ΤΕΙ Πάτρας

Τα τμήματα του ιδρύματος


 

Ιστότοπος: www.teipat.gr
email: career@career.gr
τηλέφωνο: 2610369135, 2610369136
FAX: 2610369165
Διεύθυνση:Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα, 263 34

Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/kedd/ste2.htm
email:
τηλέφωνο: 2610369104, 369105
FAX:
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων

.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία – Χωροταξία
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Ιστορία του αρχιτεκτονικού Μνημειακού έργου Ι, Μαθηματικά, Στοιχεία φυσικής, Κοινωνιολογία στην Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ι
Προαιρετικά μαθήματα: Ελεύθερο σχέδιο, Περιβάλλον και Σχεδιασμός
Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά μαθήματα: Ιστορία του Αρχιτεκτονικού Μνημειακού έργου II, Τεχνολογία των δομικών υλικών, Αναλυτική γεωμετρία, Στοιχεία Θερμοδυναμικής, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΙΙ
Προαιρετικά μαθήματα: Παραστατική γεωμετρία Στερεομετρία, Γεωτεχνική μηχανική στις Κατασκευές
Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Αρχιτεκτονική αποτύπωση Μνημειακού έργου, Στατική των κατασκευών, Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Σχεδιασμός στο επίπεδο με Η/Υ, Ηχοτεχνία- Φωτοτεχνία
Προαιρετικά μαθήματα: Ποιοτικός Έλεγχος των Δομικών Υλικών και Κατασκευών, Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας για Αρχιτέκτονες

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά μαθήματα: Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι, Κατασκευές από οπλισμένο Σκυρόδεμα ή χάλυβα, Οικοδομική Ι, Σχεδιασμός στο χώρο με Η/Υ, Σύγχρονες τεχνικές Αποτύπωσης
Επιλογής Υποχρεωτικό από Ομάδα Β: Πολιτική Οικονομία, Μέτρα Ασφαλείας στα Δομικά Έργα, Οικοδομική Νομοθεσία, Αστικό Περιβάλλον
Προαιρετικά μαθήματα: Δομική Προκατασκευή, Θεωρία και Κριτική των Αποκαταστάσεων

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ, Οικοδομική ΙΙ, Θεωρία της Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων, Ιστορία της Τέχνης
Επιλογής Υποχρεωτικό από Ομάδα Α: Χρώμα, Φωτογραφία, Σχεδιασμός Αντικειμένου
Προαιρετικά μαθήματα: Η αρχιτεκτονική της φέρουσας κατασκευής, Ενεργειακός σχεδιασμός στις κατασκευές
Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά μαθήματα: Κανόνες κτιριολογίας και πολεοδομίας, Ειδικά κτίρια Σχεδιασμός, Ανάπλαση ιστορικών κέντρων και συνόλων, Αντισεισμική προστασία των κτιρίων, Ξένη Γλώσσα (ορολογία)
Επιλογής Υποχρεωτικό από Ομάδα Β: Πολιτική Οικονομία, Μέτρα Ασφαλείας στα Δομικά Έργα, Οικοδομική Νομοθεσία, Αστικό Περιβάλλον
Προαιρετικά μαθήματα: Πυροπροστασία των Κατασκευών, Αρχιτεκτονική των Τεχνικών Έργων

Εξάμηνο 7ο

Υποχρεωτικά μαθήματα: Αποκατάσταση-Επανάχρηση ιστορικών κέντρων, Σύνταξη Μελέτης Ανακαίνισης-Αποκατάστασης Κτιριακού έργου, Σύνταξη μελέτης Κτιριακού έργου, Προδιαγραφές Προϋπολογισμός έργου, Οργάνωση εργοταξίου, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Προαιρετικά μαθήματα: Επιχείρηση και Κοινωνία, Διοίκηση Παραγωγής
Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Εξάμηνη Πρακτική άσκηση    

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007  
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009  
Βάσεις 2010 6199
Βάσεις 2011 9763

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Γραμματεία Τμήματος:

τηλ: 2610 369200-1-3/369288

e-mail: dioikisiepix@teipat.gr

Δικτυακός Τόπος: http://www.de.teipat.gr/

 

Η διεύθυνση του Ιδρύματος

Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή την προετοιμασία στελεχών τα οποία θα επανδρώσουν την κάθε μεγέθους επιχείρηση και οργανισμό Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τοπικού εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, δημιουργώντας και προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις γοργά εξελισσόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα δίνει την απαιτούμενη έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Μικροοικονομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γενική Λογιστική,  Μαθηματικά Διοίκησης, Η/Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική, Αστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Στατιστική Επιχειρήσεων, Εργατικό Δίκαιο, Διοίκηση  και  Οργανωτική Συμπεριφορά, Μακροοικονομία, Οικ. Μαθηματικά, Εφαρμογές  Η/Υ στην Διοίκηση Ι

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Γραμμικός προγραμματισμός, Ειδικά θέματα Λογιστικής, Εφαρμογές Η/Υ στην Διοίκηση ΙΙ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
 Χρηματοδοτική Διοίκηση, Επιχ.Επικοινωνίες, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Τεχνολογίες Γραφείου, Δημόσιες Σχέσεις

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Διοικητική Λογιστική, Στρατηγική Πολιτικής Επιχειρήσεων, Εφοδιαστική Διαχείριση, Εμπορικό Δίκαιο
Επιλογής (1): Α:Σύγχρονες Χρηματοοικονομικές αγορές, Β: Τεχνικές πωλήσεων, Γ: Marketing Υπηρεσιών
Επιλογής (1): Α: Χρήμα κ Τραπεζική, Β: Βιομηχανικό Marketing, Γ:Δημόσια Οικονομική

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Συστ. Πληροφοριών Διοίκησης, Διοικητικό Δίκαιο, Θεσμοί Ε.Ε.
Επιλογής (1): Α: Επιχειρηματική πρόβλεψη, Β: Ανταγωνισμός -Σήματα -Ειδικά Θέματα Marketing, Γ: Δημόσιο Λογιστικό
Επιλογής (1): Α: Χρηματοοικονομική ανάλυση & Αξιολόγηση επιχειρήσεων, Β: Έρευνα Αγοράς, Γ: Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Επιλογής (1): Α:Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Β: Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας, Γ: Δεοντολογία Επαγγέλματος και Επιχειρηματικότητα
Επιλογής (1): Α: Διαχείριση χαρτοφυλακίου, Β: Διεθνές Marketing, Γ: Διοίκηση μικρομεσαίων  επιχειρήσεων
Επιλογής (1): Α:Διαχείριση  κινδύνων, Β:Διαφήμιση και προώθηση Προϊόντος, Γ: Διαχείριση έργου


Εξάμηνο 8ο:

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Επαγγελματικές προοπτικές: 

