Τμήμα Χημείας, Παν. Κρήτης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: www.chemistry.uoc.gr/
email: secrchem@chemistry.uoc.gr
τηλέφωνο: 2810393600
FAX:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο, 714 09

Πόλη: 
Ηράκλειο

Μεταπτυχιακό στη Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία διοργανώνεται από τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης και Διδακτορικού Τίτλου στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία, και υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Βιολογίας.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα.

Το Πρόγραμμα εστιάζεται :

στην εις βάθος κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών
στις εργαστηριακές και βιομηχανικές μεθόδους απομόνωσης, καθαρισμού και ταυτοποίησής τους
στο σχεδιασμό βιολογικά δραστικότερων μορφών τους
στην περιγραφή των καινούργιων μεθόδων μελέτης της δομής και δράσης των πρωτεϊνών
στη χρήση τους σε εφαρμογές βιομηχανικού ή/και ιατρικού ενδιαφέροντος

Θεματολογικά εμπίπτει σε περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα διεθνώς, διότι αφενός περιλαμβάνει τις επιστήμες που άπτονται των υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία, και αφετέρου ενσωματώνει θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας (Βιοπληροφορική).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών καθώς και απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 2327/95 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.


Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων:

Παροχή βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές στο χώρο της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας
Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα
Οργάνωση θερινού σχολείου
Συμμετοχή ελληνικών και διεθνών εταιρειών
Παροχή εργαστηριακής εμπειρίας στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού τμήματος, του Χημικού τμήματος και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας.
Απόκτηση εμπειρίας σε ερευνητικές παρουσιάσεις

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες της Ζωής (Βιολογία, Βοτανική, Γενετική, κλπ)
Μαθήματα: 

Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών (30 ώρες)
Οι Πρωτεΐνες στο Ενδο - και εξωκυτταρικό Περιβάλλον (34+ ώρες)
Τεχνολογίες για τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών (35 ώρες)
Σύγχρονες τεχνολογίες χαρακτηρισμού πρωτεϊνών - Νανοτεχνολογία (15 ώρες)
Βιοπληροφορική (20 ώρες)
Από το Γονιδίωμα στο Πρωτεΐνωμα (15 ώρες)
Τεχνολογία Παραγωγής Πρωτεϊνών (20 ώρες)
Εφαρμογές Πρωτεϊνών στη Βιοτεχνολογία και στις Επιστήμες Υγείας (35 ώρες)
Σεμινάρια

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Μεταπτυχιακό στην Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα

Στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1998 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην "Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα". Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε.

Το πρόγραμμα είναι Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό και γίνεται με συνεργασία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Τα άτομα αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν την αντίστοιχη βιομηχανία καθώς και τους στρατηγικούς τομείς των Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Δημόσιας Διοίκησης και να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη τους.

Γραμματεία Προγράμματος Κορναράκη Σοφία Τηλ. 2810 545077 Fax: 2810 545001 e-mail: skornaraki@chemistry.uoc.gr Ταχυδρομική διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας Βούτες Ηρακλείου, Τ.Θ. 2208, 710 03 Ηράκλειο, Κρήτης

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες της Ζωής (Βιολογία, Βοτανική, Γενετική κτλ.)
Μαθήματα: 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Οι φοιτητές-υποψήφιοι του Προγράμματος ΜΔΕ θα πρέπει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και εργαστήρια:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΔΟΜΗ, ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

