με Η/Υ,  Σύνταξη Ζωο/κων Μελετών Βιολ. Καθ. & Περιβ/κες Επι/σεις, Μελισσοκομία

 

Εξάμηνο  Ζ'

Κοινή Αγροτική - Πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση,  Τεχνολογία Κρέατος, Γαλακτοκομία,  Σεμινάριο, Κτηνοροφικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμοί,  Μικρά Κατ/δια Ζώα,  Κονικλοτροφία

 

Εξάμηνο  Η

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία,

 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Θετικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8761
Βάσεις 2008 8803
Βάσεις 2009 9012
Βάσεις 2010 8067
Βάσεις 2011 8094

 

Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
email:
τηλέφωνο: +30 31791100, 791111, 791129
FAX: 2310799152
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία",

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στα Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών , ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Π.Μ.Σ στα Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών είναι μια συνεργασία του A.T.E.I Θεσσαλονίκης και του School of Engineering & Design του πανεπιστήμιο Brunel της Μεγάλης Βρετανίας.

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στα Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών και δικτύων είναι εκρηκτική με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που οι διαστάσεις του υπερβαίνουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και των απαιτήσεων των δικτύων επικοινωνιών.Ο τομέας των ασύρματων επικοινωνιών αναπτύσσεται συνεχώς τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση.

Το προτεινόμενο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει έτσι στο να μεταδώσει τις κατάλληλες γνώσεις, τις απαραίτητες δεξιότητες και το ουσιαστικό επιστημονικό υπόβαθρο για μια επιτυχή σταδιοδρομία στον τομέα των Συστημάτων Ασύρματων Επικοινωνιών.   

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές του εξειδίκευση στον τομέα των Συστημάτων Ασύρματων Επικοινωνιών.


Με το πρόγραμμα αυτό οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο ή ακαδημαϊκό τομέα.
 

Στόχος του προγράμματος είναι να αποφοιτήσουν πτυχιούχοι οι οποίοι:

1. Λόγω της εξειδίκευσης τους στις βασικές ασύρματες τεχνολογίες άκρως ζητούνται στην εργασία, ειδικότερα στις βιομηχανίες, οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη των ασύρματων συστημάτων.


2. να μπορούν να επιδείξουν, στη θεωρία και στην πράξη, βαθιά κατανόηση της ανάλυσης του δικτύου και να μπορούν να αποδείξουν την πρακτική υλοποίηση του.


3. να έχουν επαρκή λεπτομερή τεχνική κατάρτιση και εμπειρία , η οποία αποκτάται μέσω των διδακτέων ενοτήτων και του προγράμματος διατριβής, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά και ταχύτατα στο περιβάλλον εργασίας στην ασύρματη βιομηχανία.


4. να διαθέτουν εμπειρία στην ανάλυση και επίλυση συνθετών πρακτικών βιομηχανικών προβλημάτων στο προσκήνιο ανάπτυξης των ασύρματων επικοινωνιών.


5. να έχουν κλίμακα μεταφερόμενων δεξιοτήτων και ποιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απασχόληση στον προηγμένο τεχνικό τομέα, ειδικότερα:
να επικοινωνούν τεχνικά σύνθετα ζητήματα σε ακροατήριο ειδικών και μη-ειδικών, να εργάζονται αυτόνομα ή ομαδικά, προκειμένου να επιλύσουν νέα προβλήματα , και να αναλάβουν προηγμένη κατάρτιση επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής φύσης.      
 

Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Προσφερόμενες ειδικότητες: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες.

1. Advanced Digital Communications
2. Wireless Network Technologies
3. Advanced Mobile Systems
4. RF and Optical Communications
5. DSP Communications
6. Wireless Communication Security
7. Project Management
8. Wireless Communication Workshop
9. Dissertation
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
3

Πτυχίο Ηλεκτρονικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Αποστολή του είναι ακόμη η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Αποστολή του είναι ακόμη η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτροτεχνία Ι, Προγραμματισμός Η/Υ Ι

 

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά Ι, Ψηφιακά Κυκλώματα Ι, Ηλεκτροτεχνία II, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις

 

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά ΙΙ, Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ, Οπτοηλεκτρονικη, Θεωρία Κυκλωμάτων, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

 

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Τηλεπικοινωνίες Ι, Μικροϋπολογιστές Ι, CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Τεχνικές Μελέτες και Νομοθεσία