Τα στοιχεία, προέρχονται από την έρευνα των Π. Τσακλόγλου, Ι. Χολέζα και Θ. Μητράκου, με αντικείμενο τους ‘Προσδιοριστικούς παράγοντες της πιθανότητας Ανεργίας και του ύψους των Μισθών των Αποφοίτων Τριτ/θμιας Εκπ/σης”, που έγινε στο πλαίσιο της Μελέτης για τη Σύνδεση Εκπ/σης και Απασχόλησης, της Πρωτοβουλίας. Τα παρακάτω, που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ της περιόδου 2004-2007, αφορούν τους πτυχιούχους της Επιστημονικής Περιοχής στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών:

Τα παρακάτω ποσοστά απασχόλησης, αποτελούν ενδείξεις της αγοράς εργασίαςστην Ελλάδα τα έτη 2005 και 2006, για την απασχόληση των πτυχιούχων στηνΕπιστημονική Περιοχή που ανήκει το συγκεκριμένο πτυχίο. Αντανακλούν, ως ένα βαθμό,τη «διεισδυτικότητα» των πτυχίων της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα δεδομένα έρευνας σε 200 επιχειρήσεις και 500 εργαζόμενους (από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Πρωτοβουλίας, 2006) προκύπτουν

 • Κατηγορίες Κλάδων της Οικονομίας (που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
  Έντασης Τεχνολογίας (28,87%), Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (28,64%), Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου-Κεφαλαίου (22,07%), Έντασης Εργασίας - Κεφαλαίου (15,02%), Έντασης Εργασίας (5,4%)
 • Τμήματα/Διευθύνσεις (στην επιχείρηση/οργανισμό που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
  Οικονομικές υπηρεσίες (28,77%), Γενική Δ/νση-Διοίκηση (20,78%), Ανθρώπινοι πόροι (14,16%), Marketing και Πωλήσεις (13,24%), Εξυπηρέτηση/Υποστήριξη πελατών (9,13%), Εφοδιασμός και Προμήθειες (7,76%), Πληροφοριακά συστήματα-Μηχανογράφηση (3,2%), Παραγωγή (2,51%), Έρευνα και Ανάπτυξη (0,46 %)
 • Χρόνος Εύρεσης Πρώτης Εργασίας:
  Βρήκε αμέσως δουλειά (58,7 %)
  1-12 μήνες (35,7%)
  12-24 μήνες (3%)
  24-36 μήνες (2,6%)
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 13371
Βάσεις 2008 11858
Βάσεις 2009 11487
Βάσεις 2010 12213
Βάσεις 2011 10136

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης , ΤΕΙ Πατρών

 Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 •  Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης 

 

Παράρτημα Αμαλιάδος

τηλ. : 26220 38 415, 416
φαξ : 26220 38 418

e-mail: ed.amaliadas@gmail.com

Πόλη: 
Αμαλιάδα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

Ιστότοπος: bpis.teipat.gr/
email: career@career.gr
τηλέφωνο: 2610369135, 2610369136
FAX: 2610369165
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών συστημάτων

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη ειδικών στη διοίκηση, το marketing, τη χρηματο-οικονομική διοίκηση-λογιστική και τα πληροφοριακά συστήματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των μεθόδων και της τεχνολογίας του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μικροοικονομική, Οικονομική της Διοίκησης Ι, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά Μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στην πληροφορική των επιχειρήσεων, Λογιστική Ι

Εξάμηνο 2ο
Μακροοικονομική, Οικονομική της Διοίκησης ΙΙ, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων, Δομές δεδομένων και οργάνωση αρχείων, Λογιστική ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ι, Marketing - Ανάλυση Πολ/κών Αγοράς, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα , Ειδικά Θέματα στη Στατιστική Επιχειρήσεων, Δίκτυα Η/Υ στην επιχείρηση, Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Εξάμηνο 4ο
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ, Marketing - Προγραμματισμός Πολιτικών Αγοράς, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι, Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά Θέματα, Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και κειμένων στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Εξάμηνο 5ο
Marketing - Έλεγχος και Ειδικά Θέματα Ολικής Ποιότητας, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙI, Ανάλυση και Έλεγχος Επιχειρησιακών Στρατηγικών, Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου, Εφηρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι

Εξάμηνο 6ο
Επιχειρησιακά παίγνια, Διαχείριση χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμοί, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ, Επιχειρηματικές δικτυακές εφαρμογές και Internet, Eισαγωγή στην Ανάλυση της Εκμετάλλευσης και τον Βιομηχανικό Λογισμό

Εξάμηνο 7ο
Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Πρότυπο κόστος, Οικονομετρικά Πρότυπα, Επιχειρηματικά Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου και Επανασχεδιασμός Διαδικασιών, Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12789
Βάσεις 2008 10597
Βάσεις 2009 10123
Βάσεις 2010 11012
Βάσεις 2011 92226

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/kedd/parartimata2.htm
email:
τηλέφωνο: 26220-38416
FAX:
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου και Αντωνίου Πετραλιά, Αμαλιάδα, 27200

Πόλη: 
Αμαλιάδα

Πτυχίο Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Το Τμήμα στοχεύει στην δημιουργία αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις Πληροφορικής και Διοίκησης που χρειάζονται στο σύγχρονο Management.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Τμήμα στοχεύει στην δημιουργία αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις Πληροφορικής και Διοίκησης που χρειάζονται στο σύγχρονο Management.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Μικροοικονομίας, Στατιστική, Μαθηματικά Ι, Αρχές Λογιστικής Ι, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο 2ο
Αρχές Μακροοικονομίας, Μαθηματικά ΙΙ, Αρχές Λογιστικής ΙΙ, Οικονομική της Διοίκησης,  Βασικές Αρχές Marketing, Προγραμματισμός Η/Υ

Εξάμηνο 3ο
Βάσεις Δεδομένων Ι, Στρατηγικές Marketing, Δομές Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Επιχειρηματικό Management

Εξάμηνο 4ο
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Σχεδιασμός και Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αποθήκευση και Ανάκτηση Πληροφορίας, Econometrics, Εφοδιαστική, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Websites για Επιχειρήσεις

Εξάμηνο 5ο
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικό Μanagement, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Marketing, Telematics Management, E- Marketing, Επιχειρηματικές προβλέψεις

Εξάμηνο 6ο
Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό Μanagement, Οικονομικά του Ηλεκτρονικού – Εμπορίου
Εφαρμογή και Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα Marketing, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Στρατηγικές του, Διαχείριση Επενδύσεων

Εξάμηνο 7ο
Μοντέλα Πληροφοριακών Συστημάτων, Λήψη Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Εξάσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 10376
Βάσεις 2008 9615
Βάσεις 2009 9924
Βάσεις 2010 6959
Βάσεις 2011 7646

Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/ele/index.htm
email: career@career.gr
τηλέφωνο: 2610369135, 2610369136
FAX: 2610369165
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Ηλεκτρολογίας

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Τμήματος ηλεκτρολογίας είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.).