B’ ΕΞΑΜΗΝ0ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία

Σκοπός του είναι:α) Η ειδίκευση σε σύγχρονες Φασματοσκοπικές τεχνικές, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να είναι κατάλληλοι να απασχοληθούν σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.β) Η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σε κατόχους Μ.Δ.Ε. μετά από εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής οι οποίοι θα μπορούν επιπλέον να εργαστούν στη διδασκαλία και έρευνα στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ                             Εισαγωγή στη Κβαντική Χημεία, Στατιστική Θερμοδυναμική, Μοριακές Προσομοιώσεις με ηλεκτρονικούς υπολογιστές              
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥπολογισμός Μοριακής Δομής και Ιδιοτήτων, Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Μάζας (Θεωρία και Εργαστήριο), Φασματοσκοπία με Λέιζερ (Θεωρία και Εργαστήριο)
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ                             Φασματοσκοπία IR (Θεωρία και Εργαστήριο), Φασματοσκοπία RAMAN (Θεωρία και Εργαστήριο)               
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΦασματοσκοπία Σκέδασης Φωτός (Θεωρία και Εργαστήριο), Φασματοσκοπία ΝΜR (Θεωρία και Εργαστήριο)
Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής (2)1. Στατιστική Θερμοδυναμική ΙΙ2. Μοριακές Προσομοιώσεις με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ΙΙ3. Φασματοσκοπία Υλικών4. Φασματοσκοπία Βιολογικών Συστημάτων5. Μεταπτυχιακά Σεμινάρια
 

Αριθμός μαθημάτων: 
12
Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
4

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν.2083/92. Συνεργαζόμενα Τμήματα είναι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Παν/μίου Harvard (Η.Π.Α.).

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από την πενταμελή Ειδική Διατμηματική Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος (ΕΔΕ) που αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Κρήτης, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών, ένα μέλος του ΔΕΠ του Παν/μίου Harvard και ένα μέλος ΔΕΠ Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης που συνεργάζεται με το Πρόγραμμα.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Περιβάλλον είναι η εκπαίδευση, με έντονο επαγγελματικό προσανατολισμό, νέων επιστημόνων και μηχανικών στις Επιστήμες και τη Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ) και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (ΤΕΠΡΟΠ) με στόχο την εξειδίκευσή τους για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων της προστασίας και της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και με τα οικονομικά και νομικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτά.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις, οι ασκήσεις εφαρμογών και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:

Ι) Ενότητα Περιβαλλοντικών Επιστημών

Στηνενότητα αυτή εντάσσονται μαθήματα και σεμινάρια που αφορούν στις Βιοχημικές, Χημικές και Φυσικές Διεργασίες του Περιβάλλοντος. Θα διδαχτούν επίσης ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Αναλυτικής Χημείας και ειδικά μαθήματα που αφορούν στη Στατιστική. Η ενότητα αυτή εμπεριέχει και την εκμάθηση μέσω προχωρημένων επιστημονικών οργάνων την διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων (Monitoring) στο πεδίο αλλά και στο εργαστήριο μετά από λήψη περιβαλλοντικών δειγμάτων. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται επίσης κύκλοι εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Θα προσφερθούν τα παρακάτω μαθήματα:

1) Χημεία των Φυσικών Υδάτων (Υδατική Χημεία) - Ειδικά κεφάλαια Υδατικής Χημείας (Οργανικοί Ρυπαντές στα Φυσικά Υδατα. Απολύμανση των Πόσιμων Υδάτων και Παραπροϊόντα Απολύμανσης)

2) Χημεία και Φυσική της Ατμόσφαιρας (Ατμοσφαιρική Κυκλοφορία, Ενεργειακό Ισοζύγιο, Τροποσφαιρική και Στρατοσφαιρική Χημεία, Χημική Κινητική των Ατμοσφαιρικών Αντιδράσεων)

3) Μικροβιολογία – Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

4) Μετρήσεις ρυπαντών στο πεδίο και Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία

5) Στατιστική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων. Χρήση Στατιστικής σε συγκεκριμένα προβλήματα-PollutantsSourceApportionment.