 

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Κεραίες Και Γραμμές Μεταφοράς, Σήματα Και Συστήματα, Τηλεπικοινωνίες ΙΙ Μικροϋπολογιστές ΙΙ, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ι, Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Συστήματα Αυτόματου Έλεγχου (ΣΑΕ) Ι, Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΙΙ, Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής: Διάδοση Κυμάτων, Συστήματα Ήχου, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Μικροκύματα, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, Αισθητήρια, Τηλεπικοινωνίες ΙΙΙ, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί,

 

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αρχές Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής: Συστήματα Αυτόματου Έλεγχου (ΣΑΕ) ΙΙ, Μικροηλεκτρονική, Τεχνολογία Ιατρικών Μηχανημάτων, Κινητές Και Δορυφορικές Επικοινωνίες, Δίκτυα Και Δικτυακά Πολυμέσα, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή, Ραντάρ-Δορυφορικά Συστήματα, Ψηφιακά Συστήματα Έλεγχου, Οπτικές Επικοινωνίες

  Εξάμηνο 8ο Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12445
Βάσεις 2008 10927
Βάσεις 2009 10827
Βάσεις 2010 11607
Βάσεις 2011 10283

Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX: 2310 799152
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Λογιστικής

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως λογιστών - φοροτεχνικών, που θα απασχοληθούν, είτε σε επιχειρήσεις, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής, θεωρητικών και θετικών επιστημών:
Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Εισαγωγή στους Η/Υ, Επεξεργασία Κειμένου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ, Εργασιακές Σχέσεις.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Αρχές Οικονομικής, Ιδιωτική Οικονομική, Δημόσια Οικονομική, Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων, Χρήμα - Πίστη  Τράπεζες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί.

Μαθήματα ειδικότητας:
Γενική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Κόστους, Φορολογική Λογιστική, Ανάλυση Ισολογισμών, Εργαστήριο Τραπεζικής Λογιστικής, Λογιστικές Εφαρμογές, Ελεγκτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Η/Υ, Οργάνωση Λογιστηρίου.

Επαγγελματικές προοπτικές: 

Τα στοιχεία, προέρχονται από την έρευνα των Π. Τσακλόγλου, Ι. Χολέζα και Θ. Μητράκου, με αντικείμενο τους ‘Προσδιοριστικούς παράγοντες της πιθανότητας Ανεργίας και του ύψους των Μισθών των Αποφοίτων Τριτ/θμιας Εκπ/σης”, που έγινε στο πλαίσιο της Μελέτης για τη Σύνδεση Εκπ/σης και Απασχόλησης, της Πρωτοβουλίας. Τα παρακάτω, που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ της περιόδου 2004-2007, αφορούν τους πτυχιούχους της Επιστημονικής Περιοχής στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών:

Τα παρακάτω ποσοστά απασχόλησης, αποτελούν ενδείξεις της αγοράς εργασίαςστην Ελλάδα τα έτη 2005 και 2006, για την απασχόληση των πτυχιούχων στηνΕπιστημονική Περιοχή που ανήκει το συγκεκριμένο πτυχίο. Αντανακλούν, ως ένα βαθμό,τη «διεισδυτικότητα» των πτυχίων της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα δεδομένα έρευνας σε 200 επιχειρήσεις και 500 εργαζόμενους (από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Πρωτοβουλίας, 2006) προκύπτουν

 • Κατηγορίες Κλάδων της Οικονομίας (που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
  Έντασης Τεχνολογίας (28,87%), Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (28,64%), Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου-Κεφαλαίου (22,07%), Έντασης Εργασίας - Κεφαλαίου (15,02%), Έντασης Εργασίας (5,4%)
 • Τμήματα/Διευθύνσεις (στην επιχείρηση/οργανισμό που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
  Οικονομικές υπηρεσίες (28,77%), Γενική Δ/νση-Διοίκηση (20,78%), Ανθρώπινοι πόροι (14,16%), Marketing και Πωλήσεις (13,24%), Εξυπηρέτηση/Υποστήριξη πελατών (9,13%), Εφοδιασμός και Προμήθειες (7,76%), Πληροφοριακά συστήματα-Μηχανογράφηση (3,2%), Παραγωγή (2,51%), Έρευνα και Ανάπτυξη (0,46 %)
 • Χρόνος Εύρεσης Πρώτης Εργασίας:
  Βρήκε αμέσως δουλειά (58,7 %)
  1-12 μήνες (35,7%)
  12-24 μήνες (3%)
  24-36 μήνες (2,6%)
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14870
Βάσεις 2008 14090
Βάσεις 2009 14033
Βάσεις 2010 14160
Βάσεις 2011 12292