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία Ι, Μηχανουργείο, Σχέδιο, Ηλεκτροχημεία, Ξένη Γλώσσα.

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά, Ηλεκτρονικά Ι, Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Ηλ/κες Μετρήσεις, Ξένη Γλώσσα ΙΙ.

Εξάμηνο 3ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Τεχνική Μηχανική, Τεχνολογία Υλικών, Τεχνολογία Εξαρτημάτων, Ηλεκ/κες Μηχανές Ι, Ηλεκτρονικά ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ.

Εξάμηνο 4ο 
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι, Ηλεκτ. Ηλεκτρον. Κατασ., Ηλεκτρον. Ισχύος, Ψηφιακά Συστήματα, Ηλεκ/κές Μηχανές ΙΙ, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Ξένη Γλώσσα IV.

Εξάμηνο 5ο
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ, Παρ. Μετ. Διαν. Η.Ε. Ι, Κινητήριες Μηχανές, Ηλεκτ. Εγκαταστάσεις Ι, Ηλεκτρική Κίνηση, Τεχνολ. Μέτρησης, Ηλεκτροτεχν. Εφαρμ. Ι.

Εξάμηνο 6ο
Τεχν. Υψηλών Τάσεων, Φωτοτεχνία, Παρ. Μετ. Διαν. Η.Ε. ΙΙ, Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις ΙΙ, Μικροϋπολογιστές, Τεχνικοοικονομικά - Τυποποίηση, Ηλεκτροντεχν. Εφαρμ. ΙΙ.

Εξάμηνο 7ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
7
Επαγγελματικές προοπτικές: 

Τα στοιχεία, προέρχονται από την έρευνα των Π. Τσακλόγλου, Ι. Χολέζα και Θ. Μητράκου, με αντικείμενο τους ‘Προσδιοριστικούς παράγοντες της πιθανότητας Ανεργίας και του ύψους των Μισθών των Αποφοίτων Τριτ/θμιας Εκπ/σης”, που έγινε στο πλαίσιο της Μελέτης για τη Σύνδεση Εκπ/σης και Απασχόλησης, της Πρωτοβουλίας. Τα παρακάτω, που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ της περιόδου 2004-2007, αφορούν τους πτυχιούχους της Επιστημονικής Περιοχής στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών:

Τα παρακάτω ποσοστά απασχόλησης, αποτελούν ενδείξεις της αγοράς εργασίαςστην Ελλάδα τα έτη 2005 και 2006, για την απασχόληση των πτυχιούχων στηνΕπιστημονική Περιοχή που ανήκει το συγκεκριμένο πτυχίο. Αντανακλούν, ως ένα βαθμό,τη «διεισδυτικότητα» των πτυχίων της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα δεδομένα έρευνας σε 200 επιχειρήσεις και 500 εργαζόμενους (από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Πρωτοβουλίας, 2006) προκύπτουν

 • Κατηγορίες Κλάδων της Οικονομίας (που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
  Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου-Κεφαλαίου (30,51%), Έντασης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (19,21%), Έντασης Εργασίας-Κεφαλαίου (17,51%), Έντασης Τεχνολογίας (16,95%), Έντασης Εργασίας (15,82%)
 • Τμήματα/Διευθύνσεις (στην επιχείρηση/οργανισμό που απασχολούν, κατά προτεραιότητα, πτυχιούχους της συγκεκριμένης Επιστημονικής Περιοχής):
  Παραγωγή (32,77%), Γενική Δ/νση-Διοίκηση (16,95%), Έρευνα και Ανάπτυξη (15,82%), Marketing και Πωλήσεις (12,43%), Εξυπηρέτηση/Υποστήριξη πελατών (8,47%), Εφοδιασμός και Προμήθειες (8,47%), Πληροφοριακά συστήματα-Μηχανογράφηση (2,26%), Ανθρώπινοι πόροι (1,69%), Οικονομικές υπηρεσίες (1,13%)
 • Χρόνος Εύρεσης Πρώτης Εργασίας:
  Βρήκε αμέσως δουλειά (44%)
  1-12 μήνες (48%)
  12-24 μήνες (5%)
  24-36 μήνες (1%)
  Περισσότερο από 36 μήνες (2%)
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 11121
Βάσεις 2008 9514
Βάσεις 2009 9605
Βάσεις 2010 10143
Βάσεις 2011 8423

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/koin_erg/IndexGR.htm
email: mcharalamp@teipat.gr
τηλέφωνο: 2610 319136, 369125-7
FAX: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Πάτρας
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας

Στόχος του τμήματος είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς) να συμβάλλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας και στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Επιστήμες της Συμπεριφοράς
Μαθήματα: 

Α' Εξαμηνο
Κοινωνικη Πολιτικη, Εισαγωγη Στην Κοινωνικη Εργασια, Εισαγωγη Στην Κοινωνιολογια, Εισαγωγη Στην Ψυχολογια, Δικαιο, Πληροφορικη Στην Κοινωνικη Εργασια

Β' Εξαμηνο
Συγγραφη Επιστημονικης Εργασιας Με Η/Υ, Πολιτικη Οικονομια, Η Συνεντευξη Στην Κ.Ε., Πολιτικη Κοινωνικης Προνοιας - Προγραμματα, Κοινωνιολογια Της Οικογενειας, Εξελικτικη Ψυχολογια

Γ' Εξαμηνο
Ψυχοπαθολογια Ενηλικων, Γενικη Κοινωνικη Εργασια, Εισαγωγη Στην Εργ. Πρακτικη Ασκηση Εποπτεια Ι, Κοινωνιολογια Της Εκπαιδευσης, Κλινικη Ψυχολογια, Κοινωνικη Ψυχολογια

Δ' Εξαμηνο
Στατιστικη, Κοιν. Ερευνα Ι, Ψυχοπαθολογια Παιδιων - Εφηβων, Κλινικη Κοιν. Εργασια Ι, Κοινοτικη Εργασια, Εργ. Πρακτικη Ασκηση ΙI Εποπτεια

Ε' Εξαμηνο
Δεοντολογια, Κλινικη Κοιν. Εργασια ΙI, Κοινοτικη Οργανωση Και Αναπτυξη, Κοιν. Εργασια Με Οικογενεια, Εργ Πρακτικη Ασκηση ΙII Εποπτεια, Κοινωνικη Ερευνα ΙI

Στ' Εξαμηνο
Κοιν. Εργασια Με Πληθυσμιακες Ομαδες Ι, Κοινωνικος Σχεδιασμος, Εργ. Πρακτικη Εξασκηση Εποπτεια IV, Διεπαγγελματικη Συνεργασια, Κοινωνιολογια Της Αποκλισης