6) Εξειδικευμένα Σεμινάρια: Φυτοφάρμακα, Πλανητικές Αλλαγές,Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

ΙΙ) Ενότητα Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Στην ενότητα αυτή εκτός των μαθημάτων τηςΕπεξεργασίας Υγρών και Στερεών Αποβλήτων εντάσσονται και τα μαθήματα των Μαθηματικών Προσομοιώσεων (Modeling) για την διάχυση και το γίγνεσθαι των ρυπαντών στο Υδατικό Περιβάλλον και στην Ατμόσφαιρα καθώς και αυτά της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.Θα δοθούν επίσης εξειδικευμένα σεμινάρια.

Θα προσφερθούν τα παρακάτω μαθήματα:

1) Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (Μάθημα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών)

2) Επεξεργασία ΣτερεώνΑποβλήτων (Μάθημα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών)

3) Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων Προσομοίωσης Ατμοσφαιρικών Διεργασιών (Από τη Ρύπανση της Ατμόσφαιρας στις Πλανητικές Αλλαγές)

4) Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων για τη Μελέτη της Διάχυσης και του Γίγνεσθαι των Ρυπαντών στο Υδατικό Περιβάλλον

5) Risk Assessment and Life Cycle Analysis (ΜάθημααπότοΠαν/μιο Harvard)

6) EcologicalRiskAnalysis (ΜάθημααπότοΠαν/μιοHarvard)

7) Εξειδικευμένα Σεμινάρια: Τεχνολογίες πρόληψης ρύπανσης και απορρύπανσης. Γενετική Μηχανική και Βιολογική Καταπολέμηση. Βιοτεχνολογία Περιβάλλοντος

ΙΙΙ) Ενότητα Οικονομικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιβάλλοντος

Στην ενότητα αυτή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδαχτούν βασικές έννοιες Οικονομικών και Νομικών Περιβάλλοντος με εφαρμογές σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Στη ενότητα αυτή εντάσσονται και σεμινάρια Κοινωνικών Επιστημών Περιβάλλοντος.

Θα προσφερθούν τα παρακάτω μαθήματα:

1) Οικονομικά Περιβάλλοντος: Εισαγωγή στα Οικονομικά.Συγκεκριμένα παραδείγματα με έμφαση στη μεθοδολογία μέσω της συνδυασμένης μελέτης οικονομικών και φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη πολιτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.

2) Νομικά Περιβάλλοντος: Εισαγωγή στις νομικές έννοιες (Δίκαιο -εθνικό, κοινοτικό, διεθνές-, Δικαίωμα, Κανονισμοί, κλπ..)Ειδικάνομικά θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον (Ρύπανση, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Προστασία της Φύσης, Ανθωπογενές Περιβάλλον, κλπ.)

3) Σεμινάρια Κοινωνικών Επιστημών Περιβάλλοντος: Κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κοινωνικός-πολιτικός ρόλος οικολογικών κινημάτων και μη-κυβερνητικών οργανώσεων

IV) Κύκλος Σεμιναρίων Περιβαλλοντικής Υγιεινής (EnvironmentalHealth)

Στην ενότητα αυτή θα δοθούν σεμινάρια που αφορούν κυρίως στις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στους οργανισμούς (Οικοτοξικολογία) και στον άνθρωπο (Δημόσια Υγεία).

Θα προσφερθούν τα παρακάτω μαθήματα:

1) Οικοτοξικολογία

2) Σεμινάρια Δημόσιας Υγείας

Επιλογή Μαθημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών:

Η Ειδική Διατμηματική Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος (ΕΔΕ) μετά την επιλογή των Μεταπτυχιακών ορίζει, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος ΔΕΠ σύμβουλο καθηγητή για κάθε φοιτητή/τρια. Οι μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν τα οποία μαζί με την Διπλωματική Εργασία θα καθορίσουν την κατεύθυνση του ΜΔΕ. Οι φοιτητές/τριες μετά το πρώτο εξάμηνο, και όχι αργότερα από το δεύτερο, σπουδών μπορούν να επιλέξουν ένα εργαστήριο του Τμήματος Χημείας, των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΠΜΣ και άλλου εργαστηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.