Τμήμα Μαιευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/cgi-bin/stmaieutikis.cgi
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX: Τμήμα Μαιευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Μαιευτικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μαιευτικής με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομίας και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μαιευτικής με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομίας και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Μαθήματα γενικής υποδομής των επιστημών υγείας πρόνοιας
Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Διαιτητική, Φαρμακολογία, Παιδιατρική, Βιοχημεία, Χειρουργική, Μικροβιολογία, Κοινωνική Υγιεινή, Γενική Νοσηλευτική, Ψυχολογία.

Μαθήματα ειδικότητας
Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία.

Ειδικά Μαθήματα
Μαιευτική Φροντίδα, η Γυναικολογική Νοσηλευτική, η Νοσηλευτική Νεογνού, η Δεοντολογία και Νομοθεσία Επαγγέλματος.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 13443
Βάσεις 2008 13794
Βάσεις 2009 14065
Βάσεις 2010 14432
Βάσεις 2011 13796

Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.nurse.teithe.gr/
email: infonurs@nurse.teithe.gr
τηλέφωνο: 2310791500
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία", 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας καθώς και στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της τεχνολογίας και της επιστήμης που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμων νοσηλευτών, υπεύθυνων για τη φροντίδα του ανθρώπου (υγιούς και ασθενούς) την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Πληροφορική, Βιοχημεία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Επιδημιολογία, Διατροφή, Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Παθολογική Φυσιολογία, Φυσιολογία και Ανατομία.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Νοσολογία, Χειρουργική, Ορθοπαιδική - Τραυματολογία, Φαρμακολογία, Γεροντολογία, Παιδιατρική, Γενετική, Νευρολογία - Ψυχιατρική, Πρώτες Βοήθειες, Μαιευτική - Γυναικολογία, Επείγουσα Ιατρική - Εντατική Θεραπεία, Ψυχολογία Υγείας, Οικονομία Υγείας.

Μαθήματα ειδικότητας:
Νοσηλευτική (Εισαγωγή στην επιστήμη της Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικές θεωρίες, Νοσηλευτική διεργασία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Βασικές αρχές Νοσηλευτικής για άτομα με προβλήματα υγείας, Δεοντολογία επαγγέλματος, Νοσηλευτική παρέμβαση σε νοσήματα αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος, Νοσήματα μεταβολισμού αίματος και γενικά περί όγκων, Νοσηλευτική παρέμβαση σε νοσήματα του κυκλοφορικού, ουροποιογεννητικού, μυοσκελετικού συστήματος και διαταραχές αισθητήριων οργάνων, Μαιευτική και Παιδιατρική Νοσηλευτική, Ψυχιατρική και νευρολογική Νοσηλευτική, Γηριατρική Νοσηλευτική, Μεθοδολογία Έρευνας, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Επαγγελματική Νομοθεσία, Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Διοίκηση, Αγωγή Υγείας, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική).

Κλινική άσκηση:
Επέχει θέση εργαστηρίου και γίνεται σε νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες του υγειονομικού συστήματος της χώρας, προκειμένου οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και να είναι προετοιμασμένοι, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και υπεύθυνα.

Στο Τμήμα διδάσκονται επίσης και ξένες γλώσσες.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12922
Βάσεις 2008 13187
Βάσεις 2009 13058
Βάσεις 2010 13513
Βάσεις 2011 12994

Τμήμα Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.vt.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310791254
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία", 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Μηχανικού Οχημάτων

