Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Πατρών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.math.upatras.gr/
email: secr@math.upatras.gr
τηλέφωνο: 2610997239
FAX: 2610994097
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα, 265 00

Πόλη: 
Πάτρα

Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές

Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στόχος αυτού του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η απόδοση στην κοινωνία επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να παράγουν επιστημονικό έργο στις Μαθηματικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών οδηγεί στην απονομή:α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,β) Διδακτορικού Διπλώματος. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται:1. Στα Θεωρητικά Μαθηματικά,2. Στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, που περιλαμβάνουν τρεις κατευθύνσεις: α) Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Μαθηματική Φυσική,β) Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα,γ) Μαθηματικά Φυσικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών,3. Στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική, που περιλαμβάνουν τις κατευθύνσεις :α) Μαθηματικά των Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη,β) Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές προϋποθέσεις για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή/και Διδακτορικού Διπλώματος είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα (Κορμού, Επιλογής και Μελέτης), σύμφωνα με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (για Διδακτορικό Δίπλωμα). Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 διδακτικά εξάμηνα για τον πρώτο τίτλο και 8 για τον δεύτερο. Αριθμός εισακτέων: 40.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Μαθηματικά και Στατιστική
Μαθήματα: 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Aλγεβρα Ι, Aλγεβρα ΙΙ, Ανάλυση ΙΙΙ, Αναλυτικές Μέθοδοι Δυναμικής των Ρευστών, Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Ανάλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Ασαφής Λογική και Ασαφή Συστήματα, Βιομηχανικά Μαθηματικά Ι, Γεωμετρία Ι, Γνωστική Ψυχολογία κια Θεωρίες Μάθησης, Διακριτά Μαθηματικά, Δυναμικά Συστήματα και Χάος, Ειδικές Συναρτήσεις και Ορθογώνια Πολυώνυμα, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ι, Θέματα Τοπολογίας Ι, Θεωρία Αλγορίθμων, Θεωρία και Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Θεωρία Παιγνίων, Μαθηματική Φυσική Ι, Στοχαστική Ανάλυση, Σχετικιστική Κβαντομηχανική, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τηλεματική και Εκπαίδευση απο Απόσταση

Μαθήματα εαρινού εξαμήνουAλγεβρα ΙΙ, Αλληλεπίδραση Ανρθρώπου-Μηχανής, Ανάλυση ΙΙ, Αναπαράσταση Γνώσης, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού Λογισμικού, Υπολογιστικές Μέθοδοι Δυναμικής των Ρευστών, Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων, Βάσεις Δεδομένων, Βιομηχανικά Μαθηματικά ΙΙ, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Γενική Σχετικότητα και Βαρύτητα, Γεωμετρία ΙΙ, Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών, Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Επίλυση Προβλημάτων με την Χρήση Συμβολικών Γλωσσών, Εφαρμοσμένη Ανάλυση ΙΙ, Θέματα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, Θέματα Μαθηματικής Φυσικής, Θέματα Τοπολογίας ΙΙ, Θεμέλια των Μαθηματικών, Θεωρία Υπολογισμού, Θεωρία Κβαντικού Πεδίου, Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, Μαθηματική Φυσική ΙΙ, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μη Γραμμικές Κυματικές Εξισώσεις, Οικονομικά Μαθηματικά, Ολοκληρωσιμότητα Κλασσικών και Κβαντικών Συστημάτων, Ποιοτική Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων, Πολυμέσα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Συστήματα και Γλώσσες Συγγραφής, Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση, Τεχνολογία Λογισμικού