Τα Μαθήματα, τα Εργαστήρια, οι Πρακτικές Ασκήσεις, η Ερευνητική Απασχόληση ή η Μελέτη Εφαρμογήςγια τη Διατριβή Ειδίκευσης και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή τουΜ.Δ.Ε.ορίζονται ως εξής:

Α) Oι φοιτητές-φοιτήτριες του Προγράμματος M.Δ.E. παρακολουθούν κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών έξι (6) μαθήματα διάρκειας 30 διδακτικών ωρών (ΔΩ)/ ανά μάθημα και βαρύτητας 2 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) (ή 2,5 M ECTS)/ ανά μάθημα. Ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης όλοι οι Μεταπτυχιακοί πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Οικονομικών και Νομικών Περιβάλλοντος. Επίσης όλοι οι Φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά10 ώρες σεμιναρίων συνολικά ανά έτος.

Β) Τα Εργαστήρια, βαρύτητας 3 ΔΜ (4 ΔΜ ECTS), είναι υποχρεωτικά και είναι τα ακόλουθα:

1. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Περιβάλλοντος (Επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων).

2. Μετρήσεις πεδίου με ειδικά επιστημονικά όργανα.

3. Εργαστήριο Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (Υπολογιστικές Μέθοδοι).

Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤEI Κρήτης.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος" είναι η απόκτηση γνώσεων στην ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών στην πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλήμάτων αποφοίτων των θετικών επιστημών, Μηχανικών και αποφοίτων των Σχολών Τεχνολογικών εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα επιστημονικά πεδία των Επιστημών και Μηχανικής Περιβάλλοντος οι δε πτυχιούχοι των ΑΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της παρακολούθησης του ΠΜΣ-ΤΕΠΡΟΠ να εντρυφήσουν στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις τους στο Τομέα των Εφαρμογών της Τεχνολογίας στην προστασία του Περιβάλλοντος και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε πρακτικό επίπεδο.

Τα Μαθήματα, τα Εργαστήρια, οι Πρακτικές Ασκήσεις, η Ερευνητική Απασχόληση ή η Μελέτη Εφαρμογής (Διατριβή Ειδίκευσης) και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:
Α) Oι φοιτητές-φοιτήτριες του Προγράμματος ΤΕΠΡΟΠ παρακολουθούν κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών έξι (6) μαθήματα διάρκειας 30 διδακτικών ωρών (ΔΩ)/ ανά μάθημα και βαρύτητας 2 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) (ή 2,5 M ECTS)/ ανά μάθημα. Για τους απόφοιτους των ΤΕΙ τα «Μαθήματα Εισαγωγής στη Χημεία, Φυσικοχημεία και Χημική Μηχανική» θα συνυπολογιστούν για το σύνολο των Δ.Μ. (2 Δ.Μ./μάθημα) ή των μονάδων ECTS (2,5 M ECTS/ ανά μάθημα). Επίσης παρακολουθούν υποχρεωτικά 6 ώρες σεμιναρίων από την ενότητα Δ.
Β) Ένα Ειδικό Εργαστήριο, βαρύτητας 3 ΔΜ (4 ΔΜ ECTS), είναι υποχρεωτικό από τα προσφερόμενα από την Ενότητα Δ του ΝΜΠΣ-ΤΕΠΡΟΠ.

Στους πτυχιούχους των ΤΕΙ εκτός των μαθημάτων του ΠΜΣ θα ζητηθεί, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Σπουδών του Προγράμματος (ΕΣΠ), και η παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων προπτυχιακού χαρακτήρα του Τμήματος Χημείας.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

Α) Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος.
Μαθήματα και σεμινάρια που αφορούν στις Βιοχημικές, Χημικές και Φυσικές Διεργασίες του Περιβάλλοντος, και μαθήματα των Μαθηματικών Προσομοιώσεων (Modeling) για την διάχυση και το γίγνεσθαι των ρυπαντών στο Υδατικό Περιβάλλον και στην Ατμόσφαιρα. Τα μαθήματα της ενότητας αυτής θα προσφέρονται από το ΜΠΣ-ΕΜΠ.