Το τμήμα Οχημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό τμήμα που λειτουργεί στην Ελλάδα σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο. Πρωταρχικός σκοπός του τμήματος Οχημάτων είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με τεχνολογικά στελέχη, κατάλληλα για διάφορες απασχολήσεις σχετικές με τα οχήματα. Στις απασχολήσεις αυτές εντάσσονται, τόσο η παραγωγή των οχημάτων όσο και ο σχεδιασμός νέων τύπων ή καινοτομιών, ο έλεγχος, η μεθοδευμένη συντήρηση, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα. Παράλληλα, το τμήμα αναπτύσσει και ερευνητικό έργο, κυρίως σε εξειδικευμένους εφαρμοσμένους τομείς όπως π.χ. ο σχεδιασμός και η κατασκευή εξαρτημάτων οχημάτων με χρήση Η/Υ.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά, Γενική Χημεία, Μηχανολογικά Εργαστήρια, Μηχανολογικό Σχέδιο
Επιλογής Ασφάλεια Εργασίας-Προστασία Περιβ. ή Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική Ι, Στατική,  Σχεδιασμός Μηχανολ. Κατασκευων, Ξένη Γλώσσα - Ορολογία, Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική ΙΙ, Αντοχή Υλικων-Κινηματικη-Δυναμικη, Σχεδίαση με τη Βοήθεια Η/Υ (Cad), Θερμοδυναμική, Τεχνολογία Υλικών

 

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μετάδοση Θερμότητας, Μ.Ε.Κ.  Ι, Οικονομική Ανάλυση, Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών Ι

 

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διαμορφ. Χωρις Αφαιρ. Υλικ.-Τριβολογια, Οχήματα - Κιβώτια Ταχυτήτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Όχημα., Τεχνολογία Μετρήσεων, Αεροδυναμική Οχημάτων
Επιλογής Διοίκηση Ποιότητας ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μ.Ε.Κ  ΙΙ, Δυναμική Οχημάτων, Στοιχεία Μηχανών ΙI

 

Μαθήματα Επιλογής (3)

 

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οργάνωση Παραγωγής, Οχήματα II, Διαμορφ. Με Αφαιρ. Υλικού-Ειδ. Εργαλειομηχ.-Cam
 
Μαθήματα Επιλογής (3)

 

Εξάμηνο 8o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Κλιματισμός Οχημάτων, Ηλεκτροκίνητα Οχήματα, Υδραυλικά Και Πνευματικά Συστήματα, Νέες Μέθοδοι Σχεδίασης Μεκ, Τεχνολογίες Αντιρρυπανσης, Υπολογιστική Ρευστομηχανικη, Γεωργικοί Ελκυστηρες-Οχήματα Ανώμαλου Εδάφους, Μεταλλικές Κατασκευές Οχημάτων, Οχήματα Σταθερής Τροχιάς, Δίτροχα Οχήματα, Εφαρμογές  Cad & Πεπερασμένων Στοιχείων, Φορτηγά Οχήματα Και Λεωφορεία, Δυναμική Ατυχημάτων-Πραγματογνωμοσύνες, Τεχνική Και Οδική Νομοθεσία, Κοστολόγηση Και Αξιολόγηση, Διαχείριση Έργων, Οργάνωση Εργασίας Και Εργονομία

 

Προαιρετικά

Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Χρήση Η/Υ, Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων, Εισαγωγή Στην Τεχνική Σκέψη, Ψηφιακά ΣΑΕ, Σιδηροδρομική, Ψηφιακή Οδοποιία, Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρικό Και Ηλεκτρονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ, Πληροφορική Και Κοινωνία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Λογιστική-Μάρκετινγκ.

Αριθμός μαθημάτων: 
40
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 11308
Βάσεις 2008 10465
Βάσεις 2009 10208
Βάσεις 2010 10865
Βάσεις 2011 9500

Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.it.teithe.gr/
email: vaf@aetos.it.teithe.gr
τηλέφωνο: +30 31791111
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία", 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Πληροφορικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθήματα: 

Α. Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι, Ψηφιακά Συστήματα, Μαθηματική Ανάλυση, Δεξιότητες Επικοινωνίας, Αγγλικά Ι (προαιρετικό)

Β. Εξάμηνο
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ, Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολ. Συστημάτων, Διακριτά Μαθηματικά, Αγγλική Ορολογία, Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομία Επιχειρήσεων Αγγλικά ΙΙ (προαιρετικό)

Γ. Εξάμηνο
Αριθ. Ανάλυση και Προγ/μος Επιστημονικών Εφαρμογών, Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Πληροφοριακά Συστήματα Ι, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Δ. Εξάμηνο
Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι, Βάσεις Δεδομένων Ι, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Μηχανική Λογισμικού, Επιχειρησιακή Έρευνα

