Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

 

Ιστότοπος: telemachos.teipat.gr/
email: pefanis@teipat.gr
τηλέφωνο: 26103692218, 2610369221, 2610369190, 2610369220
FAX:
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34

Πόλη: 
Πάτρα

Πτυχίο Λογιστικής

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων, όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μίας κρατικής υπηρεσίας.

Τύπος προγράμματος: 
Προπτυχιακό
Στόχοι προγράμματος: 

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων, όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μίας κρατικής υπηρεσίας.

Επιστημονική περιοχή: 
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Μαθήματα: 

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Γενική Λογιστική Ι, Κ.Β.Σ -Οργάνωση Λογιστηρίου, Γενικά Μαθηματικά, Αρχές Αστικού Δικαίου

Εξάμηνο 2ο
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 3, Οικονομικά Μαθηματικά, Γενική Λογιστική ΙΙ, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Αυτοματισμός Γραφείου, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Εξάμηνο 3ο
Λογιστική Εταιρειών, Αρχές Εργατικού Δικαίου, Μηχανογραφημένη Λογιστική Α & Β κατηγορίας βιβλίων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Οικονομική Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Αρχές Marketing, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Σύγχρονες Υπηρεσίες, Νομισματική Θεωρία & Πολιτική, Φορολογική Εμμέσων Φόρων, Διεθνές Εμπόριο ή Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων ή Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Εξάμηνο 5ο
Βιομηχανικός Λογισμός-Κοστολόγηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, Λογιστικές Εφαρμογές Ι, Μετατροπές- Συγχωνέψεις- Ενοποιημένοι Ισολογισμοί, Φορολογική Αμέσων Φόρων

Εξάμηνο 6ο
Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, Αναλυτική Λογιστική, Εφοδιαστική Διαχείριση (Logistics) ή Επιχειρησιακή Έρευνα & Προγραμματισμός, Κλαδική Λογιστική

Εξάμηνο 7ο
Εσωτερικός & Εξωτερικός Έλεγχος (Auditing), Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Μηχανογραφημένη Λογιστική Διαχείριση Αποθήκης, Ορολογία Ξένης Γλώσσας, Διοικητική Λογιστική-Πρότυπο Κόστος

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα): 
8
Πεδίο στο μηχανογραφικό: 
Επιστήμες οικονομίας και διοίκησης
Βαθμολογικές Βάσεις Εισαγωγής: 
Βάσεις 2007 14230
Βάσεις 2008 13462
Βάσεις 2009 13147
Βάσεις 2010 13578
Βάσεις 2011 11603