Αριθμός μαθημάτων: 
8
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
2

Πτυχίο Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών προσφέρει μιά ευρεία γκάμα απο μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν κλασσικές και μοντέρνες μαθηματικές θεωρίες και μεθόδους. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία αύξησαν κατακόρυφα τις περιοχές για στις οποίες τα Μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση. Νέες ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο εμφανίζονται συνεχώς για αποφοίτους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με ισχυρό Μαθηματικό υπόβαθρο στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευρεία και σύγχρονη εκπαίδευση το Τμήμα Μαθηματικών διεύρυνε τις δραστηριότητες του και καθιέρωσε ένα πλήθος εξιδεικευμένων τομέων ούτως ώστε να συμπεριλάβει την παροχή εκπαίδευσης και έρευνας σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών ενδιαφέροντος όπως, Πληροφορική, Αριθμητική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Έρευνα, Βελτιστοποίηση, Μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Ασαφής Λογική, όπως επίσης και εφαρμογές των Μαθηματικών στην Φυσική, στην Οικονομία, και στην Βιολογία. Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Τμήμα καθιέρωσε ένα εντατικό πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις, Θεωρητικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Ανάλυσης, Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Επιπλέον, η έρευνα των μελών του Τμήματος χρηματοδοτείται απο Ευρωπαικά και κρατικά προγράμματα. Για την ανάπτυξη των σχέσεων με άλλα πανεπιστήμια, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS/SOCRATES από το 1989. Υπο την αιγίδα των προγραμμάτων ανταλλαγής αρκετοί φοιτητές και προσωπικό έχουν επισκεφθεί άλλα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, ενώ το Τμήμα έχει φιλοξενήσει φοιτητές και προσωπικό που προέρχονται απο Ευρωπαικά Ιδρύματα.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι οι απόφοιτοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σημερινής επιστημονικής και τεχνολογικής πραγματικότητας, όπου τα μαθηματικά καθίστανται απαραίτητα σε ποικίλες εφαρμογές στις μοντέρνες τεχνολογίες (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Επιστημονική περιοχή: 
Μαθηματικά και Στατιστική
Μαθήματα: 