Β) Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.
Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τα ακόλουθα μαθήματα και εργαστήρια: I. Σχεδιασμός συστημάτων περιορισμού εκπομπών των ρύπων στην ατμόσφαιρα από σταθερές πηγές (βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες).
II. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
III. Σχεδιασμός συστημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
IV. Μελέτη και Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων

Γ) Σύγχρονες ευρωπαϊκές θεσμικές παρεμβάσεις σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και η επίπτωσή τους στην επενδυτική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας.
Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται:
I. Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο Περιβάλλοντος.
II. H εξοικείωση των φοιτητών με προχωρημένα και τα πλέον σύγχρονα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αντανακλώνται σε σύγχρονα εργαλεία πολιτικής (policy instruments) της Ε.Ε. και που αναμένεται να ασκήσουν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας σε θέματα περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.
III. Η εξοικείωση των φοιτητών με την οικονομοτεχνική ανάλυση επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο γενικής θεωρίας όσο και μιας εκτεταμένης μελέτης περίπτωσης (case study) για τη διαχείριση αυτοκινήτων τέλους ζωής.

Δ) Έλεγχος ποιότητας περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:
I. Παρουσίαση θεωρητική και πρακτική των βασικών χημικών και φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας πόσιμου νερού σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτική άσκηση φοιτητών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
II. Βασικές μετρήσεις (χημικές, φυσικοχημικές και βιολογικές) σε λύματα. Μετρήσεις λυμάτων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού και εκτίμηση της απόδοσης κάθε σταδίου χωριστά και της συνολικής διαδικασίας.
III. Σύγχρονες οπτικές τεχνικές ανίχνευσης - ανάλυσης και μέτρησης για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

E) Κύκλος ειδικών σεμιναρίων-Περιπτωσιολογικές Μελέτες (Case Studies).
I. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
II. Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
2

Μεταπτυχιακό του Τμήματος Χημείας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση, που οδηγεί σε απόκτηση είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είτε Διδακτορικού Διπλώματος. Οι γενικοί ερευνητικοί τομείς χημείας είναι: Οργανική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Φυσική και Θεωρητική Χημεία, Περιβαλλοντική και Αναλυτική Χημεία και Βιοχημεία.

Τύπος προγράμματος: 
Μεταπτυχιακό
Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες

Πτυχίο Χημείας

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 έχοντας ως βασικό στόχο την έρευνα και τη διδασκαλία. Η επιτυχημένη άνοδος του τμήματος οφείλεται, πρωτίστως στο υψηλό επίπεδο της πρωτοποριακής ερευνητικής εργασίας των μελών της σχολής, αλλά και στην αξιοπρόσεκτη ενσωμάτωση νέων και συναρπαστικών επιτευγμάτων στα προγράμματα διδασκαλίας και εργαστηρίων. Η συνεχείς συνεργασία του τμήματος με τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα για την εφαρμογή της γνώσης μέσω της έρευνας, αποτελεί μια ισχυρή κατευθυντήρια δύναμη για την επιδίωξη της τελειότητας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Το τμήμα, προς το παρόν, έχει 20 μέλη ΔΕΠ. Όλοι συμμετέχουν στο προπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και στην μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα. Αυτήν την περίοδο, οι φοιτητές του τμήματος ανέρχονται περίπου στους 250 ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαριθμούν περί τους 80.