Ε. Εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ, Ανάπτυξη διεπιφανειών Χρήστη, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διδακτικές Μέθοδοι , Δεοντολογία Επαγγέλματος, Επιχειρηματικότητα (προαιρετικό σε συνεργασία με ΣΔΟ)

ΣΤ. Εξάμηνο
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Δίκτυα Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών, Πληροφορική και Κοινωνία , Τεχνικές Προσέγγισης Αγοράς εργασίας

Ζ. Εξάμηνο
Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογών
Επιλογής (4) Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Νευρωνικά Δίκτυα, Ειδικά Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Γραφικά Υπολογιστών, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού, Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Ευφυή Συστήματα, Ειδικά θέματα δικτύων I, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Ηλεκτρονικό Εμπορίο, Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων, Γλώσσες και Μεταγλωτττιστές, Ειδικά Θέματα δικτύων ΙΙ, Ηλεκτρονική Μάθηση, Μέντορες (Προαιρετικό σε συνεργασία με ΣΔΟ)

Η. Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Εργασία

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14963
Βάσεις 2008 13887
Βάσεις 2009 13949
Βάσεις 2010 14551
Βάσεις 2011 12404

Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.greekfashion.gr/tei/
email: markcha@admin.teithe.gr
τηλέφωνο: 23410 29 876
FAX: 23410 29 866
Διεύθυνση: Γ. Αργυρίου 16, 61 100

Πόλη: 
Κιλκίς

Πτυχίο Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση. Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο σκέλος της οργάνωσης, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Σχέδιο και Χρωματολογία Ι

 

2ο Εξάμηνο

Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες, Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες , Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης, Σχέδιο και Χρωματολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ

 

3ο Εξάμηνο

Ποιοτικός Έλεγχος Ι, Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων, Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος Ι, Σχεδιασμός Ενδυμάτων , Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ ΙΙ

 

4ο Εξάμηνο

Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων, Υφασματολογία, Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων, Στατιστική Κλωστοϋφαντουργίας, Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ

 

5ο Εξάμηνο

 

Κατεύθυνση Σχεδιασμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ, Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Μετατροπή σε Πατρόν, Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία

 

Κατεύθυνση Παραγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ, Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Διοίκηση Παραγωγής , Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας

 

 

6ο Εξάμηνο

 

Κατεύθυνση Σχεδιασμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων, Διοίκηση Προσωπικού , Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής, Αγγλικά - Ορολογία, Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου

 

Κατεύθυνση Παραγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων, Διοίκηση Προσωπικού , Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής, Αγγλικά - Ορολογία, Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Τεχνολογία Ενδύματος

 

7ο Εξάμηνο

 

Κατεύθυνση Σχεδιασμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τεχνολογία Ραφής, Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος, Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής

 

Κατεύθυνση Παραγωγής
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τεχνολογία Ραφής , Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων

 

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία , Πρακτική Άσκηση

 

Μαθήματα Επιλογής

 

Ομάδα Α' ΕΥ Μαθημάτων (Σχεδιασμού Ενδυμάτων)

Σχεδιασμός Ενδυμάτων και μετατροπή σε Πατρόν, Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος, Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής

 

Ομάδα Β' ΕΥ Μαθημάτων (Παραγωγής Ενδυμάτων)

Διοίκηση Παραγωγής , Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογία Ενδύματος , Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8670
Βάσεις 2008 8797
Βάσεις 2009 9272
Βάσεις 2010 5465
Βάσεις 2011 7079

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/cgi-bin/stalieias.cgi
email:
τηλέφωνο: 2373 26448, 9
FAX:
Διεύθυνση: Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

Πόλη: 
Ν. Μουδανιά

Πτυχίο Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Τα μαθήματα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Μαθηματικά, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική-Ενόργανη Χημεία, Μηχανική Ρευστών, Τεχνολογία Πληροφορικής, Η/Υ - Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών, Εφαρμογές Λογισμικών Προγραμμάτων, Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Ωκεανογραφία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία, Γεωλογική Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Βιολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Βιοστατιστική, Σεμινάριο, Διακοσμητικοί Οργανισμοί, Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Αλιευτική Τεχνολογία, Λιμνολογία.