Ζ' Εξαμηνο
Ορολογια Ξενης Γλωσσας, Εργ. Πρακτικη Ασκηση Εποπτεια V, Σεμιναριο Τελειοφοιτων, Ψυχοθεραπευτικες Προσεγγισεις Στην Κλινικη Κ.Ε., Κοιν. Εργασια Με Πληθυσμιακες Ομαδες ΙI

Η' Εξαμηνο
Ασκηση Στο Επαγγελμα, Πτυχιακη Εργασια

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 13417
Βάσεις 2008 13585
Βάσεις 2009 13759
Βάσεις 2010 13725
Βάσεις 2011 13025

Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: telemachos.teipat.gr/
email: pefanis@teipat.gr
τηλέφωνο: 26103692218, 2610369221, 2610369190, 2610369220
FAX:
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Λογιστικής

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων, όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μίας κρατικής υπηρεσίας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων, όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μίας κρατικής υπηρεσίας.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Γενική Λογιστική Ι, Κ.Β.Σ -Οργάνωση Λογιστηρίου, Γενικά Μαθηματικά, Αρχές Αστικού Δικαίου

Εξάμηνο 2ο
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 3, Οικονομικά Μαθηματικά, Γενική Λογιστική ΙΙ, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Αυτοματισμός Γραφείου, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Εξάμηνο 3ο
Λογιστική Εταιρειών, Αρχές Εργατικού Δικαίου, Μηχανογραφημένη Λογιστική Α & Β κατηγορίας βιβλίων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Οικονομική Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Αρχές Marketing, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Σύγχρονες Υπηρεσίες, Νομισματική Θεωρία & Πολιτική, Φορολογική Εμμέσων Φόρων, Διεθνές Εμπόριο ή Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων ή Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Εξάμηνο 5ο
Βιομηχανικός Λογισμός-Κοστολόγηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, Λογιστικές Εφαρμογές Ι, Μετατροπές- Συγχωνέψεις- Ενοποιημένοι Ισολογισμοί, Φορολογική Αμέσων Φόρων

Εξάμηνο 6ο
Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, Αναλυτική Λογιστική, Εφοδιαστική Διαχείριση (Logistics) ή Επιχειρησιακή Έρευνα & Προγραμματισμός, Κλαδική Λογιστική

Εξάμηνο 7ο
Εσωτερικός & Εξωτερικός Έλεγχος (Auditing), Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Μηχανογραφημένη Λογιστική Διαχείριση Αποθήκης, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Διοικητική Λογιστική-Πρότυπο Κόστος

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14230
Βάσεις 2008 13462
Βάσεις 2009 13147
Βάσεις 2010 13578
Βάσεις 2011 11603

Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/logo/logoth.htm
email:
τηλέφωνο: 2610369160/1
FAX:
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Μεταπτυχιακό στη Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της

Τμήμα(-τα)

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας


Περιγραφή - Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), "Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της".
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική περιοχή της δυσλεξίας ως ειδικής εξελικτικής διαταραχής του γραπτού λόγου με δύο κατευθύνσεις:
α) Δυσλεξία και επικοινωνία σε πολυγλωσσικό περιβάλλον και
β) Δυσλεξία και χρήση Νέας Τεχνολογίας στην αντιμετώπισή της.
Αποσκοπεί στη συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, ομοειδών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, και Ειδικής Αγωγής) καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Τμημάτων Λογοθεραπείας των ΤΕΙ της χώρας ή αντίστοιχων του εξωτερικού όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Το ΠΜΣ ειδικότερα απονέμει: α) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην περιοχή της δυσλεξίας και β) διδακτορικό δίπλωμα σε συναφή αντικείμενα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των παραπάνω τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) εξάμηνα η ελάχιστη και σε έξι (6) η μέγιστη και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε έξι (6) η ελάχιστη και σε δώδεκα (12) η μέγιστη χωρίς, στην τελευταία περίπτωση, να συμπεριλαμβάνεται ο απαιτούμενος χρόνος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος στην περιοχή αυτή προϋπόθεση είναι η λήψη του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή η κατοχή αντίστοιχου διπλώματος από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Οι διδακτικές ενότητες μαθημάτων που εντάσσονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ορισμένη αντιστοίχηση διδακτικών μονάδων ορίζονται σε τέσσερις (4). Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται σε τρεις (3) ανά μάθημα και οι εξαμηνιαίες ώρες διδασκαλίας ανά διδασκόμενο μάθημα ορίζονται από τριανταέξι έως σαρανταδύο (36-42). Προβλέπεται επίσης εργαστηριακή απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι εξαμηνιαίες ώρες εργαστηριακής άσκησής τους ορίζονται σε είκοσι (20) το ελάχιστο και σε εικοσιτέσσερις (24) το μέγιστο. Η υλοποίηση του προγράμματος, σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό, γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ και ένα μικρό μέρος στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας.
Ο αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται, κατ΄ ανώτατο όριο, ανά έτος σε είκοσι πέντε (25). Οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά επιτυχίας λαμβάνουν υποτροφία .
Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες

Πτυχίο Λογοθεραπείας

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην θεωρητική και πρακτική διάγνωση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής, με τη βοήθεια των επιστημών της Βιολογίας, Φυσικής και της Ιατρικής.
Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

 

Εξάμηνο 1ο 
Φωνητική, Εξελικτική, Ψυχολογία , Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στους Η/Υ , και τη Στατιστική, Εισαγωγή στην Λογοπαθολογία, Παιδιατρική, Αγγλικά A

Εξάμηνο 2ο 
Νευροανατομία - Νευροφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία , Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Γλωσσική Ανάπτυξη - Κατάκτηση Γλώσσας , Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Δεοντολογία του Επαγγέλματος και Συμβουλευτική, Κοινωνιολογία της Υγείας

Εξάμηνο 3ο 
Νευρολογία, Κλινική Ψυχολογία: Ψυχοπαθολογία, Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Ακοολογία, Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Αγγλικά Β

Εξάμηνο 4ο 
Σύνταξη της Ελληνικής, Μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, Διαταραχές της Κατάποσης - Δυσφαγία, Αποκαταστική Ακοολογία , Διαταραχές της Φώνησης, Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Νοηματική Γλώσσα

Εξάμηνο 5ο 
Αγγλικά Γ (Ορολογία), Κλινική Νευροψυχολογία, Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία, Διαταραχές Ροής - Τραυλισμός , Αφασίες και συναφείς διαταραχές, Κλινική 'Ασκηση Α, Μορφό-Φωνολογία της Ελληνικής

Εξάμηνο 6ο 
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας, Εξειδικευμένα Θέματα Αφασιών και συναφών Νευρογενών Διαταραχών, Κλινική Άσκηση Β, Αγγλικά Δ (Επεξεργασία Επιστ. Άρθρων), Μεθοδολογία της έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, Συγκριτική Σύνταξη και Γλωσσικές Διαταραχές

Εξάμηνο 7ο 
Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία, Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες , Κλινική 'Ασκηση Γ, Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας, Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων Λογοθεραπείας , Αγγλικά Ε

Εξάμηνο 8ο 
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

 

 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14659
Βάσεις 2008 15002
Βάσεις 2009 15043
Βάσεις 2010 15261
Βάσεις 2011 14630

Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/Mechanical/mechanical.html
email: career@career.gr
τηλέφωνο: 2610369104, 369105
FAX:
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Μηχανολογίας

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τεχνολόγους μηχανικούς ικανούς να ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας δημόσιας ή ιδιωτικής παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνία, σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού κ.λ.π.).