Η πλειοψηφία των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών σχολής διευθύνεται στις εγκαταστάσεις που παρέχονται από το τμήμα χημείας. Η διεπιστημονική εργασία, εντούτοις, καθώς επίσης και η εξειδικευμένη ερευνητική εργασία εκτελούνται επίσης από τα μέλη σχολής στο ίδρυμα για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα (FO.R.T.H.) σε μια κοντινή θέση στο Ηράκλειο. Οι προαναφερθείσες ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στα κτίρια του τμήματος, χάριν της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής. Μια υποδομή που συνεχώς ανανεώνεται στα πιο σύγχρονη τεχνολογία αιχμής. Μια τέτοια συνεχής επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες παρέχει στο τμήμα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζοντας και τους σπουδαστές και τους ερευνητές. Τα προγράμματα υψηλής διαφάνειας, στα οποία το τμήμα συμμετέχει ενεργά, περιλαμβάνουν το Erasmus και πιο πρόσφατα το SOKRATES, υπογραμμίζοντας τη θέληση για βελτίωση και ανταγωνιστικότητα από το προηγμένο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρεται στο πανεπιστήμιο της Κρήτης. Επιπλέον, το τμήμα χημείας έχει επιλεχτεί για να συμμετέχει στο πρόγραμμα ECTS από την αρχή της εφαρμογής του. Επομένως ανήκει σε μια ομάδα τμημάτων χημείας ευρωπαϊκών ανεπιστημίων μεταξύ των οποίων οι σπουδαστές μπορούν ελεύθερα να κινηθούν, μέσω SOCRATES, για εκπαιδευτικούς λόγους με την αυτόματη αναγνώριση των πιστώσεων σειράς μαθημάτων διδασκαλίας.

Συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του τμήματος χημείας υπάρχει στενή συνεργασία με τους τομείς της έρευνας και της παραγωγής της εθνικής βιομηχανίας, εδώ και χρόνια. Η συνεργασία του ακαδημαϊκού κόσμου και της βιομηχανίας απαιτεί μεγάλες προσπαθειών που στοχεύουν σε νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης και των παγκόσμιων αγορών. Το τμήμα χημείας αναζητά τέτοιες συνεργασίες με το βιομηχανικό τομέα και υποστηρίζει τη συμμετοχή της σχολής στα κοινά ερευνητικά προγράμματα με άμεσες και μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες για την επιστήμη και την κοινωνία.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Ο κύριος στόχος του Τμήματος Χημείας είναι η εκπαίδευση και η έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε σύγχρονα θέματα Χημείας.

Επιστημονική περιοχή: 
Φυσικές Επιστήμες
Μαθήματα: 

Εξάμηνο Α
Αρχές Χημείας, Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση, Μαθηματικά Ι , Φυσική Ι, Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Αγγλικά Προπαρασκευαστικά Ι

Εξάμηνο Β
Εισαγωγή στη Βιολογία, Οργανική Χημεία Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Εργαστήρια Γενικής Χημείας , Αγγλικά Προπαρασκευαστικά ΙΙ

Εξάμηνο Γ
Αναλυτική Χημεία Ι , Φυσικοχημεία Ι, Οργανική Χημεία ΙΙ , Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι, Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι

Εξάμηνο Δ
Αναλυτική Χημεία ΙΙ, Φυσικοχημεία ΙΙ , Ανόργανη Χημεία Ι, Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Ι, Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ

Εξάμηνο Ε
Βιοχημεία Ι, Χημεία Βιομορίων, Ανόργανη Χημεία ΙΙ, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι, Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ

Εξάμηνο ΣΤ
Βιοχημεία ΙΙ, Χημεία Περιβάλλοντος , Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ, Εργαστήριο Βιοχημείας

Εξάμηνο Ζ
Επιλογή 1, Επιλογή 2, Επιλογή 3, Επιλογή 4, Επιλογή 5

Εξάμηνο Η
Επιλογή 6, Επιλογή 7, Επιλογή 8, Επιλογή 9, Επιλογή 10

Μαθήματα Επιλογής
Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Εργαστήρια Ανόργανης, Εργαστήρια Αναλυτικής, Χημεία Περιβάλλοντος

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Θετικές Επιστήμες
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 15832
Βάσεις 2008 15160
Βάσεις 2009 15694
Βάσεις 2010 16300
Βάσεις 2011 14805