Τα μαθήματα κατά κατηγορία, το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και το βασικό σχήμα ενδεικτικού προγράμματος μαθημάτων, αναφέρονται στη συνέχεια. Αναλυτική Γεωμετρία 1o Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων 1o Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 1o Πραγματική Ανάλυση Ι 1o Βασικές Αρχές Προγραμματισμού 2o Γραμμική Άλγεβρα Ι 2o Μαθηματική Λογική 2o Πραγματική Ανάλυση ΙΙ 2o Αριθμητική Ανάλυση I 3o Θεωρία Πιθανοτήτων Ι 3o Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ 3o Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι 3o Άλγεβρα 4ο Μαθηματική Ανάλυση 4ο Πραγματική Ανάλυση ΙV 4ο Διαφορική Γεωμετρία 5o Μηχανική Ι 5o Στατιστική Ι 5o Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων 6o    
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 4ο Ειδική Θεωρία Σχετικότητας 5ο Μηχανική των Ρευστών 5ο Δυναμικά Συστήματα 6ο Ειδικές Συναρτήσεις 7ο Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι 7ο Θεωρία Τελεστών 8ο   ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Θεωρία Ομάδων 5ο Θεωρία Συνόλων 5ο Γενική Τοπολογία 6ο Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 6ο Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων 7ο Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7ο Συναρτησιακή Ανάλυση 8ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉς ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Γλώσσες Προγραμματισμού Ι 3ο Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας 3ο Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 4ο Δομές Δεδομένων 5ο Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 6ο Λειτουργικά Συστήματα 7ο Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 8ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ, ΘΕΩΡΊΑΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ 4ο Στοχαστικές Διαδικασίες 5ο Μαθηματικός Προγραμματισμός 6ο Στατιστική ΙΙ 6ο Γραμμικά Μοντέλα 7ο Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων 8ο Θεωρία Δειγματοληψίας 8ο ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές αυτών 4ο Στοχαστικές Διαδικασίες 5ο Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική 6ο Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 6ο Ηλεκτροδυναμική 6ο Ολοκληρωτικές Εξισώσεις 6ο Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 6ο Αναλυτική Μηχανική 7o Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων 7o Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες 7o Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 7o Θέματα Μαθηματικής Φυσικής 7o Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7o Χάος και Φράκταλς 7o Γεωμετρική Μηχανική 8o Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 8o Ουράνιος Μηχανική 8o ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 4ο Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ 4ο Προβολική Γεωμετρία 4ο Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 4ο Τανυστική Ανάλυση 5ο Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική 6ο Μαθηματικός Προγραμματισμός 6ο Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων 7ο Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες 7ο Στοιχεία ΑντιμεταθετικήςΆλγεβρας 7ο Χάος και Φράκταλς 7ο Γενική Τοπολογία ΙΙ 8ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ 4ο Βάσεις Δεδομένων 5ο Δίκτυα Υπολογιστών 5ο Λογικός Προγραμματισμός 5ο Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες 6o Διακριτά Μαθηματικά Ι 6o Μικροϋπολογιστές 6o Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους 6o Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 6o Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων 7o Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 7o Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων 7o Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7o Μεταφραστές Ι 7o Τεχνολογία Λογισμικού 7o Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 8o ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ, ΘΕΩΡΊΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας 3ο Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 4ο Διακριτά Μαθηματικά Ι 6ο Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων 7ο Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 7ο Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής 7o Επιχειρησιακή Έρευνα 7o Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7ο Στοχαστική Ανάλυση 7o Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 8o Ασφαλιστικά Μαθηματικά 8o Οικονομικά Μαθηματικά 8o ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΟΜΆΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : Ανάλυσης Γενική Τοπολογία 6ο Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7o Συναρτησιακή Ανάλυση 8o ΟΜΑΔΑ Β : Άλγεβρας Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 4ο Θεωρία Ομάδων 5ο Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων 7o ΟΜΑΔΑ Γ : Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 4ο Ολοκληρωτικές Εξισώσεις 6ο Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι 7o Χάος και Φράκταλς 7o ΟΜΑΔΑ Δ : Αριθμητικής Ανάλυσης και Πληροφορικής Δομές Δεδομένων 5o Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες 6o Μικροϋπολογιστές 6ο ΟΜΑΔΑ Ε : Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών Ιστορία των Μαθηματικών 3ο Θεμέλια των Μαθηματικών 7ο Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙΙ (ΔΜ3) 8o ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Φυσικών Επιστημών Μηχανική των Ρευστών 5ο Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική 6ο Ηλεκτροδυναμική 6ο Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική 7o ΟΜΑΔΑ Ζ : Γεωμετρίας Προβολική Γεωμετρία 4ο Τανυστική Ανάλυση 5ο Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 6o ΟΜΑΔΑ Η : Πιθανοτήτων-Στατιστικής Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ 4ο Στοχαστικές Διαδικασίες 5ο Στατιστική ΙΙ 6ο Θεωρία Δειγματοληψίας 8ο ΟΜΑΔΑ Θ : Ανάλυσης και Βελτιστοποίησης Συστημάτων Μαθηματικός Προγραμματισμός 6ο Γραμμικά Μοντέλα 7o ΕπιχειρησιακήΈρευνα 7o Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων 8o ΟΜΑΔΑ Ι : Αριθμητικής Ανάλυσης Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας 3ο Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 4ο Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 6ο ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής θεωρείται οποιοδήποτε μάθημα από αυτά που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον παρακολουθείται από ένα φοιτητή πέραν των αντιστοίχων υποχρεώσεών του. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται επιπλέον μαθήματα ελεύθερης επιλογής που δεν ανήκουν σε καμμία από τις παραπάνω κατηγορίες.     Μαθηματική Αστρονομία 3ο Μετεωρολογία Ι 3ο Θέματα Μαθηματικής Παιδείας Ι (ΔΜ1) 3ο Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (ΔΜ0) 3o Αστροφυσική 4ο Η Διδακτική και το Περιεχόμενο της Γεωμετρίας Μετασχηματισμών 4ο Μετεωρολογία ΙΙ 4ο Ξένη Γλώσσα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 4ο Θέματα Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ (ΔΜ2) 5ο Μαθηματική Λογική ΙΙ 5ο Σύγχρονη Πραγμάτευση των Στοιχειωδών Μαθηματικών (ΔΜ5) 5ο Ανώτερα Μαθηματικά κι Εφαρμογές με Mathematica, Maple, κ.α Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών 6ο Επιστήμη - Τεχνολογία – Κοινωνία 6ο Μηχανική ΙΙ 6ο Ασφάλεια Συστημάτων και Κρυπτογραφία 8o Σχεδιασμός με τη βοήθεια Υπολογιστή 8o Υπολογιστική Δυναμική 8o Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος (ΔΜ4) 8o Διπλωματική Εργασία 7ο ή 8ο

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 15948
Βάσεις 2008 15271
Βάσεις 2009 15687
Βάσεις 2010 16093
Βάσεις 2011 14129