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες του Μηχανικού
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Μηχανική Ι, Φυσική Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Χημική Τεχνολογία, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Μηχανική ΙΙ, Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Μηχανική των Ρευστών Ι, Στοιχεία Μηχανών Ι, Θερμοδυναμική, Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι

Εξάμηνο 4ο
Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία του Περιβάλλοντος, Μηχανική των Ρευστών ΙΙ, Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I, Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ, Ηλεκτροτεχνία

Εξάμηνο 5ο
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Αρχές Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Σχεδιασμός Κατασκευών, Μεταλλίκες Κατασκευές, Εργαλειομηχανές C.N.C., Μηχανολογικές Εγκαταστάσειςς Κτιρίων, Μετάδοση Θερμότητας, Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός Ι, Μηχανές Εσωτερικής Καυσης ΙΙ, Υδροδυναμικές Μηχανές

Εξάμηνο 6ο
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Σεμινάριο, Ξένη Γλώσσα ΙV, Τριβολογία, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Οργάνωση Παραγωγής, Ποιοτικός Έλεγχος, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός ΙΙ

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 11478
Βάσεις 2008 10307
Βάσεις 2009 10604
Βάσεις 2010 11249
Βάσεις 2011 14630

Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδ. Εκθέσεων, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/kedd/parartimata2.htm


 

Πόλη: 
Πύργος

Πτυχίο Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδ. Εκθέσεων

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Καλές Τέχνες, Τέχνες Ερμηνείας και Εφαρμοσμένες
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μουσειολογία I, Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές, Εισαγωγή στην χρήση Η/Υ, Πηγές στη μουσειολογία, Ιστορία της Τέχνης I, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

Εξάμηνο 2ο Μουσειολογία ΙΙ, Από τα Κείμενα στα Εκθέματα, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου   , Ψηφιακές βάσεις δεδομένων στην μουσειολογία, Ιστορία της Τέχνης II, Εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας, Ξενη γλωσσα

Εξάμηνο 3ο Διαχείριση μουσειακών Συλλογών, Σχεδιασμός & Οργάνωση εκθέσεων: Βασικές εικαστικές αρχές, Σχεδίαση με  Η/Υ I  (AutoCad), Μέθοδοι & τεχνικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Ελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 4ο Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού, Μουσειοπαιδαγωγική Ι, Νομικό Καθεστώς για τον Πολιτισμό,  Σχεδίαση με Η/ΥΙΙ, Προληπτική Συντήρηση αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης, Ξένη γλώσσα ορολογία

Εξάμηνο 5ο Σχεδιασμός εκθέσεων Ι, Διοίκηση μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών , Ψηφιακές Εφαρμογές για την Προβολή Εκθεμάτων, Μουσειοπαιδαγωγική  ΙΙ, Ελληνική Τέχνη &.Μελέτη έργων της

Εξάμηνο 6ο Συστήματα Τεκμηρίωσης, μουσειακών συλλογών, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, Τεχνολογία  Υπερμέσων, Οικονομία της Διαχείρισης των Πολιτισμικών Αγαθών, Αρχιτεκτονική & Μνημειακή τοπογραφία, Γραφικά

Εξάμηνο 7ο Σχεδιασμός Εκθέσεων ΙΙ, Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής, Δημιουργία & ανάπτυξη νέων μουσείων, Διαχείριση συλλογών ΙΙ, Γλώσσα – εργαλείο τεκμηρίωσης πολιτισμού, Εικόνες- Πηγές τεκμηρίωσης πολιτισμού

Εξάμηνο 8ο Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Εργασία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ιστορία Ι (στο Α’ εξάμηνο), Ιστορία ΙΙ (στο Β’ εξάμηνο), Μαθηματικά (στο Γ’ εξάμηνο), Φωτογραφία (στο Δ’ εξάμηνο), Iστορική Mνήμη, Ψηφιακές Εφαρμογές για την Προβολή Εκθεμάτων, Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική  Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Στοιχεία Περιβαντολογικής Αρχαιολογίας, Παλαιογραφία - Κωδικολογία
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007  
Βάσεις 2008  
Βάσεις 2009 11375
Βάσεις 2010 11588
Βάσεις 2011 11118

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/nosil/nosil/index.htm
email: nosileftiki@teipat.gr
τηλέφωνο: 2610 369130
FAX: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Πάτρας
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και στα πλαίσια λειτουργίας της σχολής έχει ως αποστολή: Ι. Να εκπαιδεύσει επαρκώς τους σπουδαστές και σε υψηλό επίπεδο κυρίως σε Νοσηλευτικά θέματα, ώστε να καταστούν ικανοί να στελεχώσουν επιτυχώς τις Νοσηλευτικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό φορέα. ΙΙ. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και μονάδες στην ενεργό περιοχή του Α.Τ.Ε.Ι. με σκοπό να παρέχουν επιστημονική και τεχνολογική νοσηλευτική καθοδήγηση και συμβουλή, αλλά και να είναι δέκτες των μηνυμάτων τους, που είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. ΙΙΙ. Να διεξάγει ειδικά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για απόφοιτους Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων και ανάπτυξη των σύγχρονων νοσηλευτικών επιτεύξεων επι ειδικών θεμάτων εξειδίκευσης. Επίσης το Τμήμα διαθέτει τρία εργαστήρια Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής, ένα εργαστήριο Παιδιατρικής – Μαιευτικής Νοσηλευτικής, ένα εργαστήριο Ανατομίας, ένα εργαστήριο Μικροβιολογίας – Φυσιολογίας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

Α΄ Εξάμηνο
Εισαγωγή στη Νοσ/κή Επιστήμη, Ανατομία I, Φυσιολογία I, Ψυχολογία της Υγείας, Μικροβιολογία, Κοινωνιολογία τηςΥγείας
Επιλογής Υποχρεωτικά: Ιστορία Νοσ/κης, Νοσηλευτικές Θεωρίες, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Μέθοδοι Διδ/λίας στη Νοσ/κή , Ορολογία Ξένης Γλώσσας