Μαθήματα Ειδικότητας:
Προστατευόμενα Υδρόβια Είδη - Εμπλουτισμοί, Αλιεία και Διαχείριση Οστράκων, Δυναμική των Πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών, Γενετική Βελτίωση των Εκτρεφόμενων Ειδών, Υδατική Ρύπανση και Τοξικότητα, Εκτροφή Οστράκων, Ιχθυοκαλλιέργειες, Κατασκευές Ιχθυοτροφείων, Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Νερών, Εκτροφή Ευρύαλων Ιχθύων, Ειδικές και Σύγχρονες Εκτροφές Υδρόβιων Οργανισμών, Διατροφή Εκτρεφόμενων Ειδών, Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Βιολογική Διαχείριση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, Επεξεργασία Αλιευμάτων, Ποιοτικός και Υγειονομικός 'Ελεγχος Αλιευμάτων, Επισκέψεις σε Ιχθυομονάδες και Βιοτόπους.

Μαθήματα Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.ΝΑ):
Αλιευτική Νομοθεσία, Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9282
Βάσεις 2008 8953
Βάσεις 2009 9383
Βάσεις 2010 4864

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.food.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX:
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Α Εξάμηνο

 • Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων
 • Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP)
 • Σχεδιασμός & Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Εξέτασης των Τροφίμων
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων


Β Εξάμηνο

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας [ISO 9001, ISO 22000 (GMP/GHP/ HACCP)]
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)
 • Νομοθεσία Τροφίμων
 • Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων (ERP)
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντος


Τα δύο τελευταία εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4
Δίδακτρα: 
3200

Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, Ανθρωπος και Τρόφιμα, Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Γενική Μικροβιολογία, Μηχανική Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Στατιστική για Τεχνολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος-Εξασφάλιση Ποιότητας, Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων.

Μαθήματα ειδικότητας:
Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων, Τεχνολογία Ζυμουμένων Τροφίμων, Προσθετικές και Αρτυματικές 'Υλες Τροφίμων, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογία Φρούτων-Λαχανικών, Τεχνολογία Λιπών - Λαδιών, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Αλιευμάτων, Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοπαρασκευασμάτων, Ποιοτικός Έλεγχος στα αντίστοιχα με την τεχνολογία αντικείμενα, Στατιστική Εκτίμηση Ποιοτικού Ελέγχου, Συσκευασία τροφίμων.

Αλλα Μαθήματα
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων, Ανθρώπινες Σχέσεις στην Εργασία, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων, Καθορισμός Προδιαγραφών και Νομοθεσία.
 
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Θετικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12370
Βάσεις 2008 11901
Βάσεις 2009 11769
Βάσεις 2010 12430
Βάσεις 2011 10987

Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/cgi-bin/stiatrikonerg.cgi
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX:
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Φυσική, Ιατρική Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Ιστορία Ιατρικής.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Βιολογία, Βιοχημεία, Βιομετρία-Βιοστατιστική, Ανατομική, Φυσιολογία, Πειραματόζωα, Τεχνολογία Οργάνων, Αρχές πληθυσμιακής υγιεινής, Πρώτες βοήθειες.

Μαθήματα ειδικότητας:
Μικροβιολογία, Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοληψία, Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Ιολογία, Ιστοπαθολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία.

Αλλα Μαθήματα
Μαθήματα διοίκησης και νομοθεσίας, απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση εργαστηρίων, που σχετίζονται με την ειδικότητα (Εθνικά Συστήματα Υγείας), καθώς και εκείνα των ανθρωπιστικών σπουδών (Δεοντολογία Επαγγέλματος, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνιολογία.)

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 13665
Βάσεις 2008 13793
Βάσεις 2009 13848
Βάσεις 2010 14321

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.tour.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX:
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Οικονομικής Ι, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Εισαγωγή στους Η/Υ, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Διοίκηση Tουριστικών Eπιχειρήσεων

 

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Οικονομικής ΙΙ, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Υπηρεσία Ορόφων, Εισαγωγή στην Επαγγελματική Μαγειρική, Eπιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι (Επεξεργασία Κειμένου), Αγγλικά Ι

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά Ι , Γερμανικά Ι , Ιταλικά Ι

 

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργασιακές σχέσεις, Στατιστική επιχειρήσεων, Τουριστική οικονομία, Μαζική παραγωγή φαγητών, Βαr – Ποτά – Οινολογία, Αγγλικά ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ

 