Β΄ Εξάμηνο
Ανατομία II, Φυσιολογία II, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλευτική I, Υγιεινή - Επιδημιολογία
 
Γ΄ Εξάμηνο
Χειρουργική Νοσηλευτική I, Παθολογική Νοσηλευτική I, Παθολογία I, Χειρουργική Ι, Κλινική Φαρμακολογία

Δ΄ Εξάμηνο
Χειρουργική Νοσηλευτική II, Παθολογική Νοσηλευτική II, Οικονομία Υγείας, Πληροφορική Υγείας, Παθολογία ΙΙ

Ε΄ Εξάμηνο
Παιδιατρική-Μαιευτική Νοσηλευτική , Παιδιατρική, Αγωγή Υγείας, Διατροφή - Διαιτολογία, Βιοστατιστική, Μεθοδολογία Ερευνας στη Νοσηλευτική

ΣΤ΄ Εξάμηνο
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Νοσηλευτική Δεοντολογία - Επαγγελματική Νομοθεσία, Ψυχιατρική, Νοσηλευτική Διοίκηση, Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό, Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό
 
Ζ΄ Εξάμηνο
Κοινοτική Νοσηλευτική II, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Επείγουσα Νοσ/κή, Σεμινάρια Νοσηλευτικής , Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό
 
Η΄ Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, Πτυχιακή εργασία
MAΘHMATA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Συμβουλευτική Νοσηλευτική, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Νοσηλευτική  ΜΕΘ – Μονάδα Εμφραγμάτων, Ογκολογική Νοσηλευτική, Προνοσοκομιακή Υποστήριξη Πολυτραυματία, Πρώτες Βοήθειες, Νοσηλευτική Αποκατάσταση, Γενική Ψυχολογία – Εξελικτική Ψυχολογία, Νοσηλευτική Αιμοδοσίας
 

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12389
Βάσεις 2008 12616
Βάσεις 2009 12356
Βάσεις 2010 12725
Βάσεις 2011 12001

Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

 

Προϊστάμενος Τμήματος: Δρ. Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Επίκ. Καθηγητής

Τηλέφωνο: 26910 62850

Δικτυακός τόπος: http://optiki.teipat.gr

Πόλη: 
Αίγιο

Πτυχίο Οπτικής & Οπτομετρίας

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2007

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12781
Βάσεις 2008 12616
Βάσεις 2009 12364
Βάσεις 2010 12813
Βάσεις 2011 12032

Τμήμα Πληροφορικής και MME, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Διεύθυνση: Ρ. Φεραίου, Πύργος
TK: 27100
Τηλ.: 26210 20888, 20889
Url: http://www.teipat.gr/pages/kedd/parartimata2.htm

Πόλη: 
Πύργος

Πτυχίο Πληροφορικής και MME

Tο Tμήμα μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της συνεχούς εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών ως φορέων πληροφορίας, των μεθόδων επικοινωνίας και των συγχρόνων ΜΜΕ του Τύπου, των Εκπομπών ήχου και εικόνας και της σύγκλισης των τεχνολογιών, καθώς και της θεωρητικής εμβάθυνσης στο δημοσιογραφικό λειτούργημα, στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού, δημιουργικού και επαγγελματικού υποβάθρου των αποφοίτων του και Στην συνακόλουθη δημιουργική εφαρμογή αυτών να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ τόσο λειτουργικά όσο και του εκπεμπομένου περιεχομένου της.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Προγραμματισμός Η/Υ, Μαθηματικά, Στοιχεία Επικοινωνιολογίας, Βασικές Εικαστικές Αρχές (Χρώμα, Σχεδιο, Φωτογραφία), Δημόσιες Σχέσεις

Εξάμηνο 2ο
Δίκτυα Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιακή Τεχνολογία (Κείμενου, Εικόνας, Βιντεο και Ηχου), Στοιχεία Στατιστικής, Εισαγωγή στα ΜΜΕ, Δημοσιογραφία

Εξάμηνο 3ο
Ψηφιακή τεχνολογία (2D/3D γραφικά), Γραφιστική Eντύπων Eκδόσεων, Σχεδιασμός παραγωγής, Τεχνολογιες ΜΜΕ, Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Στοιχεία Διαφήμισης

Εξάμηνο 4ο
Δημιουργία Εικόνας και Ήχου μέσω Η/Υ, Γραφιστική Hλεκτρονικών Eκδόσεων, Δημιουργικός Σχεδιασμός Mακέτας, Τεχνολογίες Εκπομπής, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία

Εξάμηνο 5ο
Παραγωγή Multimedia, Τεχνολογια Web, Γραφήματα, κίνηση, Προσομοίωση μέσω Η/Υ, Γραφιστική Πληροφορίας σε 3 Διαστάσεις, Ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, Δημιουργικός Σχεδιασμός Multimedia

Εξάμηνο 6ο
Επεξεργασία Σήματος, Προγραμματισμός Ροής εργασιών, Μαζική Επικοινωνία, Εκπαιδευτικά Multimedia Προγράμματα, Γραφιστικη Τεχνολογίας Web, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Εξάμηνο 7ο
Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Αρχές Δικαίου και ΜΜΕ, Μεταπαραγωγή, Ηλεκτρονικό Μαρκετινγκ και ΜΜΕ
Οργάνωση ΜΜΕ, Αγγλικά Ορολογία

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


1η Τεχνολογίας ΜΜΕ και Πληρ.Συστημάτων
Eργονομία,,Eικονική Πραγματικότης, Διαχείριση Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, Aρχές Φιλοσοφίας,
Δεοντολογία MME 

2η Δημιουργικού Σχεδιασμού
Tέχνη και Πολιτισμός, Nέα Yλικά, Σχεδιασμός CAD, Aρχές Φιλοσοφίας, Δεοντολογία Σχεδίασης-Διαφήμισης

3η Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας
Aρχές Φιλοσοφίας, Πολιτική Iστορία, Oικονομική Iστορία, Συνεντεύξεις, Kοινοτικά Θέματα, Δεοντολογία

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 12461
Βάσεις 2008 11937
Βάσεις 2009 11853
Βάσεις 2010 12339
Βάσεις 2011 11533

Τμήμα Πολιτικών έργων υποδομής ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.teipat.gr/pages/kedd/ste2.htm
email: kominos@teipat.gr
τηλέφωνο: 2610369104, 369105
FAX: Τμήμα Πολιτικών έργων υποδομής ΤΕΙ Πάτρας
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Πολιτικών Έργων Υποδομής

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής προετοιμάζει μηχανικούς που θα ασχοληθούν με έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την πολιτισμένη ανθρώπινη διαβίωση, όπως: έργα αρδεύσεων και στραγγίσεων, έργα υδρεύσεων και αποχετεύσεων, υδροδυναμικά και αντιπλημμυρικά έργα, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, λιμενικά έργα, οδοποιία, τεχνικά έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών, γέφυρες, κλπ.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικα , Τεχνικη Φυσικη, Χημικη Τεχνολογια, Τεχνικο Σχεδιο, Τεχνικη Γεωλογια, Στατικη

Εξάμηνο 2ο
Εφαρμοσμενα Μαθηματικα, Τεχνολογια Υλικων, Αντοχη Υλικων, Προηγμενο Σχεδιο Εργων Υποδομης -Αυτοματη Σχεδιαση με Η/Υ, Τοπογραφια, Στοιχεια Οικονομιας

Εξάμηνο 3ο
Εδαφομηχανικη Ι, Υδραυλικη Ι, Ειδικα Θεματα Τοπογραφιας, Προγραμματισμος Η/Υ Ι, Οδοποιια Ι

Εξάμηνο 4ο
Εφαρμοσμενη Στατικη, Εδαφομηχανικη II, Υδραυλικη II, Οδοποιια II, Προγραμματισμος Η/Υ ΙI, Μηχανηματα Τεχνικων Εργων
 

Εξάμηνο 5ο
Οπλισμενο Σκυροδεμα, Υδρολογια, Τεχνικα Εργα Οδοποιιας, Μηχανικη Πετρωματων -Σηραγγες, Διοικηση Επιχειρησεων, Ξενη Γλωσσα: Ορολογια

Εξάμηνο 6ο
Εργα Αρδευσεων και Στραγγισεων, Εργα Υδρευσεων και Αποχετευσεων, Συστηματα Κυκλοφοριας και μεταφορων, Σεισμικη Τεχνολογια, Λιμενικα Εργα, Τεχνικη Νομοθεσια-Ασφαλεια Εργασιας

Εξάμηνο 7ο
Οργανωση Εργοταξιου, Υδροδυναμικα και Αντιπλημμυρικα Εργα, Γεφυροποιια, Εγκαταστασεις Καθαρισμου Λυματων, Εφαρμογες Σκυροδεματος Σε Εργα Υποδομης, Υπολογισμος Κατασκευων με Η/Υ, Θεμελιωσεις, Τεχνολογια και Πολιτισμος

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία
 
Μαθήματα Επιλογής (7)
Κόστος Κατασκευών και Προϋπολογισμός, Ρύπανση - Προστασία Περιβάλλοντος, Προηγμένος Σχεδιασμός με Η/Υ, Οργάνωση Εργασίας με Η/Υ, Στοιχεία Κτηματολογίου & Χωροταξίας, Στοιχεία Φωτογραμμετρίας, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, Επαγγελματική Δεοντολογία, Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙI
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 200910922
Βάσεις 200712233
Βάσεις 200811128

Πτυχίο Πολιτικών έργων υποδομής

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής προετοιμάζει μηχανικούς που θα ασχοληθούν με έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την πολιτισμένη ανθρώπινη διαβίωση, όπως: έργα αρδεύσεων και στραγγίσεων, έργα υδρεύσεων και αποχετεύσεων, υδροδυναμικά και αντιπλημμυρικά έργα, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, λιμενικά έργα, οδοποιία, τεχνικά έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών, γέφυρες, κλπ.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής προετοιμάζει μηχανικούς που θα ασχοληθούν με έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την πολιτισμένη ανθρώπινη διαβίωση, όπως: έργα αρδεύσεων και στραγγίσεων, έργα υδρεύσεων και αποχετεύσεων, υδροδυναμικά και αντιπλημμυρικά έργα, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, λιμενικά έργα, οδοποιία, τεχνικά έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών, γέφυρες, κλπ.

Επιστημονική περιοχή: 
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικα , Τεχνικη Φυσικη, Χημικη Τεχνολογια, Τεχνικο Σχεδιο, Τεχνικη Γεωλογια, Στατικη

Εξάμηνο 2ο
Εφαρμοσμενα Μαθηματικα, Τεχνολογια Υλικων, Αντοχη Υλικων, Προηγμενο Σχεδιο Εργων Υποδομης -Αυτοματη Σχεδιαση με Η/Υ, Τοπογραφια, Στοιχεια Οικονομιας

Εξάμηνο 3ο
Εδαφομηχανικη Ι, Υδραυλικη Ι, Ειδικα Θεματα Τοπογραφιας, Προγραμματισμος Η/Υ Ι, Οδοποιια Ι

Εξάμηνο 4ο
Εφαρμοσμενη Στατικη, Εδαφομηχανικη II, Υδραυλικη II, Οδοποιια II, Προγραμματισμος Η/Υ ΙI, Μηχανηματα Τεχνικων Εργων

Εξάμηνο 5ο
Οπλισμενο Σκυροδεμα, Υδρολογια, Τεχνικα Εργα Οδοποιιας, Μηχανικη Πετρωματων -Σηραγγες, Διοικηση Επιχειρησεων, Ξενη Γλωσσα: Ορολογια

Εξάμηνο 6ο
Εργα Αρδευσεων και Στραγγισεων, Εργα Υδρευσεων και Αποχετευσεων, Συστηματα Κυκλοφοριας και μεταφορων, Σεισμικη Τεχνολογια, Λιμενικα Εργα, Τεχνικη Νομοθεσια-Ασφαλεια Εργασιας

Εξάμηνο 7ο
Οργανωση Εργοταξιου, Υδροδυναμικα και Αντιπλημμυρικα Εργα, Γεφυροποιια, Εγκαταστασεις Καθαρισμου Λυματων, Εφαρμογες Σκυροδεματος Σε Εργα Υποδομης, Υπολογισμος Κατασκευων με Η/Υ, Θεμελιωσεις, Τεχνολογια και Πολιτισμος

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία   Μαθήματα Επιλογής (7) Κόστος Κατασκευών και Προϋπολογισμός, Ρύπανση - Προστασία Περιβάλλοντος, Προηγμένος Σχεδιασμός με Η/Υ, Οργάνωση Εργασίας με Η/Υ, Στοιχεία Κτηματολογίου & Χωροταξίας, Στοιχεία Φωτογραμμετρίας, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, Επαγγελματική Δεοντολογία, Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙI

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
   
   
Βάσεις 2011 9661

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34

e-mail: touristikes@teipat.gr

Δικτυακός Τόπος: http://tour.teipat.gr

τηλ: 2610 369204-5/369227
φαξ: 2610 369183

 

 

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σκοπός του Τμήματος η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Τμήματος η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο Α

Μικροοικονομία

Αρχές Τουρισμού

Οικονομικά Μαθηματικά

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Διοίκηση Επισιτισμού και τροφοδοσίας Ι

Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες

 

Εξάμηνο Β

Μακροοικονομία

Αρχές Μάρκετινγκ

Τουριστική Γεωγραφία

Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ

Εφαρμογές Πληροφορικής

 

Εξάμηνο Γ

Οικονομική του Τουρισμού

Ειδικές & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Τουριστική Νομοθεσία