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ, Τεχνική Εστιατορίου, Διεύθυνση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορευματογνωσία – Προμήθειες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Υπηρεσία Υποδοχής, Αγγλικά ΙΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά ΙΙΙ, Γερμανικά ΙΙΙ, Ιταλικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, 'Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδος, Τήρηση Λογαριασμών Πελατών, Στοιχεία Κοστολόγησης, Αρχιτεκτονική - Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Αγγλικά IV

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά IV, Γερμανικά IV, Ιταλικά IV

 

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ, Ξενοδοχειακές εφαρμογές με Η/Υ, Τουριστική Κοινωνιολογία, Οργάνωση Συνεδρίων – Εκδηλώσεων, Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Προγραμματισμός - Εκτέλεση Ταξιδίων, Ψυχαγωγία - Άθληση Πελατών, Τιμολόγηση - Έλεγχος, Αγγλικά V

Μαθήματα Επιλογής

Γαλλικά V, Γερμανικά V, Ιταλικά V

 

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συντήρηση –'Έλεγχος Ξενοδοχειακών Eγκαταστάσεων, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ, Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου, Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων, Τουριστική Ψυχολογία, Σεμινάριο Τελειοφοίτων

 

Εξάμηνο 8ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10575
Βάσεις 2008 10981
Βάσεις 2009 10395
Βάσεις 2010 9666
Βάσεις 2011 7992

Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.logistics.teithe.gr/
email: logistics@logistics.teithe.gr
τηλέφωνο: 23510.20940
FAX:
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 93, 601 00

Πόλη: 
Κατερίνη

Πτυχίο Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ώς αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τεομέα της Εφοδιαστικής.Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα:- Αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών.- Αναπτύσσει υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.- Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.- Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.- Συνεργάζεται με τους φορείς που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Α' Εξάμηνο
Επεξεργασία προϊόντων φυτικής προέλευσης, Επεξεργασία προϊόντων ζωικής προέλευσης, Τεχνολογία υλικών Ι, Εργασιακή ψυχολογία, Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, Πληροφορική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι (Προαιρετικό)

B' Εξάμηνο
Εφοδιαστική Ι (Μεταφορές Εξωτερικές), Τεχνολογία υλικών ΙΙ, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων, Μεθοδολογία έρευνας και διαμόρφωση επιστημονικής εργασίας, Πληροφορική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Προαιρετικό)

Γ' Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙΙ (Μεταφορές Εσωτερικές), Τεχνολογία συσκευασίας, Εισαγωγή στο δίκαιο (Διεθνές-Ευρωπαϊκό), Διοίκηση επιχειρήσεων, Αρχές λογιστικής, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ

Δ' Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙΙΙ (Διαχείρηση αποθεμάτων), Διοίκηση ποιότητας Ι, Αστικό-Εμπορικό Δίκαιο, Ορολογία Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά), Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική, Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ε' Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙV (Ειδικές Αποθήκευσεις), Διοίκηση ποιότητας ΙΙ, Μελέτη και Διαχείριση έργου, Ασφαλιστικά συστήματα-Ασφάλιση μεταφορών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-SCM), Ελληνικό Γεν.Λογ. Σχέδιο-Δημόσια Λογιστική

ΣΤ' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών(GIS), Μεθοδολογία έρευνας στην Εφοδιαστική-logistics, Ποιοτικός Έλεγχος, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατ΄Επιλογή Υποχρεωτικά (Ένα από τα τρία) Εισαγωγή καινοτομιών και οργανωτική αλλαγή, Διεθνές εμπόριο, Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ζ' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ασκηση Σπουδών (Project), Τυποποίηση μέσων μεταφοράς και διανομής, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP)
Κατ΄Επιλογή Υποχρεωτικά (2) Θεωρία και Τεχνικές διαπραγματεύσεων, Διοίκηση παραγωγής, Διαχείρηση κινδύνου,
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Διδακτική

Η' Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

 
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 8644
Βάσεις 2008 8868
Βάσεις 2009 9655
Βάσεις 2010 7060
Βάσεις 2011 7659

Τμήμα Φυσιοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310 791100, 791111, 791129
FAX: 2310 799152
Διεύθυνση: Σίνδος, 574 00

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Φυσιοθεραπείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία - Βιοστατιστική, Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής και Ψυχολογία, για να εξασφαλίζεται ένα διευρυμένο επίπεδο γνώσεων.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας, που αποτελούν θεμέλια για τη σταδιακή ανάπτυξη των εξειδικευμένων γνώσεων.