Οργάνωση & Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό

 

Εξάμηνο Δ

Διοίκηση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Λήψη Αποφάσεων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τουρισμός & Ανάπτυξη

Βάσεις Δεδομένων

Οργάνωση & Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ

 

Εξάμηνο Ε

Τουριστική Πολιτική

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό

 

Κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (ένα από τα δύο)

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ποσοτικές μέθοδοι

 

Εξάμηνο ΣΤ

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία

 

Κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (δύο από τα τέσσερα)

Διαχείριση Κρίσεων στην ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

Διοίκηση Ελεύθερου Χρόνου

Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό

Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό

 

Εξάμηνο Ζ

Σχεδιασμό & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό

Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

 

Κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (ένα από τα δύο)

Γαλλική Τουριστική Ορολογία

Γερμανική Τουριστική Ορολογία

 

Εξάμηνο Η

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση

 

 

Αριθμός μαθημάτων: 
39
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Επαγγελματικές προοπτικές: 

 Η γενικότερη πολιτικοοικονομική και πρακτική αντιμετώπιση του τουριστικού φαινομένου που κατακλύζει και διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής

οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί μία ευρύτατη στις διαστάσεις της εκπαίδευση, ικανή να ανταπεξέλθει τόσο στην αναγκαία πλέον συνεχή κριτική

θεώρηση και αντιμετώπιση του τουρισμού ως βασικού συντελεστή της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας όσο και στην αποτελεσματική παραγωγή

και διάθεση της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή του τουριστικού προϊόντος, από καθαρά επιχειρηματική πλευρά. Η αντίληψη και αποδοχή

της ζωτικής σημασίας του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και η υιοθέτηση μιας ευρύτερης διεπιστημονικής προσέγγισης υπήρξε

καθοριστική για την διαμόρφωση του προσφάτως αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ τον Μάιο

2010, και για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

3

Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών συνίσταται στο να παρέχει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση του τουρισμού και των

τουριστικών επιχειρήσεων σε μίκρο και μάκρο ανάλυση, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/

τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Συγκεκριμένα, οι δυο βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

i) η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην

διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και

ii) η εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών, νομαρχιών, δήμων

και κοινοτήτων) καθώς επίσης συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και

ανάπτυξης

Oι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες του τουρισμού και έχουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες,

που απαιτούνται προκειμένου: i) να υιοθετούν συστηματικές προσεγγίσεις, να αναλύουν προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων και να μετατρέπουν

διάφορες πληροφορίες, σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ii) να

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, και ειδικότερα:

 

στο σχεδιασμό και τη διοίκηση ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης διαφόρων μεγεθών, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση και

 

 

λειτουργία της.

 

 

στο σχεδιασμό, τη δημόσια διοίκηση, και τη πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

 

στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

 

στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και

 

 

τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών.

 

 

στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τον εφοδιασμό και τη διαχείριση υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων.

 

 

στη προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

 

 

στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των

 

 

τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

 

στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της

 

 

τουριστικής βιομηχανίας.

 

 

στο τομέα marketing και ιδίως τη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και

 

 

προϊόντων.

 

 

στην σύνταξη μελετών για την ίδρυση, την λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

 

στον συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων

 

 

τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέο-αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς.

 

 

στη διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP,

 

 

ISO).

 

4

Συγκεκριμένα, τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος (Π.Δ. 356, ΦΕΚ 160/16-6-1989, τεύχος Α') τους επιτρέπουν

να απασχοληθούν στους ακόλουθους επαγγελματικούς τομείς:

1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.

2. Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.

3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.

5. Τήρηση Λογαριασμών πελατών (Main Courante).

6. Εποπτεία ορόφων.

7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.

8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.

9. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κ.λ.π.) μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία

Πολυτελείας και Α'

10. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.

11. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά, κ.λ.π. τμήματα επιβατ. πλοίων

κρουαζιερόπλοιων.

12. Παροχή Τουριστικών πληροφοριών.

13. Έκδοση εισιτήριων.

14. Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.

15. Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.

16. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.

17. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (Tour Leaders).

18. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά

κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών τραπεζών κ.λ.π. .

19. Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.

20. Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.

21. Παροχή υπηρεσιών στη Δ/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές διευθύνσεις του.

22. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση-επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του

Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως

αυτοαπασχολούμενοι. Οι πτυχιούχοι, ακόμα, συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών με την ειδικότητα πτυχιούχων λοιπών τμημάτων

ΤΕΙ (ΠΕ18) και συγκεκριμένα στον κωδικό ειδικότητας ΠΕ18.02, με κωδικό πτυχίου ΠΕ18.23. Επίσης, συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για θέσεις

δημοσίου με την ειδικότητα Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους.

 

Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 11192
Βάσεις 2008 10627
Βάσεις 2009 11087
Βάσεις 2010 4982
Βάσεις 2011 6946

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: http://www.aigio.teipat.gr/
 

Πόλη: 
Αίγιο

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Υγείας και υγιεινής
Μαθήματα: 

 

 

 

Εξάμηνο 1ο
Ανατομία 1, Πληροφορική της υγείας, Ψυχολογία της υγείας, Τεχνικές μάλαξης, Δεοντολογία - Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

Εξάμηνο 2ο
Ανατομία ΙΙ, Φυσιολογία, Παθολογία, Νευροφυσιολογία, Κινησιολογία ΙΙ  

Εξάμηνο 3ο
Ορθοπαιδική, Νευρολογία, Φυσικά μέσα - Ηλεκτροθεραπεία Ι, Χειρουργική, Βιολογική Μηχανική Εργονομία, Κινησιοθεραπεία

Εξάμηνο 4ο
Ειδική Φυσική Αγωγή, Μέθοδοι και Τεχνικές Νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης, Φυσικοθεραπεία στο αναπνευστικό σύστημα, Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, Εργοφυσιολογία, Φυσικά μέσα - Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Φυσικοθεραπεία στο Κυκλοφορικό, Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό σύστημα Ι, Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών παθήσεων Ι, Κλινική Άσκηση Ι
 
Εξάμηνο 6ο
Α' Βοήθειες - Υγιεινή, Διαγνωστική Απεικόνιση, Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό σύστημα ΙΙ, Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών παθήσεων ΙΙ, Οικονομία της Υγείας Βιοστατιστική, Κλινική άσκηση ΙΙ 

Εξάμηνο 7ο
Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, Μεθοδολογία έρευνας στη Φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία στον αθλητισμό, Κλινική άσκηση ΙΙΙ
 
Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες Υγείας
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14238
Βάσεις 2008 14545
Βάσεις 2009 14603
Βάσεις 2010 15251
Βάσεις 2011 14395