Μαθήματα ειδικότητας:
Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις - κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Ασκηση, Κοινωνιολογία.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 15218
Βάσεις 2008 15582
Βάσεις 2009 15703
Βάσεις 2010 16559
Βάσεις 2011 15789

 

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.cp.teithe.gr/
email:
τηλέφωνο: 2310791323
FAX:
Διεύθυνση: Περιοχή Σίνδου, 12ο χλμ από κέντρο πόλης και 30ο χλμ από διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία", 541 01

Πόλη: 
Θεσσαλονίκη

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Επιστημονική περιοχή: 
Γεωπονικές επιστήμες και περιβάλλον (Γεωλογία, Δασοκομία, Γεωργία, κλπ)
Μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Γενικής Υποδομής:
Στοιχεία Χημείας, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ανατομία - Μορφολογία Φυτών
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γενική Γεωργία, Γεωργικά Μηχανήματα

2ο Εξάμηνο
Μαθήματα Γενικής Υποδομής:
Εδαφολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία Φυτών, Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας- Πολυμέσα – Σεμινάριο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Χειμερινά Σιτηρά Και Ψυχανθή

3ο Εξάμηνο
Μαθήματα Γενικής Υποδομής:
Γενετική, Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γενική Δενδροκομία, Γενική Εντομολογία, Συστηματική Βοτανική, Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά - Ορολογία

4ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Γενική Λαχανοκομία, Φυλλοβόλα Οπωροφόρα Δένδρα, Γενική Φυτοπαθολογία

Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ομάδα Α' Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Αμπελουργία, Πολλαπλασιασμός Οπωροκηπευτικών Φυτών

Ομάδα Β' Κατεύθυνση Γεωργίας: Ανοιξιάτικα Σιτηρά & Ψυχανθή, Βιομηχανικά Φυτά
5ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής:
Ζιζανιολογια, Γονιμότητα Εδάφους, Θρέψη Φυτού Και Λιπάσματα

Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ομάδα Α' Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Ειδική Λαχανοκομία, Μετασυλλεκτικη Φυσιολογία & Μεταχείριση Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, Βιολογική Γεωργία

Ομάδα Β' Κατεύθυνση Γεωργίας:
Κτηνοτροφικά Φυτά – Λειμώνες, Ειδική Eντομολογία ΦΜΚ - Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση - Γεωργική Λογιστική

6ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής:
Ανθοκομία, Αρχές Αρδεύσεων - Αρδευτικά Συστήματα, Βελτίωση Φυτών

Ομάδα Α' Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Ελαιοκομία, Ειδική Φυτοπαθολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών

Ομάδα Β' Κατεύθυνση Γεωργίας:
Ελαιουχα & Αρωματικά Φυτά, Ειδική Φυτοπαθολογία ΦΜΚ, Αγροτική Κοινωνιολογία & Αγροτική Ανάπτυξη
7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής:
Γεωργική Φαρμακολογία, Βελτίωση Και Εκμετάλλευση Εδαφών

Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ομάδα Α' Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών:
Καλλωπιστική Κηποκομία – Κηποτεχνια, Εσπεριδοειδή & Υποτροπικά Φυτά

Ομάδα Β' Κατεύθυνση Γεωργίας:
Σποροπαραγωγή, Τεχνολογία ΦΜΚ, Αγροτική Πολιτική – Νομοθεσία, Τυποποίηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

Προαιρετικά Μαθήματα:
Αγρομετεωρολογια, Ζωοτεχνολογια, Γεωργικές Βιομηχανίες, Μελισσοκομία, Βιολογία Οπωροκηπευτικών, Μηχανήματα & Εξοπλισμός Θερμοκηπιακων Καλλιεργειών, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Υδρολογία, Εφαρμογές Λογισμικού Στη Γεωργία, Σύνταξη Τεχνικοοικονομικών Μελετών, Οπωροφόρα Μικρών Καρπών, Αγροβιοτεχνολογια, Εκτιμητική Φυτικού Κεφαλαίου, Απόδοση & Οικονομικότητα Γ. Μηχανημάτων, Αμπελογραφια, Τεχνολογία Αρωματικών Φυτών, Αγροτουρισμος

8ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία  

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Θετικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 9818
Βάσεις 2008 9248
Βάσεις 2009 9034
Βάσεις 2010 9341
Βάσεις 2011 9254